Geliştirme Programları

YÖNETİCİ GELİŞTİRME PROGRAMLARI

Sabancı Topluluğu’nda 1994 yılından itibaren mevcut yöneticilerin ve yöneticilik potansiyeline sahip olan çalışanların kariyer gelişimini takip etmeye, şirketlerin ve topluluğun gelecek planları doğrultusunda yöneticiler yetiştirmeye yönelik yönetici geliştirme programları yürütülmektedir.

• Lider Geliştirme Programları

Sabancı Topluluğu’nda Tepe Yönetim Yeteneğinin yönetilmesi, Sabancı Stratejik Liderlik Modeli çerçevesinde Sabancı Topluluğu’nun tepe yönetimine “doğru” profildeki kişilerin hazırlanması ve atanmasını amaçlayan liderlik değerlendirme ve geribildirim süreçleri ile gerçekleştirilmektedir.

Sabancı Topluluğu’nun gelecekte de başarısını sürdürebilmesinde en kritik konulardan biri olan şirketlerimizin üst düzey yönetim rollerinin en doğru kişilerle yedeklenmesi ve bu kişilerin hızlandırılmış gelişim programları ile proaktif bir şekilde gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla lider adaylarının gelişimi “bireysel gelişim planları” ile takip edilmektedir.

Bu süreçler, şirketlerin ihtiyaç duydukları üst düzey yöneticileri proaktif olarak yetiştirmek ve topluluk içerisinde üst düzey pozisyonlara yükselebilecek, uzun vadede topluluk içerisinde farklı roller üstlenebilecek potansiyeli olan çalışanları tespit ederek gelişimlerini sistemli bir şekilde planlamak, takip etmek ve hızlandırmak hedefinden yola çıkarak yapılandırılmıştır.

Programlarda, lider adaylarına, gerekli deneyimi, bilgi-beceriyi edindirmeyi; başarı engelleri konusunda farkındalık kazandırmayı; Sabancı Stratejik Liderlik Modeli’ni uygulamaya geçirmeye yönelik yetkinliklerini geliştirmeyi hedefleyen gelişim yöntemleri kullanılmaktadır.

• Genç Sabancı Programı

2006 yılında uygulamaya alınan Genç Sabancı Programı (GSP), yüksek potansiyelli genç çalışanları belirleyerek kariyer gelişimlerini takip etmek ve yönlendirmek amacıyla Sabancı Holding Insan Kaynakları tarafından yürütülen bir programdır. 

Program Özellikleri

  • Genç Sabancı Programı, Sabancı Topluluğu’nun yeni vizyonu ve stratejileri doğrultusunda topluluğu hedeflerine ulaştıracak yöneticiler yetiştirmeyi amaçlayan bir gelişim programıdır.
  • Programın gelişim sürecinde, katılımcıların kendilerini tanıma ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaya, mevcut iş performanslarını yüksek tutmaya ve onları gelecekte yüklenecekleri sorumluluklara hazırlamaya yönelik gelişim faaliyetleri yeralmaktadır.

Yetkinliklere dayalı bir seçim ve gelişim sisteminin uygulandığı Genç Sabancı Programı'nda katılımcıların gelişim süreci Holding İnsan Kaynakları, Şirket Genel Müdürleri ve Şirket İnsan Kaynaklarının ortak çalışmaları ile yönlendirilir.

GELİŞTİREN ETKİNLİKLER PLATFORMU

Geliştiren Etkinlikler Platformu, tüm Topluluk çalışanlarımızın işlerinde daha etkili olmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirmek ve çalışanlarımıza topluluk içi ortak değer oluşturmak için bilgi ve tecrübelerini paylaşma fırsatı vermek amacıyla, Sabancı Holding İnsan Kaynakları tarafından yürütülen eğitim programlarıdır.

Geliştiren Etkinlikler Platformu, yıllık olarak planlanarak, 1998 yılından beri yürütülmektedir. Her yıl için planlanan eğitim konularına, Topluluk hedefleri, geliştirilmesi beklenen bilgi, beceri ve yetkinlikler doğrultusunda karar verilmektedir. Şirketlerimiz kendi bünyelerinde çalışanlarının gelişim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitimlere “uzman”dan “direktör” seviyesine kadar tüm çalışanlarının katılımını sağlarlar.

HEDEF GRUPLARA YÖNELİK PROGRAMLAR

Hedef Gruplara Yönelik Programlar, Genel Eğitim Programları’ndan farklı olarak Sabancı Topluluğu’nun hedef ve stratejileri doğrultusunda belirlenen spesifik gelişim ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan, hedef katılımcı kitlesi belli olan ve Holding İnsan Kaynakları’nın özel takibinde olan programlardır. Bu programlar stratejik ve fonksiyonel eğitim ihtiyaçlarının harmanlanması ile oluşturulmuştur.

Gerçekleştirilen Bazı Hedef Gruplara Yönelik Programlar;

Değer Odaklı Yönetim: Değer zincirinde ana faaliyetler olarak tanımlanan üretim, lojistik, pazarlama, satış, satış sonrası hizmet gibi faaliyetlerin en verimli şekilde yürütülmesinin yanı sıra; firma yönetimi, stratejileri, organizasyon yapısı, insan kaynakları yönetimi, araştırma geliştirme ve satın alma gibi faaliyetlerin etkinliğini sağlayacak bilgi birikimini edindirmeyi amaçlayan bir programdır.

E-Executive MBA: Vizyonu geniş, dünyayı algılayan, şirket  yönetiminde çok yönlü bakış açısına sahip yöneticiler yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Future Forums: “Future Forums” girişimi, Topluluğumuzun sürdürülebilir büyüme hedefini destekleyecek pazar ve müşteri odaklı bakış açısını, yapılan her işin odağına yerleştirecek bir yönetim anlayışını desteklemeyi hedeflemektedir. Future Forums, belirlenen bu bakış açısının güçlendirilmesine katkıda bulunacak bir “uygulamalı öğrenme” (action learning) modelidir. Bu yaklaşım üç yapı taşının üzerine inşa edilmiştir:

  • Müşteriyi ve pazarı anlama
  • Liderlik ve pazarlama  bakış açısını ve uygulamalarını güçlendirici sistematik öğrenme
  • Bilgi ve öğrenimlerden anlam çıkarma

Future Forums ile hedeflenen yönetim anlayışının yerleşmesini destekleyecek temel eğitimler, pazarlama uzmanları, orta ve üst kademe yöneticiler gibi farklı hedef gruplara hitap edecek şekilde tanımlanmıştır.

Her Hakkı Sabancı Holding'e aittir © 2000 - 2014
Site Kullanım Şartları    |    Gizlilik    |    RSS    |    Bilgi Toplumu Hizmetleri    |    İletişim