GIDASA HİSSELERİ SATILIYOR

14-08-2007

Sabancı Holding iştiraklerinden Gıdasa A.Ş’nin yüzde 99.65’lik hissesinin MGS Marmara Gıda San. ve Tic. A.Ş.’ye satılması konusunda anlaşma imzalanıyor.

Anlaşmaya göre Gıdasa’nın satışa konu olan şirket değeri 227,3 milyon YTL olarak belirlendi. Yapılan anlaşmaya istinaden Sabancı Holding A.Ş. portföyündeki Gıdasa hisselerinin tamamı 2,1 milyon YTL karşılığında satılmış olacak.

Satış süreci gerekli izinlerin alınmasından sonra  tamamlanacak.