GÜLER SABANCI YİNE FRANSIZ BASININDA...

06-08-2007
-        FRANSIZ BUSINESS DIGEST’TEN SABANCI HOLDİNG DEĞERLENDİRMESİ: “SABANCI: UZUN VADELİ BÜYÜMENİN ŞAMPİYON TÜRK HOLDİNGİ”
 
Fransa’nın saygın yönetim dergisi Business Digest, son sayısında Sabancı Holding  Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ile yaptığı röportaja yer verdi. “Yükselen Devlerin Kazanan Stratejileri” üst başlığı ve “Sabancı: Uzun vadeli büyümenin şampiyonu Türk holdingi” alt başlığı ile yayınlanan röportajda, Güler Sabancı, Topluluğun yerel ve global pazarlardaki rekabet stratejileri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 
 
Röportajda, Sabancı Holding için “Yükselen ülkelerden pek çok sayıda şirket, bugün, yerel pazarlarda çok uluslu şirketlere karşı kendilerini kanıtlıyor, dünya çapında oyuncular olarak kendilerini empoze ediyor ve uluslararası pazarları kazanabiliyorlar. Bunların içinden, Türk Holdingi Sabancı, son derece yüksek rekabetin yaşandığı Türkiye pazarında, ayakta kalma kapasitesinden destek almış ve uzun vadeli bir büyümenin ve rekabet gücünün temellerini atmak için yerel tüketiciler nezdindeki cazibesinden yararlanmayı bilmiştir” yorumu yapıldı.  
 
Yapılan röportajda, kendisine yöneltilen, hangi alanlarda rekabet yaşandığı  ve Grubun lider konumuna ilişkin bir soruya, Güler Sabancı,  içinde bulundukları sektörlerin hepsinde yerel ve çok uluslu şirketlerden kaynaklanan bir rekabetin mevcut olduğunu belirterek,       “Özellikle finans hizmetleri sektöründe, şu son yıllarda pek çok birleşme, devralma ve ortaklık görüldü. Bunun başlıca nedeni, son derece kârlı bir pazar olan Türk pazarında, büyük bir iştaha sahip dünya yatırımcılarının pay edinmeye çalışması. Ama, bir çok yıldan beri kaydettiğimiz sürekli büyüme sayesinde şöhretimiz ve markamız güçlenmeye devam etti. Öte yandan, Holding, geniş şirketler ağı sayesinde müşterilerine tüm ülke çapında hizmet veriyor. Böylece, Türkiye pazarının ve rekabet ortamının dinamikleri hakkında daha iyi bir bilgiye sahibiz ve  portföyümüzü ihtiyaçlara bağlı olarak adapte edebiliyoruz. Kazanılmış bu güven ve pazar bilgilerimiz bazında belirli bir sayıda avantajı inşa edebiliyoruz” şeklinde cevap verdi.
 
Sabancı, sahip oldukları avantajları ise, “Türk tüketicilerinin bağlılıkları sayesinde piyasada mevcut olabilecek en iyi piyasaya giriş bariyerlerini inşa etmek; Citigroup, Toyota veya Carrefour gibi en iyi çok uluslu ortakları çekmek; En iyi yetenekleri bize katılmaları konusunda ikna etmek ve operasyonlarımızın her hususu itibarıyla insan kaynaklarımızın kalitesini artırmak; Türklerin satın alma davranış biçimlerini ve motivasyonlarını ve bu ülkede işlerin nasıl yürütüldüğünü en iyi şekilde anlamak” şeklinde sıraladı.  
 
-         “Dünya pazarlarında, Türk olmamızdan destek alabiliyoruz”
 
Güler Sabancı bir Türk şirketi olmanın çok uluslu şirketlere karşı bir avantaj teşkil edip etmediği şeklindeki bir soruya verdiği yanıtta da, “Yükselen ülkelerin özel durumları vardır; kayıtdışı ekonominin boyutları, henüz konsolide olma safhasına erişmemiş, olgunluğa ulaşmamış sektörler, siyasal çalkantılar ve finansal riskler gibi. Bu tür zorlukların üstesinden gelebilmiş olmak, bizi Türkiye’de ve başka yükselen ülkelerde, batının çok uluslu şirketlerine karşı güçlü kılıyor. Fakat bu, gelişmiş pazarlarda da onlarla rekabet edemeyeceğimiz anlamına gelmiyor” dedi.
 
