AK EMEKLİLİK - AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK BİRLEŞME ANLAŞMASI İMZALANDI

08-06-2007

-SABANCI HOLDİNG FİNANSAL HİZMETLER GRUP BAŞKANI KOZANOĞLU: “SABANCI GRUBUNUN DEĞER YARATMA FELSEFESİNE UYAN BU ORTAKLIĞI 2+2=5 FORMÜLÜYLE YÜRÜTECEĞİZ.”

-AVİVA AVRUPA BAŞKANI THIAM: “HAYAT VE EMEKLİLİK PAZARINDA  BENZERSİZ BİR ŞİRKET YARATIYORUZ.”

Sabancı Holding iştiraklerinden Aksigorta’nın yüzde 99.4’üne sahip olduğu Ak Emeklilik A.Ş. ile İngiliz sigorta devi Aviva Plc’nin Türkiye’deki şirketi Aviva Hayat ve Emeklilik’in birleşme anlaşması Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grup Başkanı Akın Kozanoğlu ile Aviva Avrupa Başkanı Tidjane Thiam tarafından imzalandı.

Yapılan anlaşma sonucunda Ak Emeklilik’in banka sigortacılığındaki üstün deneyimi ile, Aviva Hayat ve Emeklilik’in doğrudan satış gücünün biraraya gelmesiyle Türkiye’nin lider hayat ve emeklilik şirketinin temelleri atılmış oldu.

Yeni şirket, 31 Mart 2007 itibariyle 572,5 milyon ABD Doları bireysel emeklilik fon büyüklüğü ve %25’lik pazar payı ile bireysel emeklilik sektörünün lider şirketi konumuna yerleşirken, aynı zamanda 30,3 milyon ABD Doları toplam prim üretimi ve %11’lik bir pazar payı ile hayat sigortasında üçüncü sıraya yükselmektedir.

Emeklilik sektöründe pazar liderliğini ve hayat sigortasındaki konumunu pekiştirmeyi amaçlayan Ak Emeklilik ve Aviva birleşmesinin en önemli stratejik yapı taşlarını, her iki grubun marka güçlerinin yanı sıra çok kanallı dağıtım modeli oluşturmaktadır. 2012 yılında, toplam yıllık prim ve katkı payının 1 milyar ABD Doları’nı aşması ve toplam fon büyüklüğünün de 4 milyar ABD Doları’na ulaşması hedeflenmektedir.

Yeni şirketin yönetimi, eşit oranlı ortaklık ve ortak yönetim ilkesi altında yapılandırıldı. Yeni yapılandırmaya göre, Meral Ak Egemen CEO ve Carl Boehr entegrasyondan sorumlu Murahhas Üye olarak görev alacaklardır. Yeni şirkette yaklaşık 2.000 kişi istihdam edilecektir.

Birleşme sürecinin tamamlanmasından sonra Aviva Plc, Aksigorta’ya 100 milyon ABD Doları nakit ödeme yapacaktır.

Birleşme anlaşması kapsamında yapılan acentalık anlaşması ile de Akbank’ın 687 şubesi üzerinden 5,9 milyon perakende müşterisine hayat ve emeklilik ürünlerinin satışına olanak sağlanacak. 

Sabancı Holding Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Akın Kozanoğlu, birleşme ile ilgili yaptığı açıklamada “21 Mart günü Mutabakat Anlaşmasını imzaladığımızda, bu anlaşmanın potansiyeli hakkındaki düşüncelerimi 2+2=5 şeklinde özetlemiştim. Her iki şirketin de birbirini tamamlayıcı özellikleri üzerine inşa ettiğimiz yeni şirket Sabancı Grubu’nun değer yaratma felsefesine paralel olarak sektörde büyüme ve yeniliğin arkasındaki en önemli güç olacaktır.” dedi.

Aviva Avrupa Başkanı Tidjane Thiam ise “Türkiye hayat ve emeklilik pazarında benzersiz bir şirket yaratıyoruz. Oluşacak yeni şirket, hızla gelişen ve önemli derecede büyüme potansiyeline sahip olan bir pazarda lider olacak. Aviva’nın doğrudan satış gücü, Ak Emeklilik’in banka sigortacılığındaki üstün deneyimi, Akbank’ın perakende ağı ve Sabancı Topluluğu’nun yerel pazardaki deneyimi ile birleştiğinde, şirketin büyümek için kullanabileceği güçlü bir sıçrama tahtası oluşacaktır. Bu birleşme, Aviva’nın uluslararası banka sigortacılığı portföyüne de önemli bir katkı yaratacaktır. Aviva, Avrupa’nın lider hayat ve bireysel emeklilik ürünleri şirketi olmanın yanı sıra Avrupa bankaların tercih ettikleri iş ortağı konumundadır.” dedi.

