Ekonomik teşvik ve önlem paketine ilişkin Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’nın açıklaması

05-06-2009

Dün açıklanan ekonomik önlem ve teşvik paketinin, temelde ekonomiye olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum. Açıklanan paketin, bölgesel farkları azaltma, teknoloji ve AR-Ge içeriği yüksek büyük yatırımları, sektörel kümelenmeyi destekleme, ölçek ekonomilerini yakalamanın yanı sıra, hem hedefleri ve hem de araçları açısından olumlu etkileri olacaktır.

Ekonomimizde büyük bir sorun teşkil eden istihdama yönelik olarak, işverene sağlanması öngörülen destek, işsizliğin azalmasına ve kayıt dışının eritilmesine katkı sağlayacaktır. En kısa zamanda gerekli detaylar hazırlanarak uygulamaya konmalıdır.