Politikalar

İnsan Kaynakları Politikaları

Sabancı Topluluğu şirketlerinde insan kaynakları yönetimi anlayışı, iş yapılan farklı sektörlerin özel ihtiyaçlarına proaktif olarak cevap vermenin yanı sıra stratejik hedefleri ve performansı destekleyecek yaklaşım ve uygulamaların oluşturulmasını içermektedir.

Farklı sektörlerde ve farklı yapılardaki şirketlerden oluşan Topluluk’ta insan kaynakları politikaları, şirketlerin özel koşullarına ve ihtiyaçlarına yönelik esnekliği sağlayacak biçimde belirlenir. Bu politikaların oluşumunda temel amaç, Sabancı Topluluğu’nun insan kaynağının yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerinin dayandığı temel anlayışı belirlemektir.

Nitelikli İşgücünü Topluluğa Kazandırma

İnsan Kaynakları Yönetimi;

 • nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmayı,
 • Topluluğu geleceğe taşıyacak, Sabancı Topluluğu kurumsal değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı,
 • seçme ve işe almada küresel bakış açısı ve proaktif yaklaşımla Topluluğun geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir.

Çalışanların Gelişimine Yatırım Yapma

 • Çalışanların sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratmak;
 • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek,
 • Nitelikli, başarılı, küresel bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendirmek

İnsan Kaynakları’nın ana sorumluluğudur.

Şirketler üstü oluşturulan eğitim programlarında iş ortağı Sabancı Üniversitesi ve sektörün lider danışmanlık şirketleridir.

Bu alandaki uygulamalardan biri olan Future Forums programının amacı Sabancı Topluluğu’nun sürdürülebilir büyüme hedefini destekleyecek pazar ve müşteri odaklı bakış açısını her faaliyetin odağına yerleştirerek, sektör ve pazar sınırlarının ötesinde düşünmeyi sağlayacak bir zihinsel dönüşümü desteklemektir. 2013 yılı için 4. dönemimizde 4 şirket, 16 çalışanla bu programa katılmıştır.

Sabancı Topluluğu’nun liderlerini geliştirmek için yürütülen SALT programı, yaklaşık dokuz yıldır uygulanmaktadır ve bu programa 193 yönetici katılmıştır.

Genel Müdür Yardımcıları ve Direktörler ile ilkin gerçekleşen geleceğin liderlerine yatırım yapılan ve simülasyon ile desteklenen SA-EXE programına 16 yönetici katılmıştır.

Topluluk şirketlerindeki potansiyeli yüksek genç çalışanlarımızın katıldığı, network imkanı sağlayan ve simülasyon eşliğinde firma yönetmenin deneyimlendiği Genç Sabancılılar programından 2013 yılında 65 yetenekli genç mezun olmuştur.

Yine lider gelişimine yönelik 5 yıldır devam edilen Mentorluk Programı’na 2013 yılı içerisinde 51 Mentor, 51 Mentee katılmıştır.

Organizasyonu Geliştirme ve Güçlendirme

 • Topluluğun başarısının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun, insan kaynağının, sistem ve süreçlerin sürekli gözden geçirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması,
 • Yüksek potansiyelli çalışanların performansının takibi ve Topluluğun güncel ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirilmesi,
 • Çalışanların ve organizasyonun gelişimi için Topluluk içi görevlendirme, transfer ve rotasyon uygulamalarının artırılması

İnsan Kaynakları’nın önceliğidir.

Toplam Ödül Yönetimi

 • Nitelikli işgücünü Topluluğa çekecek ve çalışanların bağlılığını artıracak rekabetçi ödül yönetimi uygulamaları sunmak,
 • Çalışanların kendi iş sonuçlarının sorumluluğunu almalarını teşvik etmek,
 • Çalışanların katkısını, başarısını ve yüksek performansını tanımak ve ödüllendirmek,
 • Çalışanları taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirmek

İnsan Kaynakları’nın amacıdır.

Çalışanların Motivasyonunu ve Bağlılığını Artırma

 • Katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
 • Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate almak,
 • Bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,
 • Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam  arasındaki dengeyi dikkate alan  bir iş ortamı sağlamak

İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

Ayrıca Sabancı Altın Yaka Ödül programı ile Topluluk için kritik olan konuların tüm çalışanlara iletişiminin yapılması, en iyi uygulamaların öne çıkarılarak takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi öncelikli hedefler olarak belirlenmiştir.

Topluluk şirketlerindeki potansiyeli yüksek genç çalışanlarımızın katıldığı, network imkanı sağlayan ve simülasyon eşliğinde firma yönetmenin deneyimlendiği Genç Sabancılılar programından 2013 yılında 65 yetenekli genç mezun olmuştur.

Sabancı Topluluğu’nda katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farkındalığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaşmasını sağlamak, İnsan Kaynakları’nın hedefidir.

Her Hakkı Sabancı Holding'e aittir © 2000 - 2014
Site Kullanım Şartları    |    Gizlilik    |    RSS    |    Bilgi Toplumu Hizmetleri    |    İletişim