Güler Sabancı, Massachusetts Institute Of Technology’de Konuştu

26-09-2013
  • “YENİLENEBİLİR ENERJİ, ÖNÜMÜZDEKİ 25 YILDA 6 TRİLYON DOLAR YATIRIM ÇEKECEK”
  • “DÜNYADA, YENİLENEBİLİR ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN KADIN MÜHENDİS SAYISI YETERSİZ. DAHA ÇOK KADIN MÜHENDİSLİK EĞİTİMİNİ SEÇMELİ”
  • “TÜRKİYE ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ ÖZELLEŞTİRME VE LİBERALLEŞME UYGULAMALARINA GÜVENİYORUZ”
  • “ENERJİSA’DA HEDEFİMİZ 2020 YILINA KADAR, 4000 MW YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAĞINI İŞLETİME AÇMAK. BU DA TOPLAM PORTFÖYÜMÜZÜN YARISINDAN FAZLASI ANLAMINA GELİYOR”
  • “ENERJİSA, YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA DA LİDER OLACAK”

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Boston’da ABD Enerji Bakanlığı ve dünyanın en saygın teknik üniversitelerinden olan Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından düzenlenen “Temiz Enerjide Kadının Rolü” sempozyumunun açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Sabancı, konuşmasında yakın gelecekte yaşanacak temiz enerji sorunları ve bunların çözümünde kadının rolü hakkındaki görüşlerini aktardı.

Güler Sabancı yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Temiz enerjinin geleceğe dönük bir tarafı da var. Örneğin Albert Einstein, 1921 yılında güneş enerjisine yönelik devrim niteliğinde deneyleri sayesinde Nobel Ödülü kazandı. Bu noktadan hareketle diyebiliriz ki temiz enerji hem geçmişimizde, hem de geleceğimizde var. İçinde bulunduğumuz nesil için çözülmesi gereken en önemli sorun, sürdürülebilir bir enerji sistemi oluşturmak. Ülke ekonomilerinin gelişimi ve bunları destekleyecek enerji tedariği yöntemlerine dair alınacak kararlar, toplumları şekillendirecek.

Pew Temiz Enerji Eylem Planı 2012, küresel ekonominin bulunduğu noktayı "Temiz Enerji Devrilme Noktası" olarak tarif ediyor. Ne yazık ki temiz enerji, geçtiğimiz yüzyıl boyunca potansiyelinin altında kullanıldı ve kadınlar da, enerji ile ilişkili kararların dışında bırakıldı. Bu çerçeveden bakıldığında aslında, temiz enerji ve kadınlar birbirini tamamlıyor. Her ikisi de aynı kaderi paylaşıyor. Her ikisi de şimdiye kadar global ekonomide potansiyellerinin altında fayda sağladılar. Neyse ki gelecek onlara ait!

Dünya çapında yapılan temiz enerji yatırımları 263 milyar doları buluyor; bu rakam 2004 yılına kıyasla yüzde 600 oranında daha yüksek. Uluslararası Enerji Ajansı, önümüzdeki 25 yıl içinde dünyanın elektriğinin yarısının temiz enerji kaynaklarıyla temin edileceğini öngörüyor. Bu da, 6 trilyon dolara yakın bir yatırım demek oluyor. 2012 yılının sonunda, yaklaşık 5,2 milyon işletme temiz enerji sektörüne bağlandı. Ancak dünya çapında enerji sektörüne ait işgücü de ağırlıklı olarak erkeklerden oluşuyor”.

-ÜNİVERSİTELERDE MÜHENDİSLİK OKUYAN KADIN ORANI ÇOK AZ-

130926 2-1024x768Sabancı, kadınların mühendislik alanında çalışmalarına ilişkin düşüncelerini de konuşmasında şöyle aktadı: “Cinsiyetler arası fark üniversitelerde daha da fazla göze çarpıyor. OECD ülkelerinde beşeri bilim ana dallarının neredeyse yüzde seksenini kadınlar oluşturuyor. Ancak kadınlar elektrik mühendisliğinde yalnız yüzde 11, fizikte ise yalnız yüzde 20'lik bir orana sahip. Bunun değişmesi gerektiği açık.

