Güler Sabancı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

08-03-2013
  • SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI
  • “BU YÜZYILIN EN ETKİN VE ÖNGÖRÜLEBİLEN TRENDİ KADINLARIN HER ALANDA DAHA KATILIMCI OLMALARIDIR”
  • “KADINLARIN KATILIMININ EŞİT SAĞLANMADIĞI BİR KALKINMA GERÇEKLEŞEMEZ”
  • “BİZ SABANCI TOPLULUĞU’NUN HER KADEMESİNDE CİNSİYET EŞİTLİĞİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ. BU BİZE REKABET AVANTAJI SAĞLAYACAKTIR.”
  • “TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM İÇİN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ İLE KAMU KURULUŞLARI BİRLİKTE ÇALIŞMALILAR”

121102 1-800x600Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Topluluğu çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Güler Sabancı, mesajında şunları söyledi: “Bu yüzyılın en etkin ve öngörülebilen trendi kadınların her alanda daha katılımcı olmalarıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar göstermektedir ki, kadınların başta iş dünyası olmak üzere her türlü katılımları son on yılda dünyada çok önemli bir ivme kazanmıştır. Bu araştırmaların bir başka sonucu da, dünyada tüketici olarak karar vericilerin üçte ikisinin kadınlar olduğudur.

Türkiye, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacaksa, kadınlara ekonomide, siyasette ve sosyal hayatta fırsat eşitliğini sağlamak zorundadır. Kadınların katılımının eşit sağlanmadığı bir kalkınma gerçekleşemez. Kadınların eğitim imkanlarını artırarak, ekonomik yaşamdaki konumlarını güçlendirerek, siyasette aktif katılımlarını sağlayarak ve kadına yönelik şiddeti engelleyerek toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabiliriz.

Biz Sabancı Topluluğu’nda organizasyonumuzun her kademesinde cinsiyet eşitliğine büyük önem veriyoruz. Bu eşitliğin sadece işe alımla sınırlı kalmamasına; sosyal haklar, eğitim-gelişim ve terfi gibi alanlarda da olması gerektiğine inanıyoruz. Bu bize rekabet avantajı sağlayacaktır.

İş dünyasının liderleri, siyasi liderler ve konuyla ilgili tüm paydaşlar Türkiye’de kadının insan haklarının geliştirilmesi yönündeki tüm çalışmalara destek vermelidirler. Bu nedenle, World Economic Forum’un inisiyatifinde ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın öncülüğünde kurulan İş’te Eşitlik Platformu’nu oldukça önemsiyor ve burada liderlik yapmaya çalışıyoruz.

Sabancı Vakfı olarak da toplumsal dönüşüm gerçekleşmesi için, sivil toplum kuruluşlarının projelerini destekliyoruz. Hibe Programlarımızla kadınların insan hakları konusunda örnek bir kalkınma modeli oluşturmalarına destek veriyoruz. Kadınlarımızın ve kız çocuklarımızın insan haklarının korunması ve bu konuda toplumsal değişimin ve gelişmenin sağlanabilmesi için, ortak programlara ihtiyaç vardır.

Sivil toplum örgütleri, kamu kuruluşları birlikte çalışmak durumundadırlar. Türkiye’de bir ilk olan çok ortaklı Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı’nı Sabancı Vakfımız 2006-2010 yılları arasında dört yıl boyunca desteklemiştir, liderliğini yapmıştır.

Sabancı Vakfımız şimdi de bu programın devamı niteliğindeki yeni bir ortak programa başladı. Yerelde kadınların insan hakları için yeni bir üç yılın başlangıcı olan Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı ile 2015 yılı sonuna kadar Türkiye’nin 11 iline ulaşmayı ve böylece kadının toplumsal yaşam içindeki rolünü daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu, toplumun her kesiminde, her alanında kadın-erkek elele, beraber gerçekleştireceğimiz bir değişim ve dönüşümdür”.