Birleşme süreci, resmi onayların alınmasının ardından tamamlanmış olacak. Aksigorta’nın hayat dışı faaliyetleri ve Aviva’nın Türkiye’deki hayat dışı alanlardaki şirketi Aviva Sigorta A.Ş., bu anlaşma kapsamında yer almamaktadır.

* * * * * * * * *

Sabancı Holding

- Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş, Türkiye’nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir.

-  Sabancı Topluluğu, hemen hemen tamamı faaliyet gösterdikleri sektörlerin liderleri konumunda olan 70 şirketten oluşmaktadır. Sabancı Topluluğu’nun temel faaliyet alanları, finansal hizmetler, gıda ve perakendecilik, lastik, takviye malzemeleri ve otomotiv, çimento, enerji, tekstil ve dış ticarettir.

-  Sabancı Topluluğunun 2006 yılındaki konsolide satış gelirleri 12,1 milyar ABD Doları ve amortisman öncesi faaliyet kârı da (EBITDA)1,9 milyar ABD Doları’dır.

-  Sabancı Holding hisseleri %25,3 halka açıklık oranı ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmekte olup, Sabancı Holding A.Ş. dışında İMKB’de 13 Sabancı Topluluğu Şirketi işlem görmektedir.

Aviva

- Aviva Avrupa’nın lider hayat ve emeklilik ürünleri şirketi olup dünyanın diğer pazarlarında da önemli bir oyuncudur. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle tüm dünyadaki prim tutarı itibarıyla,  dünyanın beşinci büyük sigorta grubudur.

- Aviva’nın ana faaliyet konusu uzun vadeli tasarruf ürünleri, fon yönetimi ve genel sigorta işleridir. 31 Aralık 2006 itibarı ile dünya genelindeki toplam satış cirosu 81,4 milyar ABD Doları ve yönetimi altındaki varlık tutarı 714 milyar ABD Doları’dır.

-  Aviva’nın Türkiye’deki hayat ve bireysel emeklilik işletmesi olan Aviva HE’nin 31          Aralık 2006 tarihinde yönetimi altındaki bireysel emeklilik fonlarının tutarı 208 milyon ABD Doları ve 2006 yılındaki brüt yazılmış brüt hayat primleri tutarı 96 milyon ABD Doları’dır.

Aksigorta

- Aksigorta, 2006 yılında 467 milyon ABD Doları tutarındaki toplam prim pazar payı ile Türkiye’nin dördüncü büyük hayat dışı sigorta şirketidir.

- Türkiye’nin lider holdinlerinden biri olan Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ, Aksigorta’nın yaklaşık %62’sine sahiptir.

- Aksigorta’nın hayat sigortası ve bireysel emeklilik alanında iştiraki olan Ak Emeklilik’in, 31 Aralık 2006 tarihinde yönetimi altındaki emeklilik varlıklarının tutarı 285 milyon ABD Doları, 2006 yılındaki brüt yazılmış hayat primleri tutarı ise 43 milyon ABD Doları’dır.

Diğer
- Aviva Plc., Aksigorta ve Akbank arasında 21 Mart 2007 tarihinde bir mutabakat protokolü imzalanmıştır.

SABANCI HOLDİNG FİNANSAL HİZMETLER GRUP BAŞKANI AKIN KOZANOĞLU
BASIN TOPLANTISI KONUŞMA METNİ  


8 HAZİRAN 2007

Sayın Basın Mensupları... Değerli Misafirler...

Sayın Thiam’ın da belirtmiş olduğu gibi bugün Ak Emeklilik ve Aviva Hayat ve Emekliliğin birleşme sürecini resmen başlatmış olmanın kıvancını yaşıyoruz. Bugün emeklilik ve hayat sektöründe yeni bir lider yarattık.

Yeni şirket, yönettiği 573 milyon dolarlık fon ve %25’lik pazar payı ile emeklilik sektörünün lider konumuna yerleşirken, aynı zamanda toplam prim üretiminde ilk çeyrekte 30 milyon dolar ve %11’lik pazar payı ile hayat sigortasında üçüncü sıraya yükselmektedir. Ancak bizim liderlikten kastımız, salt büyüklük değildir. Biz liderliğimizi, çoklu dağıtım kanallarından, yeni ürünlere, teknolojisinden hizmet sunumuna kadar yaratacağımız benzersiz iş modelimizle, daha geniş müşteri kitlesine ulaşarak göstereceğiz. Türkiye’deki hayat ve emeklilik sektörünün daha da gelişeceğine inanıyor, bunun cazip fırsatlar yaratacağı konusunda da ortağımızla aynı görüşü paylaşıyoruz.

