GÜLER SABANCI BASIN TOPLANTISI YAPTI

03-06-2004
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yaptığı basın toplantısında “Sabancı Holding’de yönetim ile yürütme birbirinden ayrılmıştır” dedi.

Güler Sabancı, kurumsal yönetimin gereği olarak, yönetim kurulunda hissedarlık sorumluluğu ile yürütme sorumluluğunu ayrıştırarak, “Dolayısıyla geleceğe hazırlanırken, Sabancı Holding’i daha çabuk hareket eden, çabuk karar alabilen, daha proaktif bir yönetim yapısına getiriyoruz. Grup Başkanlarımıza daha çok yetki ve sorumluluk veren bir yapılanmaya gidiyoruz. Yürütme, benim ve Celal Bey’in liderliğinde Grup Başkanlarımızdan oluşacak. Hissedarlık görevi stratejiyi onaylayan, hedefi koyan, takip eden, sorgulayan ve denetleyen bir görev olmalıdır. Zaten kitaplarda da böyle yazar, Türk Ticaret Kanunu da böyle söyler. Ancak yürütme ayrı bir organdır. Ve görevi, bu stratejiyi uygulamak, gerçekleştirmektir. Bu anlayışla, Sabancı Topluluğu’nda yeni Yönetim Kurulu hissedarlardan oluşturuldu. İki tane Bağımsız Üye ve görevli üye olarak Celal Metin vardır. Güler Sabancı da Başkan ve Murahhas Aza’dır. Yürütme ise, Celal Metin’in liderliğinde Grup Başkanları’ndan oluşur. 2 fonksiyonel Grup Baş kanı, 8 tane de İş Grup Başkanı vardır. İşte Sabancı Holding’in “A Takımı” bunlardır“ dedi.

Güler Sabancı sözlerine “Ben Yönetim Kurulu Başkanı olur olmaz öncelikle Yürütme’deki sorumluluğumu, Grup Başkanlığı sorumluluğumu profesyonel bir arkadaşıma devrettim, Turgut Uzer’e. Aynı şekilde Yönetim Kurulu Üyemiz ve Grubumuz’un toplumsal sorumluluk anlayışı içinde çok önem verdiği TÜSİAD Başkanı Sayın Ömer Sabancı geçen hafta CIRFS Başkanı oldu. Şimdi artık Avrupa’da da Türkiye’yi temsil edecek. Bu iki yoğun görevi ve Yönetim Kurulu Üyesi olması dolayısıyla Yürütme’deki görevini bırakıyor, bugün itibariyle o da görevinden ayrılıyor. Dolayısıyla Yürütmeyle hissedarların ayrıştırılması konusu tamamlanıyor. Kurumsal Yönetim’in en önemli unsurlarından biri bu.” şeklinde devam etti.

Globalleşme konusunda da yeni gelişmeler olacağından söz eden Güler Sabancı “Biz globalleşmeye çok inanan bir grubuz. Son 5 senedir katlanarak gidiyor globalleşme yolunda attığımız adımlar. Ama önümüzdeki süreçte daha da çok adım atacağız. Çok duyacaksınız, Sabancı Holding’ten yurtdışında yatırımlar duyacaksınız. Biz Türkiye’ye çok güveniyoruz. Herşeyimizi Türkiye’de kazandık ve Türk insanına, onun çalışkanlığına, onun başarısına çok güveniyoruz. Ülke olarak çok başarılı bir çok Türk yöneticiye sahibiz. Bunlardan biri yanımda oturuyor: Celal Metin. 15 sene Uzakdoğu’da çok başarılı işler yapmıştır. Bunun gibi Sabancı Grubu’nda, teşkilatımızda birçok arkadaşlarımız var şu anda. Arjantin’de, Brezilya’da, Amerika’da, Mısır’da, Çin’de. Bu global platformda hızla koşarken “Dünya pazardır” ilkesi ile yolumuza devam edeceğiz. Bu görüşle, küreselleşen dünyada globalleşme boyutlarımızı daha da genişleteceğiz. Bugün, başarı ile yapmayı bildiğimiz her konuda dünyanın her yerind e üretim ve pazarlama gücümüzü artıracağız. Sabancı Grubu’nun bu başarılarını gelecekte daha da çok duyacaksınız. Biz bunun için çalışıyor olacağız.” dedi.

Gençleşmenin iş dünyasındaki önemini vurgulayan Sabancı, “ Sabancı Holding’in Başkanı Sayın Sakıp Sabancı’yı bundan 52 gün önce kaybettik. Sakıp Bey, Sabancı Holding’in 30 küsur senedir başkanlığını yapıyordu ve o artık aramızda değil. Bu büyük bir değişim. 1967 - 2004, neredeyse 40 yıl. Sakıp Bey’den sonra şu anda hayatta olan iki kardeşi Sayın Erol Sabancı ve Sayın Şevket Sabancı, Sabancı Holding’in gelecek 20-30-40 yıllara hazırlanmasını istediler. Bu da daha gençlerle yapılabilir diye düşündüler, buna inandılar. Onun için bu gençleştirmeyi yaptılar. Burada önemli olan, Sabancı Holding’in kârlı ve başarılı büyümesini ve ortaklarına değer yaratmasını sürdürebilmesidir. Asıl hedef bu” dedi.

Güler Sabancı Holding’in Türk Halkının kendisine en yakın gördüğü grup olduğunu söyledi ve “Herşeyden önce özümüze sahip çıkmamız lazım. Çok farkındayız ki Sabancı Topluluğu Türkiye’ye malolmuş bir yapıdır. Bu bir tesadüf değil. Bunun ardında köklü Sabancı değerleri bulunuyor. Bunların en başındaysa içtenlik geliyor. Biz insana ve topluma, fikirlere ve emeğe duyduğumuz saygının gereğini yapıyoruz. Kanunlara saygı, çevreye saygı, iş ahlakı ve dürüstlük vazgeçemeyeceğimiz değerlerimizdir, ve böyle olmaya da devam edecektir.

Bir diğer önemli konu, itibarımızdır. Biz toplumun kendine en yakın bulduğu topluluk olmanın sorumluluğunun farkındayız. İtibarımızın en değerli sermayemiz olduğunu biliyoruz. Bu itibarı korumanın ve geliştirmenin bizim bu ülkeye karşı sorumluluğumuz olduğunun ve bunun bir mecburiyet olduğunun bilincindeyiz.

Bugün Sabancı Topluluğu ve Sabancı Vakfı olarak ticari faaliyetlerimizin ötesinde kültür, sanat ve eğitime destek veriyoruz. Vermeye devam edeceğiz” dedi.