BOSSA HİSSELERİ SATILIYOR

05-08-2008
Sabancı Holding portföyünde yer alan 54.130.110,40-YTL nominal değerli (%50,12) Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş hisse senetlerinin tamamının Akkardan Sanayi ve Ticaret A.Ş’ne satışına ilişkin hisse devir anlaşması 05.08.2008 tarihinde imzalanmıştır.
Yapılan hisse devir anlaşmasına göre belirlenen şirket değeri 152.500.000-Amerikan Dolarıdır. Bu değerin %50,12’si olan 76.433.000-Amerikan Doları Sabancı Holding hisselerinin satış değeri olacaktır.
Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri A.Ş hisse senetlerinin devri, ilgili mercilerden alınacak izinler sonrasında gerçekleştirilecektir.