PRICEWATERHOUSECOOPERS (PWC) KÜRESEL CEO ARAŞTIRMASI...

23-01-2008
-  SABANCI HOLDING CEO’SU AHMET DÖRDÜNCÜ, 11.YILLIK KÜRESEL CEO ARAŞTIRMASI İÇİN KAPSAMLI RÖPORTAJ YAPILAN 10 GLOBAL CEO ARASINDA...
 
-  SABANCI HOLDING CEO’SU AHMET DÖRDÜNCÜ: “ŞİRKETLER BUGÜNÜN GLOBAL İŞ DÜNYASININ KARMAŞIKLIĞINI ANLAMAYA ÇALIŞMALI VE TEMEL RİSKLERİ ORTAYA ÇIKMADAN TANIMLAYABİLMELİ”
 
 
Sabancı Holding CEO’su Ahmet Dördüncü PricewaterhouseCoopers (PwC) 11.Yıllık Küresel CEO Araştırması’nda kapsamlı röportaj yapılan 10 global şirket yöneticisi arasında yer aldı. Dördüncü, “Rekabet ve İşbirliği:Bütünleşmiş Bir Dünyada Başarı Nedir?” temasıyla hazırlanan araştırmada günümüzün iş dünyası ile ilgili görüşlerini aktardı.
 
Ahmet Dördüncü araştırmanın “Global Riskler” başlığı ile ilgili olarak “Şirketler bugünün global iş dünyasının karmaşıklığını anlamaya çalışmalı ve temel riskleri ortaya çıkmadan tanımlayabilmeli” açıklamasında bulundu. Dördüncü şu şekilde devam etti “Şirketlerin riskleri fırsatlara dönüştürmesi mümkündür. İki şirketin birbirine rakip ancak ana hammadde alımında da tek bir tedarikçiye bağımlı olduğunu varsayalım. Tedarik zincirini etkileyecek bir kriz ile  karşılaşıldığında- örneğin tedarikçinin tesislerine bir saldırı olduğunda- hızla yaratıcı bir çözüm ortaya koyan şirket pazarda rekabet avantajı kazanacaktır. Şirketlerin bugün karşılaştığı riskler, genellikle öngörülmesi ve harekete geçilmesi açısından “zor” olarak tanımlanabilir. Bu sadece şirketler için değil, sektörler hatta ülkeler için de geçerli. Ancak sadece serbest piyasa mekanizmalarının bu zararlarla başa çıkmasını bekleyemeyiz. Global risklerin etkilerini hafifletmek için kollektif bir global kapasiteye de ihtiyaç vardır. Erken uyarı mekanizmalarının  geliştirilmesi ve risk kontrollerinin oluşturulması iş dünyasının, hükümetlerin, sivil toplum örgütlerinin ve düşünce kuruluşlarının yakın işbirliğini gerektirir.”
 
Günümüzün iş dünyasında başarılı olma konusundaki görüşlerini aktaran Ahmet Dördüncü, kendisi ile yapılan röportajda şunları söyledi: “Günümüz koşullarında işbirliği ve karşılıklı bağımlılık tüm ilgililerin yarar sağlayacağı etkiler yaratmaktadır. Ancak başkalarına bağımlı olmak şirketlerin maruz kalacağı itibar, mevzuat uyumu, gelir performansı ve güvenilirliğine bağlı riskleri de artırabilir. Buna karşın, şirketler doğru iş sürekliliği ve sigorta programları ile kendilerini bu riskler karşısında kuvvetlendirebilirler.”
 
- Gelecek on yılın çekici yatırım seçenekleri...
Araştırmada yer alan “İklim Değişikliği” başlığı ile ilgili olarak ise Sabancı Holding CEO’su Ahmet Dördüncü “Son on yıl içerisinde global ekonomi, büyümede  yükseliş yaşarken enflasyonda da önemli bir düşüş gördü. Ancak varlık fiyatları ve boçluluk yükseldi. Uzun vadede finans pazarlarındaki gerilmeler daha derinleşebilir ve global varlık fiyatlarında bir kırılmayı tetikleyebilir. Bu global yavaşlamanın daha sık telaffuz edilmesinin göstergesi olabilir. Inovasyonun temel rekabet stratejisi haline geldiği yeni iş dünyası, yetenekli çalışanlara yönelik talebin hızla artması ve kalifiye çalışan bulunamamasına bağlı yeni riskler yaratabilir. Diğer taraftan çevre konusuna artan ilgi, temiz üretim, yeşile saygılı binalar, çevreye zarar vermeyen ürünler ve daha iyi enerji yönetimi için yeni fırsatlar ortaya çıkaracaktır. Bunlar gelecek on yıl için çekici yatırım seçenekleridir” dedi.
 