Sizin de bildiğiniz gibi, bir süredir Ak Emeklilik için stratejik ortak arayışındaydık, ve  aylar süren titiz incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda Aviva’yı seçtik. Hedeflerimizi gerçekleştirmemizde Aviva’nın gücümüze güç katacağına inanıyoruz. 300 yılı aşan global tecrübesi, hayat ve emeklilik piyasasında Avrupa’daki lider pozisyonu, sektördeki uzmanlığı ve Türkiye’deki iş potansiyeli, Sabancı Grubu olarak bizim aradığımız özelliklerdi.

Ortaklık konusundaki geniş tecrübelerimize dayanarak söyleyebilirim ki, ortaklıkları kalıcı ve verimli kılan en önemli kriterlerden biri, ortak değer ve vizyonun oluşturulabilmesidir. Birleşmeden doğacak yeni şirketin stratejisi, her iki Grubun temel değerleri arasında yer alan yenilikçilik ve değer odaklılık üzerine kurulu olacaktır.

21 Mart günü Mutabakat Anlaşmasını imzaladığımızda, bu birleşme için 2 artı 2 eşittir 5 ifadesini kullanmıştım. Her iki şirketin de birbirini tamamlayıcı özellikleri üzerine inşa ettiğimiz yeni şirket Sabancı Grubu’nun değer yaratma felsefesine paralel olarak sektörde büyüme ve yeniliğin arkasındaki en önemli güç olacaktır.

Biraz evvel liderliği salt büyüklükle tanımlamadığımızı belirtmiştim. Ancak tabiidir ki, lider pazar konumumuzu pekiştirme ve güçlendirme hedefimiz vardır. Sabancı ve Aviva gibi güçlü ve köklü iki grubun bir araya gelmesinden de daha farklı bir sonuç beklenemez. BU BİRLEŞME, UZUN VADEDE KALICI VE DEĞER YARATICI BİR BÜYÜME BİRLEŞMESİDİR.

Bu birleşik şirket, 2012 yılında, yani 5 yıl içinde, toplam yıllık prim ve katkı payı tutarı bakımından 1 milyar dolara ve toplam fon büyüklüğü bakımından da, 4 milyar dolara ulaşacaktır.

Heyecanlı ve son derece dinamik bir yolculuğun başındayız. Öncelikli hedefimiz, entegrasyon sürecini başarıyla tamamlamaktır. Gerek Aviva, gerekse Sabancı, bu konudaki derin tecrübe ve kaynaklarını bu birleşmenin en iyi şekilde sonuçlandırılması için seferber etmişlerdir. Bu birleşimi yönetecek ve yönlendirecek liderlerimize de güvenimiz tam. Birleşik şirketin CEO’su Sayın Meral Ak Egemen ve entegrasyondan sorumlu Murahhas Aza Sayın Carl Boehr’in şahsında, bizi liderlik pozisyonuna taşıyan birleşik şirketin tüm çalışanlarına teşekkür ediyor, yeni ortaklığımızın ülkemize ve müşterilerimize hayırlı olmasını diliyorum!

*************

Değerli Basın Mensubu Dostumuz,

AK Emeklilik ve Aviva Hayat ve Emeklilik olarak 21 Mart 2007’de sizlere duyurduğumuz birleşme kararından sonra birleşme sürecimizi ve detaylarını anlatan bir web sitesi hazırladık. www.guclerbirlesiyor.com adresinde yer alan site, 8 Haziran 2007’de attığımız imzalarla birleşmemizi somutlaştıran ilk adım oldu.

Sizler için Türkçe ve İngilizce olarak hazırladığımız sitede, kurumsal bilgilerimizin yanı sıra bir Basın Odası da yer alıyor. Bu alanda sizlerin ihtiyaç duyacağı basın bültenleri, logolarımız ve yöneticilerimizin yüksek çözünürlüklü fotoğrafları gibi dokümanların yanı sıra müşterilerimizin ve kamuoyunun sorabileceği soruları da yanıtladık.

AK Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Akın Kozanoğlu ve Aviva Avrupa Başkanı Tidjane Thiam’ın birleşmemize dair açıklamalarının da yer aldığı “güçlerbirleşiyor” sitesi, birleşme süreci yasal ve operasyonel olarak tamamlanana dek yayın hayatını sürdürecek.

Saygılarımızla,

AK Emeklilik      Aviva Hayat ve Emeklilik

Sorularınız için:

AK EMEKLİLİK                                            AVIVA HAYAT VE EMEKLİLİK
Banu Orkun                                                Hanzade Aytaçlı
Pazarlama İletişimi Yöneticisi                Pazarlama Yöneticisi
0212 393 33 00                                         0216 633 33 33
banu.orkun@akemeklilik.com.tr            hanzade_aytacli@aviva.com.tr