Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler’in “İş Dünyasında Sürdürülebilirlik İçin Cinsiyet Eşitliği” Konferansı’nın Açılış Konuşmasını Yaptı

06-03-2012
  • GÜLER SABANCI, BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN "İŞ DÜNYASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN CİNSİYET EŞİTLİĞİ" KONFERANSI'NIN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI
  • SABANCI: "CİNSİYET EŞİTLİĞİ BİR ZORUNLULUK DEĞİL, DOĞAL BİR HAKTIR"
  • "CİNSİYET EŞİTLİĞİ KONUSUNDA SABANCI HOLDİNG DAİMA ZAMANININ ÖTESİNDE OLMUŞ VE TÜM ÜLKENİN MENFAATİ İÇİN ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR"
  • "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'İN KADINI GÜÇLENDİRME İLKELERİ'NİN ALTINA SABANCI HOLDİNG OLARAK İMZAMIZI ATARAK, İŞYERİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİ ÇABALARINA BAĞLILIĞIMIZI ORTAYA KOYDUK"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, New York'ta Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen "İş Dünyasında Sürdürülebilirlik İçin Cinsiyet Eşitliği" Konferansı'nın açılış konuşmasını yaptı. Konferansta, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi Ofisi Direktörü George Kell, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kadın Platformu Direktörü Michelle Bachelet'nin yanı sıra, tüm dünyadan katılımcılar hazır bulundu. Güler Sabancı, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Tüm hayatım boyunca cinsiyet eşitliği konusuyla ilgilendim. Erkeklerin çoğunlukta olduğu, ancak ileri görüşlü bir ailede büyüdüm. Önce eğitimim, ardından meslek hayatım boyunca ailemin desteğini hep arkamda hissettim.

Cinsiyet eşitliği konusunda Sabancı Holding daima zamanının ötesinde oldu ve bu durum beni hep yüreklendirdi. Ancak bunun, Türkiye'ye ait genel durumu yansıtmadığının da her zaman bilincinde oldum. Bu nedenle omuzlarımda sürekli ilave bir sorumluluk hissettim. Sabancı'nın Türkiye'de cinsiyet eşitliği hareketi için ön saflarda yer almasının nedeni de bu. Bu uğurda kendimiz için değil, tüm ülkenin menfaati için öncülük ediyoruz.

Sabancı olarak, kadın yöneticilerin oranını, 2006-2011 yılları arasında %23'ten %28'e yükselttik. Çalışanlarımızın %34'ünü kadınlar oluşturuyor. Bu oran, sigorta şirketimiz AvivaSA'da %64, Türkiye'nin lider bankalarından biri olan Akbank'ta ise %51.

Bu rakamlar Türkiye'deki kadın çalışma oranlarından oldukça yüksek.

Tüm Türkiye'de kadınlar, diğer ülkelerde de olduğu gibi, hizmet sektöründe göreceli olarak daha yüksek oranda istihdam edildi. Ancak çimento veya otomobil üretimi gibi daha geleneksel sektörlerde de Sabancı Topluluğu için ciddi ilerlemeler gözlemliyorum. Elbette bu, sürekli ilerleme gerektiren bir yolculuk.

Birleşmiş Milletler'in Kadını Güçlendirme İlkeleri'nin altına Sabancı olarak imzamızı atarak, işyerinde cinsiyet eşitliği çabalarına bağlılığımızı ortaya koyduk.

Bu ilkeler, kadınların güçlendirilmesi konusunun temellerinde yatıyor. Bu ilkelerin gerçekleşmesi için de, şirketlerin lider takımlarının onları tam olarak anlaması ve onlara inanmaları gerekiyor.

Liderlik ekibiyle yaptığımız son toplantımızda, kendilerinden bu ilkeleri gerçekleştirmek için plan belirlemelerini ve bunları altı ay içinde bana bildirmelerini istedim. Yönetici arkadaşlarım, bunu içselleştirdi ve konuyla ilgili çalışmalara başladılar. Bu çalışmalar bittiğinde, hepimiz yeniden biraraya geleceğiz ve teker teker her lider, kendi planlarını açıklayacak."

-"KADINLAR KRİTİK LİDERLİK BECERİLERİNE SAHİP"

İşyerinde daha fazla kadın istihdam etmenin, işyerinde yaratılan atmosfer açısından da daha makul bir ortam oluşmasını sağladığını belirten Sabancı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınlar yetenek havuzunun yarısını oluşturuyor ve yapılan araştırmalar, kadınların kritik liderlik becerilerine sahip olduklarını gösteriyor. Kadınlar ve erkekler için kabiliyet ve başarıya dayalı eşit fırsatların sağlanmasıyla şirketler, bu yetenek havuzunun sunduğu en geniş potansiyelden faydalanabilir.

Dolaylı olarak işyerindeki bu çeşitlilik, şirketlerin inovasyon açısından da büyümesini tetikleyecek. İş dünyasında sürdürülebilirliğe de, ancak inovasyon yoluyla ulaşılabilir.

Sonuç olarak iş dünyasında cinsiyet eşitliği, şirketlerin rekabet becerileri ve mali performansını iyileştirecektir.

Bu nedenle cinsiyet eşitliği bir zorunluluk değil, doğal bir haktır. Eşit fırsatlar sunan bir işyeri oluşturmak, sektörde liderlik açısından bakıldığında da şirketler için önemlidir."

-SABANCI'DA KADINLAR İÇİN YAPILAN ÇALIŞMALAR-

Kadın haklarının Sabancı Topluluğu'na ait sosyal sorumluluk platformunun da önemli bir parçasını oluşturduğunu belirten Güler Sabancı, sözlerine şöyle devam etti:

"2006 yılından beri yürüttüğümüz "Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı" çerçevesinde tüm Birleşmiş Milletler kurumları, İçişleri Bakanlığı, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi de yer alıyor.

120306_3_orjinal.jpgSöz konusu Ortak Program sayesinde Birleşmiş Milletler kuruluşları, yerel yönetimler, vakıflar, kamu kuruluşları ve özel sektör organizasyonları, cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda uzun vadeli sonuçlar elde etmek üzere birlikte çalışabilecekleri bir platform da elde ediyorlar.

Bu program, Türkiye'de kendi açısından bir ilk olmuştur. Toplumun çok farklı kesimlerinden paydaşlarla birlikte çalıştığımız bu programın en önemli tarafı da zaten bu çeşitlilik oldu. Şuna gerçekten inanıyorum ki, cinsiyet eşitliği konusunda toplumda fark yaratabilmek için, toplumun tüm kesimlerinden paydaşlarla çalışmak şarttır.

Cinsiyet eşitliğinin tüm dünyada, toplumun her düzeyinde, üzerinde durulması gereken ve çözüm bekleyen bir sorun olduğunun farkındayız. Fakat cinsiyet eşitliğini içselleştirerek bu konuya kendini adayan iş hayatındaki liderler ve konuya taraf olan tüm paydaşların katılımıyla, başarıya ulaşacağımıza ve fark yaratacağımıza inanıyorum."