BRISA %270 KAR DAĞITIYOR

29-03-2002
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul Divan Başkanı Sakıp Sabancı, 29 Mart 2002 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısının açılış konuşmasında genel durumla ilgili olarak aşağıdaki görüşlerini belirtmiştir:

“ 2001 yılında Türkiye ekonomisi ciddi bir kriz yaşadı. Tüm grup ve şirketler etkilendi. Toplumun her kesimi bir yandan bu krizin şokunu azaltmaya çalışırken diğer yandan da ileride yeni bir kriz yaşamamak için düşüncelerini dile getirdiler.

İleride de benzer krizler yaşamamak için hastalığın köküne inilmeli, tedavi edici reçeteler yazılmalıdır. Aksi takdirde 18. defa Türkiye’ye reçete yazan IMF 28. defa, 38. defa reçete yazmaya devam edecektir.

Şu üç ana “hastalık acil tedbirler alınıp “tedavi” edilmelidir: 1. Kamu küçülmelidir. - Enflasyon yıllardır yüksek seviyelerde seyrediyor. Bunun başlıca nedeni kamunun küçülmemesidir. - Kamu hem topladığı kaynakları verimli kullanamıyor hem de vergiye doymuyor. Dolayısıyla faiz de yüksek; vergi de yüksek…

2. Mali piyasalar yeniden düzenlenmelidir. Bu düzenlemeler yapılırken konuyla ilgili birimler eşgüdüm içinde çalışmalı, hedef ve uygulama birliği sağlanmalıdır.

3. Siyaset yeniden yapılandırılmalıdır. Siyasetçi partiye hizmete değil ülkeye hizmete odaklanmalı ve kaybolan güven ve itibar yeniden tesis edilmelidir.

Meclisimiz yoğun ve verimli bir mesai ile her üç konuda da gerekli yasaları çıkarttı ve çıkartmaya devam ediyor. Kendilerini kutluyorum. Ancak bu yasaları uygulama aşamasında maalesef yavaş davranılıyor. İcraat yani uygulama olmadan da yasalar havada kalıyor.

Sorunları hep biliyoruz. Tabiri caizse “kilo vermek istiyoruz ama rejim yapmıyor; aşırı beslenmeye devam ediyoruz”….. Özetle işlerin gereğini yapmıyoruz!

Dileğim yeni bir şevkle, yeni bir ruhla birlik, beraberlik ve eşgüdüm içinde krizin etkilerini ortadan kaldırmak ve “kriz” sözcüğünün lügatımızdan çıkartılmasıdır.”

Brisa Faaliyet Neticeleri
2001 yılında 202 trilyon lira satış gelirine ulaşan Brisa yaşanan derin ekonomik krize rağmen başarılı performansı ile karını 26 trilyon liraya çıkarmıştır.

%270 oranında temettü ödemesinin 12 Nisan 2002 tarihinden itibaren yapılması Genel Kurul’da kararlaştırılmıştır.

Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı oldu.
Brisa Genel Kurulu’nu takiben yapılan Brisa Yönetim Kurulu toplantısında, Lassa olarak 1974 yılında kurulan ve 1988 Yılında Bridgestone’la ortaklık kurularak Brisa adını alan şirketin kuruluşundan beri kesintisiz Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Sakıp Sabancı, bu görevini Lastik ve Takviye Malzemeleri Grup Başkanı Güler Sabancı’ya devretmiştir.

Sakıp Sabancı, Brisa Yönetim Kurulu’nda “Yönetim Kurulu Üyesi” olarak görev yapmaya devam edecektir.