Kadınlar için en cazip fırsatı enerji sektörünün sunmasının nedeni de bu. Temiz enerji, yüksek teknolojiye bağlı bir ekonomi gerektirir, gelişimini yeni nesil teknoloji ürünlerinde genişlemeye ve sürekli bilimsel geliştirmelere dayar. Bu doğrultuda, gerekli ar-ge süreçlerini gerçekleştirebilecek, yüksek eğitimli ve yüksek donanımlı bir bilim kadını ve kadın mühendis ordusuna ihtiyacımız var. Dünyada, yenilenebilir enerji sektöründe çalışan kadın mühendis sayısı yetersiz. Daha çok kadın mühendislik eğitimini seçmeli.

Bu husus küresel rekabet ortamında da çok kritik önem taşıyor. Bu yeni, yüksek teknolojiye bağlı temiz enerjili ekonomi, teknoloji ve inovasyon sayesinde daha da gelişecek ve rekabet global çerçeveye taşınacak. Böyle inovasyona dayalı bir alanda kadınların eksikliği, sektörün gelişimi açısından olumlu bir durum değil.

Dünya Ekonomi Forumu tarafından 2012 yılında gerçekleştirilen bir analiz şunu ortaya koydu: kadınlara ait inovatif becerilerin desteklenmesi, yenilenebilir enerji teknolojilerinin iyileştirilmesi için de oldukça zengin bir kaynak olacaktır.

İnovasyon her sektör için büyümenin merkezinde yer alıyor, ama özellikle de temiz enerji gibi çok yönlü bir sektör için kritik önem taşıyor. İnovasyonu en iyi destekleyen öğeler çeşitlilik, uzmanlık ve meraktır. İşte burada da kadınlar devreye giriyor”.

- ENERJİSA’NIN TEMİZ ENERJİYE VERDİĞİ ÖNEM-

Sabancı şöyle devam etti: “Tıpkı Victor Hugo'nun dediği gibi: “Merak, kadınların cesaret sergileme biçimlerinden biridir.” Merak edersek değişimi gerçek anlamda benimseriz, cesaretimizi ortaya koyarız. Temiz enerji alanında kadınlara özgü fikir, bakış açısı, çözüm ve samimiyete ihtiyaç var.

Ben, bunu ilk elden tecrübe etme şansına sahip oldum. Geçtiğimiz Mayıs ayında Enerjisa'ya ait 143 megavatlık, Türkiye’nin en büyük rüzgar santralinin açılışını yaptık. Bu rüzgar santralinde proje direktörümüzün çok başarılı kariyeri olan bir kadın olmasından çok büyük gurur duyuyorum.

Bundan önce de iki rüzgar santrali kurduk ve ikisinin toplam kurulu kapasitesi 69 MW oldu. Hedefimiz 2020 yılına kadar, 4000 MW yenilenebilir enerji kaynağını işletime açmak. Bu da toplam portföyümüzün yarısından fazlası anlamına geliyor. Enerjisa, yenilenebilir enerji konusunda da lider olacak.

Enerji sektöründe çalışmaları için daha fazla kadın mühendis teşvik ediyoruz ve bu hedefe ulaşmamıza katkı sağlayan kadınların sayısı da giderek artıyor.

Kadınlar, evlerinde, işyerlerinde ve toplumda, değişimin aracılarıdır. Geçtiğimiz dönemde ABD, Herkes için Sürdürülebilir Enerji adında bir program başlattı. Bu uzun vadeli girişim, kadınlara temiz enerji kaynakları üzerinde erişim ve denetim temin etmeyi hedefliyor. Nedeniyse basit: kadınlar temiz enerjinin, iklim değişikliğinin ve sürdürülebilir gelişimin nesiller arası etkilerini oldukça iyi kavrıyor”.

