Çevre

Kurumsal Çevre Politikamız
 • Çevre standartlarımızı yasal zorunlulukların ötesinde oluşturur ve uygularız.
 • İşletmeler arası bilgi ve deneyim paylaşımı ile mükemmelliği hedefleriz.
 • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek için faaliyetlerimizin tümünde, önleyici yaklaşımı benimseriz.
 • Çevresel riskleri belirler ve yönetiriz.
 • Ulaşılabilir en iyi üretim tekniklerini uygulamaya çalışırız.
 • Çevresel gelişmeleri izleyip iş fırsatlarına çevirirken sürdürülebilirliğe katkı sağlarız.
 • Toplumun gelişmesi için çevresel bilinçlenme ve bilgi paylaşımını destekleriz.
Topluluk İçi Çevre Politikası Gereklilikleri
 • Çevre yasası ve diğer yasal şartlara uyum gösteririz.
 • Çevresel uygulamaları yasal zorunlulukların ötesinde gerçekleştirirken uygunluğun kontrolünü sağlarız.
 • Çevresel etkilerimizi belirleriz.
 • Tüm çevresel etkilerimizi belirler, hedef, program ve izleme sistematiği geliştirir, gözden geçirir ve iyileştirme amaçlı önlemler alırız.
Topluluk içi kaynak kullanımını yönetiriz.
 • Altyapı, teknoloji, finans ve insan kaynaklarında organizasyonel rol, sorumluluk ve yetkileri belirler, çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmelerini sağlarız.
Uygulamalarımızda sistematiklik sağlar, işletmeler arası sinerji yaratırız.
 • İşletme standartlarımızı önleyici yaklaşımla hazırlar, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz dahil herkesin uygulamasını sağlarız.
 • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken çevreye zarar getirebilecek riskleri proaktif yaklaşımla tespit eder; bunları en aza indirecek önlemleri zamanında, eksiksiz olarak almaya çalışırız.
Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeye çalışır ve gözden geçiririz.
 • Enerji ve atık yönetimi, doğal kaynak kullanımı konularında hedefler belirler ve uygularız.
 • Temiz ürün ve temiz üretim teknolojileriyle sürekli iyileştirmeyi hedeflerken, ürün ve hizmetlerimizin çevresel sorumluluğunu üstleniriz.
 • Faaliyetlerimizi yalın bir şekilde raporlarken, bilgiye erişimi kolaylaştırırız.