Sabancı şöyle devam etti, “Dünya pazarlarında, Türk olmamızdan kaynaklanan güçlü noktalarımızdan destek alabiliyoruz. Ayakta kalabilme direnci ve bütün çalışanlarımızın ortak olduğu güçlü bir şirket ruhu gibi. Öte yandan, geçmişte Türkiye ekonomisindeki  istikrarsız yapı nedeniyle, bütün şirketler, siyasal, makroekonomik ve sosyolojik beklenmeyen olaylara karşı tepki verme konusunda büyük bir deneyim kazandılar”.
 
-         Kalıcı  gelişme, küresel  rekabet....
 
Sabancı Topluluğu’nun  birçok iş kolunda, yerel, küresel ve “küresel-yerel” müşterilere hizmet veren şirketlerle faaliyet gösterdiğini belirten Sabancı, “örneğin, Sabancı Holding ve Carrefour arasında bir joint-venture olan CarrefourSA, 15 hipermarketten ve 87 süpermarketten oluşan bir ağ ile Türk tüketicilerine hitap ediyor. Akbank (Türkiye’nin en kârlı şirketi ve özel bankası), ticari ve perakende bankacılık alanında geniş bir hizmet yelpazesi ve uluslararası malî ticaret hizmetleri sunuyor. Kordsa Global, sektöründe bir dünya lideridir” dedi.  
 
Topluluğun hedefleri ile ilgili olarak ise Güler Sabancı, “küresel ve yerel seviyede fırsatlar mevcut ve bu pazarlara girmemiz ya da bazı alanlarda payımızı artırmamız söz konusu. Belirli bir sektörde uzun vadeli projelerimizi başarıya ulaştırmak için sürekli olarak cazip pazarları tanımlamaya çalışıyoruz. Şu an için, enerji, çimento ve finans hizmetleri faaliyetlerimizin artırılmasına odaklanmış durumdayız. Bununla birlikte, bu hedeflerimize yaklaştığımız andan itibaren yeni fırsatlar araştırmaktayız. Yalnızca bu sürekli dairesel hareket, bize, kalıcı bir gelişmeyi ve küresel boyutta bir rekabet avantajını garanti edebilir” açıklamasında bulundu.
 
-         “Diğer Türk şirketleri için örnek oluşturmayı umuyoruz”
 
Güler Sabancı’ya yöneltilen bir başka soru ise “Uluslararası alanda sahip olduğunuz konumu devam ettirmeyi nasıl garanti ediyorsunuz?” oldu. Sabancı bu soruya verdiği yanıtta da, “2005 yılında, Sabancı Holding olarak, 600’den fazla çalışanın katıldığı ve SA15+ olarak adlandırılan bir stratejik planlama süreci başlattık. Bu çalışmayla önümüzdeki on yıl ve ötesi için Grubun vizyonunu tanımlayarak yol haritasını çıkardık” dedi.
 
Sabancı, şunları kaydetti: “Vizyonumuz ve misyonumuza paralel olarak yönetim anlayışımız, sorumluluk ve şeffaflık, yenilikçilik, katılım ve stratejik yaklaşım üzerine odaklanıyor. Bu strateji, Sabancı Holding Yönetim Platformları olarak adlandırılan SABE (Sabancı Business Excellence),  SATEK (Sabancı Technology, Materials and Intellectual Property Committee), Inovasyon ile Büyüme ve Değer Yaratma ve SAPOINT (Sabancı Platform of Information Technology) programları tarafından destekleniyor. Bu yaklaşımlarla stratejimizi sürdürmekteyiz ve buna paralel olarak, rekabet gücüne sahip olma ve uzun vadeli bir planla kalıcı bir büyümeyi sürdürme kapasitesi konusunda diğer Türk şirketleri için örnek oluşturmayı umuyoruz”.