- KADINLAR, SONRAKİ NESİLLERİ DÜŞÜNEREK KARAR VERİRLER-

Kadınlar, sonraki nesillere odaklı ufuklar çerçevesinde düşündüğünü söyleyen Sabancı şöyle devam etti: “Bu algıyı siyasi süreci etkileyecek şekilde kullanmalı ve temiz enerjinin benimsenmesine yönelik bir aciliyete dikkat çekmeliyiz.

Pek çoğumuz temiz enerjinin geniş çaptaki, makroekonomik faydalarına odaklanıyoruz. Ancak küçük ölçekte daha da büyük avantajları bulunuyor. Bunlar dünyanın dört bir yanından enerji bakımından yetersiz bölgelerdeki milyonlarca kadının hayatını önemli düzeyde etkiliyor. Yoksulluk sınırında ve elektriği olmadan yaşayan yaklaşık 1,3 milyar insandan hemen hemen yüzde 70'i kadın. Temiz enerji üzerinden elektrik enerjisi temin etmek, kadınların hayatını daha iyi bir statüye taşıyacak.

Size kendi ülkemden bir örnek vereyim. Kadın vakıflarından alınan veriler ışığında beyaz eşya satışlarından da anlıyoruz ki, kırsal kesimlerde yetişkin ve genç kadınların yaşamlarında önemli düzeyde bir iyileşme kaydedildi. Elektrikli ev aletleri kadınların yaşamını tamamen değiştirdi. İş yükleri çok daha azaldı; bu sayede eğitime, gelir getiren faaliyetlere ve aile koşullarını iyileştirmeye daha fazla zaman ayırdılar.Bu sayede öncelikle kendileri için, ardından da tüm toplum için sağlık, emniyet ve yerel ekonomi bakımından iyileşme kaydedildi. Çağdaş, temiz enerji hizmetlerine herkesin erişim elde etmesinin avantajları, özellikle kadınlar açısından dönüşümsel sonuçlar doğuruyor”.

Güler Sabancı konuşmasında, enerjinin Sabancı Holding açısından önemine de değinerek şunları söyledi:

“Türkiye enerji piyasasındaki özelleştirme ve liberalleşme uygulamaları başarıyla yürüyor. Biz de bu başarılı politika ve uygulamalara duyduğumuz güvenle yatırımlarımıza devam ediyoruz. Topluluk olarak çok zengin bir enerji üretimi portföyüne sahip olduğumuzu söylemekten gurur duyuyorum.

Enerjisa, üretim, toptan satış, dağıtım ve perakende satışa yönelik faaliyet gösteriyor. Enerji tasarruflu teknolojilerin kullanımı, Enerjisa'nın sektörel planında ve ilişkili faaliyetleri noktasında önemli bir önceliktir.

Temiz enerjiye verdiğimiz önem, yatırımlarımız ve operasyonlarımızın tamamına yansımaktadır. Türkiye'nin önde gelen özel enerji şirketinde karar alıcı bir liderlik rolünü üstlenmek ise benim için çok değerli.

Önümüzdeki yüzyılda enerji, enerjiyi elde etme, dağıtma ve kullanma yöntemlerimiz küresel ekonomi, küresel emniyet ve dünyamızın geleceği açısından çok büyük bir önem kazanacak.

Temiz enerji, çok yönlü bir konu. İnovasyon ihtiyacı var. İleri teknoloji gerektiriyor. Bunların yanında talep de yüksek nitelikli. Çözüm için sizin gibi başarılı kadınların bu sürece katılımı şart.

Evet, temiz enerji çok yönlü bir konu. Evet, temiz enerjinin güçlükleri çok. Ve evet çözümün bir parçası olmak da gerçekten muhteşem!”