- “Sabancı Grubu’nda yatay yönetim platformlarımız  karar alma süreçlerinde katılım ve kolektif düşünmeyi teşvik eder”
Dördüncü “İnsan ve Değişim” konusunda ise şu görüşleri dile getirdi                 “Yeni dünyada bireylerin birlikte çalışacağı, birbirinden öğrenebileceği ve organizasyonel sinerji yaratabilecekleri işbirliğine dayalı sistemler kurmanın ve bu sistemleri güçlendirmenin en önemli görevimiz olduğuna inanıyoruz.  Sabancı Grubu’nda yatay yönetim platformlarımız  karar alma süreçlerinde katılım ve kolektif düşünmeyi teşvik eder. Örneğin, SATEK platformu, yüksek ticari portasiyeli olan teknoloji projeleri için esnek bir hedef oluşturma ve fon yaratma mekanizması sağlar. Çeşitli iş kolları ve coğrafyalarımıza hiyerarşik yapıları ortadan kaldırıyoruz. Bilgi paylaşımı doğru ortamı yakaladığımızda ve şirket içi bağlatıları güçlendirdiğimizde daha fazla ve daha iyi fikirler ortaya koyulabiliyor.”
 
- “Başarı şimdi yeni teknolojiler, global bağlantılar ve inovatif yönetim metodlarına bağlı olarak üretimde sürekli büyümeye bağlıdır”
“Ortak İş Ağları” başlığı için ise Dördüncü, “İş dünyasında başarının temel unsurlarından biri giderlerin azaltılması ve kalitenin geliştirilmesidir. Bu faktörler hala önemli ve gerekli olmasına rağmen bugünün dünyasında başarıyı yakalamada tek başlarına yeterli olmayacaktır. Başarı şimdi yeni teknolojiler, global bağlantılar ve inovatif yönetim metodlarına bağlı olarak üretimde sürekli büyümeye bağlıdır. Şirketimiz müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, perakendecilerimiz, eğitim kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimiz ve hükümet kurumlarının aralarında bulunduğu dışardaki paydaşlarımızla bağlantılarını güçlendirmek için çalışmaktadır. Bu bize değer zincirindeki engelleri kaldırmamıza, geçiş giderlerini azaltmamıza ve karlılığımızı artırmamıza katkı sağlar. Bizce, ağ ve işbirliği kurmak rekabet avantajı sağlamanın anahtarıdır.
 
Tüm bunların üzerinde ise başarılı işbirliği her iki tarafın da diğerini doğru ortak, anlaşmalarını da kazan-kazan prensibiyle görmesini gerektirir. Aynı zamanda iki taraf da birbirinin yetkinliklerine karşı  güven ve saygı göstermeli; faydaları, zararları ve riskleri paylaşmaya istekli olmalıdır. Tabiki bunları ifade etmek kolay ama pratikte uygulamak zordur. Taraflar arasındaki çözümsüz bırakılan çatışmalar, fikir ayrılıkları ve faklılıklar işbirliğine dayalı ilişkileri derinden yaralar, ortaklık zora girer ve zaman kaybına dönüşür” görüşlerini dile getirdi.  
 
- 11. Yıllık Küresel CEO Araştırması...
Dünya Ekonomik Forumu’nun stratejik ortağı PricewaterhouseCoopers’ın 11. Yıllık Küresel CEO Araştırması Davos Zirvesi’nde açıklandı.  “Rekabet ve İşbirliği: Bütünleşmiş bir dünyada başarı nedir?” teması ile hazırlanan araştırmaya dünya genelinde bin 150, Türkiye’den 21 CEO katıldı. Araştırma için ayrıca; aralarında Türkiye’den Sabancı Holding CEO’su Ahmet Dördüncü’nün de yer aldığı, dünyanın farklı bölgelerinden 10 CEO ile kapsamlı röportajlar yapıldı.