“One Young World” Önergesi açıklandı

08-03-2010
 • "ONE YOUNG WORLD" ÖNERGESİ AÇIKLANDI
 • "ONE YOUNG WORLD" KATILIMCILARINDAN TÜM DÜNYA LİDERLERİNE: "SİYASİ LİDERLERİMİZİ, BİZDEN DESTEK İSTEMEDEN ÖNCE, İNSANLIK SORUNLARINA BAKIŞ AÇILARINI NET OLARAK ORTAYA KOYMAYA DAVET EDİYORUZ."
 • "ONE YOUNG WORLD" KATILIMCILARINDAN DÜNYA MEDYASINA: "MEDYAYI, GÜCÜNÜ VE ETKİSİNİ KULLANARAK GERÇEKLERİN VE BİREYSEL ÖZGÜRLÜĞÜN KORUNMASINA YARDIMCI OLMAYA DAVET EDİYORUZ."

oyw_logo_200x180.jpgSabancı Holding'in Türk delegasyonunun resmi sponsorluğunu üstlendiği ve 8-10 Şubat 2010 tarihlerinde Londra'da gerçekleştirilen, "One Young World" Zirvesi'ne katılan gençlerin görüşleri doğrultusunda oluşturulan önerge açıklandı. Önerge, zirvede ele alınan "daha iyi bir gelecek için yeni bir politik liderlik anlayışının geliştirilmesi, küresel iş dünyası ve toplumun geleceğinin ekonomik yönden gelişimine katkısı, inançlararası diyalog, çevre sorunları, medyanın değişen kimliği ve gücü ve sağlık"  konularına yönelik olarak tüm dünyadan 1.000'e yakın gencin beklentilerini dile getiriyor. Zirveye katılarak görüşlerini paylaşan delegeler arasında 15 Türk genci de bulunuyor.

"One Young World" önergesini oluşturma, değerlendirme ve oylama aşamasında delegelere danışmanlar yön gösterdiler. Bu danışmanlar arasında Sir Bob Geldof, Oscar Morales gibi önemli aktvistlerin yanı sıra   Kofi Annan,  Mohammad Yunus, Desmond Tutu gibi  Nobel Ödüllü isimler de yer aldı.

2010 yılında ilk kez gerçekleştirilen "One Young World" Zirvesi'ne Türk gençlerinin katılımını sağlayan Sabancı Holding gelecek yıllarda da desteğini sürdürmeyi hedefliyor.

ONE YOUNG WORLD ÖNERGESİ

 • Pozitif bir Gelecek için Liderlik Gelişimi
  İnsan haklarının korunmasının zorunlu olduğu inancıyla,
  Siyasi liderlerimizi, bizden destek istemeden önce, insanlık sorunlarına bakış açılarını net olarak ortaya koymaya
  davet ediyoruz.
 • Global İş Dünyası ve Toplumu Şekillendirilmesindeki Rolü
  Çokuluslu kurumların etik davranmak konusunda önemli sorumluluk taşıdıkları inancıyla,
  Küresel şirketleri, yoksulluğa karşı mücadelede kendilerine düşen rolü belirlemeye ve yerine getirmeye
  davet ediyoruz.
 • Medyanın Değişen Yüzü ve Gücü
  İfade özgürlüğünün başarılı bir toplum yaratacağı inancıyla, Medyayı, gücünü ve etkisini kullanarak gerçeklerin ve bireysel özgürlüğün korunmasına yardımcı olmaya
  davet ediyoruz.
 • Çevrenin Korunması
  İklim değişikliğinin gelecek kuşaklar üzerinde ciddi etkileri olacağı inancıyla,
  Hükümetleri, karbon salınımlarının azaltılmasına yönelik hedeflerin üzerinde anlaşarak, 2020 yılına kadar bu hedeflerin gerçekleştirilmesini garanti edecek daha ihtiyatlı yasal tedbirler almaya
  davet ediyoruz.
 • Global Sağlık Ajandası
  Sağlık hizmetlerinin ve iyi beslenmenin herkes için bir hak olduğu inancıyla,
  Şirketleri, hükümetleri ve sivil toplumu, sağlık hizmetleri ve iyi beslenme hakkında halkı bilinçlendirme ve bu imkanların  sağlanmasına öncelik verilmesi konusunda  hep birlikte, daha etkin çalışmaya
  davet ediyoruz.
 • Dinlerarası Diyalog
  Din adına savaşmanın asla kabul edilemeyeceği inancıyla,
  Tüm dini liderleri ve inananları uluslar, ırklar ve mezhepler arasında barış getirmek için çalışmaya
  davet ediyoruz.

One Young World Hakkında

"One Young World"un amacı 25 yaş altındaki dünya gençliğinin çevre, sağlık, eğitim gibi uluslararası konularda, görüşlerini ve çözüm önerilerini ortaya koyarak, seslerini duyurmalarını sağlamaktır. 8-10 Şubat tarihleri arasında ilk kez Londra'da düzenlenen zirvede, gençler daha önce 70 ülkeyi kapsayan Küresel Danışma Süreci olarak adlandırılan araştırmayla ortaya konan ve gençlerin bir an önce küresel bir platformda ele alınması gerektiğini düşündükleri konulara odaklandılar.

Bu konular:

 • Daha iyi bir gelecek için yeni bir politik liderlik anlayışının geliştirilmesi
 • Küresel iş dünyası ve toplumun geleceğinin ekonomik yönden gelişimine katkısı
 • İnançlararası diyalog
 • Çevre sorunları
 • Medyanın değişen kimliği ve gücü
 • Sağlık

olarak sıralanıyor.

Bu konular iki gün süren zirve boyunca altı ana oturumda tartışıldı.  

Zirveye katılarak delegelere danışmanlık yapan isimler şu şekilde:

 • Kofi Annan (Nobel Barış Ödülü)
 • Mohammed Yunus (Nobel Barış Ödülü)
 • Archbishop Desmond Tutu (Nobel Barış Ödülü)
 • Bob Geldof
 • Alejandro Toledo - Peru Eski Başkanı
 • Martin Davidson - CEO British Council
 • Harald Ludwig - Eşbaşkan, Lionsgate Entertainment
 • Oscar Morales -One Million Voices against FARC Kurucusu
 • Nick Haysom-United Nations Siyaset Direktörü
 • Tony Fernandes -Kurucu ve CEO, Air Asia
 • Elio Leoni-Sceti - Global CEO, EMI
 • Richard Sambrook - CEO, BBC Global News
 • Carole Stone - Genel Müdür, YouGovStone

"One Young World"de dünyada ilk kez küresel bir toplantıda ülkeler nüfusları oranında temsil edildiler. Zirveye katılan delegeler 1984 ve daha sonrasında doğmuş olan, liderlik potansiyeli gösteren, iş dünyası, eğitim, medya, siyaset, sağlık, din, çevre, tarım, teknoloji ve gönüllü çalışmalar konusunda aktif olan gençler arasından seçildi.