KADINLARIN VE KIZ ÇOCUKLARININ HAKLARININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI’NIN DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ŞANLIURFA’DA YAPILDI

30-05-2007

İçişleri Bakanlığı, Sabancı Vakfı, Birleşmiş Milletler Temsilcilikleri ve Sabancı Üniversitesi’nin katkıları ile yürütülmekte olan “Birleşmiş Milletler Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı’’nın 2007 yılı değerlendirme toplantısı projenin yürütüldüğü 6 ilden biri olan Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Şanlıurfa Valisi Yusuf Yavaşcan, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, BM Nüfus Fonu Temsilci Vekili Tunga Tüzer, İçişleri Bakanlığı BMOP Ulusal Direktörü Mustafa Çöğgün, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Paçacıoğlu ve programın yürütüldüğü illerin valilerinin katıldığı toplantıda programın geldiği aşama, hazırlanan eylem planları ve gelecek dönemde yapılması planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı konuşmasında “Sabancı Vakfı olarak 2006 yılında bu projeye ilk adım attığımızda Ortak Program, kadınların karar mekanizmaları içinde yer almalarının sağlanması, kadınlara duyarlı yerel hizmet sunum modellerinin tasarımı, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında kapasite geliştirilmesi ve eylem planlarının hazırlanarak uygulamaya konulması yoluyla “Kadın Dostu Kentler” oluşturmayı amaçlamaktaydı. Bugün, bu amaca çok yaklaştığımızı görmekten mutluluk duyuyoruz. Projenin başlangıcından bugüne kadar gerçekleştirilenlere baktığımızda;  kadınların, Sivil Toplum Kuruluşlarının ve Yerel Yönetimlerin birlikte çalışarak sorunları ve çözümleri birlikte tartıştıklarını, proje geliştirme eğitimleri alarak kapasitelerini güçlendirdiklerini her ilin kendi öncelikli sorunlarını belirleyerek 6 ilimiz (İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon, Van) için ayrı ayrı Eylem Planlarının çıkartıldığını görüyoruz. ” dedi.

Sabancı proje kapsamında hazırlanan “Eylem Planları” ile ilgili olarak,  “Eylem Planları, her ilin kendi önceliklerini içerecek şekilde “Kadınlara Duyarlı Kentsel Hizmetler”, “Eğitim ve Sağlık”, Ekonomik Güçlenme”, “Yerel Karar Mekanizmalarına Kadınların Katılımı” gibi toplam 7 başlık altında hazırlandı.  Eylem Planları, illerin öncelikli konularına göre çeşitlilik gösterebilmektedir.  Örneğin, Şanlıurfa’da “Kız Çocuklarının Eğitimi” ilk sıralarda yer alırken, diğer bir ilde “Aile Planlaması” ön plana çıkabilir” açıklamasında bulundu.

Eylem Planlarının hazırlanmasını izleyen süreçte sıranın uygulamaları görmeye geldiğini ifade eden Güler Sabancı “Burada da devreye “Vaksa Hibe Programı” girecektir. Vaksa Hibe Programının esas amacı, Ortak Programın uygulandığı 6 ilin  Eylem Planlarının hayata geçirilmesini sağlayacak uygulama projelerine hibe yoluyla kaynak aktarmaktır. Hibe Programı’nın bir diğer amacı da Kadın Dostu Kentler konusunda tekrarlanabilir örnekler yaratılması ve diğer illerde de uygulanmasına olanak sağlamaktır”dedi.

Vaksa Hibe Programının büyük ilgi gördüğünü belirten Sabancı programa 65 başvuru olduğunu ve başvuruların yarısından fazlası Sivil Toplum Kuruluşlarından geldiğini açıkladı.  Projelerin çoğunda Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler ve kentteki diğer paydaşların birlikte çalışmalarını beklediklerinin altını çizen Sabancı  Şanlıurfa’nın 10 proje ile başvurmasının verilen önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında yapılacak diğer çalışmalara da değinen Sabancı, “Sabancı Üniversitesi’nce, lise öğretmenlerine yönelik olarak tasarlanan “Mor Sertifika Programı” çerçevesinde 6 program ilinden çağrılacak toplam 20 öğretmene eğitim verileceğini açıkladı. Bu program ile lise öğretmenlerinin ve dolayısıyla onların öğrencilerinin kadınların ve kız çocuklarının insan hakları konusunda farkındalıklarını arttırmayı amaçladıklarını belirten Sabancı programın sonunda katılımcılara Mor Sertifika verileceğini ifade etti.  Sabancı ayrıca, program illerinden davet edilecek akademisyenler ve lise öğretmenleri için yine Sabancı Üniversitesi’nde “Kadın Çalışmaları Sempozyumu” düzenleneceğini de sözlerine ekledi. 
 
Tunga Tüzer ise konuşmasında “Şanlıurfa, Birleşmiş Milletler Ortak Programı’nın en sağlam ve güzel sonuçlara doğru ilerlediği illerden biri, Yerel Eşitlik Eylem Planlarının uygulamaya konmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Kadınların ve kadın kuruluşlarının kentsel yaşamda kadının yerini kolaylaştırmak ve güçlendirmek için ortaya çıkardığı projeler gerçekten heyecan verici” dedi.

Ayrıca Güler Sabancı, “Kadınlar için Teknoloji” yi Şanlıurfalı kadınlara götüren Teknosa ve Intel’in ödül törenine katıldı. 3 hafta süren eğitim programından başarıyla mezun olan Şanlıurfalı kadınlara sertifikalarını Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Teknosa Genel Müdür Mehmet. T. Nane ve Intel Türkiye Genel Müdürü Ege Ertem birlikte verdiler.