B20 Paneline Güler Sabancı’nın Sözleri Damga Vurdu

15-12-2014
  • SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI “ÖNCELİĞİMİZ UYGULAMA, UYGULAMA, UYGULAMA”

Türkiye’nin G20 dönem başkanlığını devraldığı G20'nin iş dünyası ayağı olan B20'nin (The Business 20) Türkiye'deki açılış toplantısı yapıldı. Toplantı kapsamında düzenlenen panele, B20’nin “Ticaret Görev Gücü” Koordinatör Başkanlığı’nı üstlenen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı da katıldı. Sabancı, panelde yaptığı konuşmada bu dönemde uygulamaların öncelikli olduğunu vurguladı.

Sabancı, konuşmasında şunları kaydetti:

“B20’den Türk iş dünyasının da küresel iş dünyasının da beklentileri aynı. Gündemde sürdürülebilirlik, yeşil büyüme, yolsuzlukla mücadele, yönetişim, inovasyon gibi konuların yanı sıra, ticaretin serbestleştirilmesi ve önündeki engellerin kaldırılması gibi önemli konular var. Ticaretin liberalizasyonu ve kolaylaştırılması, büyümeye ve yeni iş alanları yaratmaya destek olacaktır. Özellikle burada önemli olan nokta yeni öneriler geliştirmek yerine yapılacak uygulamalardır. B20 çerçevesinde daha önce yapılan önerilerin uygulamaları anahtar faktördür. Birçok konuda geliştirilen öneriler, Bali Anlaşması gibi oybirliği olan konular mevcuttur. Bu konuların nasıl hayata geçebileceği noktasında herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Odağımızda, Sayın Bakan Ali Babacan’ın da söylediği gibi, hayata geçirme, uygulama olmalıdır”.

Sabancı, ayrıca teknolojik gelişmenin ve özellikle dijital ekonominin iş dünyası ve iş yapış biçimleri açısından önemini vurguladı. Bu kapsamda B20 altında yer alan tüm görev gücü yapılanmalarının da bu konuyu yakından takip etmeleri ve sürece destek vermeleri sürece destek vermeleri gerektiğini söyleyen Sabancı, dijitalleşmenin iş dünyası ve iş yapış biçimleri açısından önemine dikkate çekti.

Sabancı ayrıca katılımcılardan gelen soru üzerine Çin’in önemini vurgulayarak, B20 toplantıları çerçevesinde Çin’in varlığının güçlendirilmesi ve Çin delegelerine daha fazla rol verilmesi gerektiğini belirtti.