Sabancı, Çalışanını Geleceğe Hazırlayacak, İki Yılda 200 Milyon TL’nin Üzerinde Yatırım Yapacak

17-03-2021

Sabancı Holding, 2021-2025 stratejisi kapsamında odaklandığı beş ana başlıktan biri olan ‘İşin Geleceğine Uyum’ konusuna 1.500 maddelik kapsamlı bir eylem planıyla hazırlanıyor. Sabancı Holding’in, Boston Consulting Group (BCG) Türkiye işbirliğiyle hazırlayarak uygulamaya geçirdiği planın detayları, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Hakan Timur ve Boston Consulting Group (BCG) Kıdemli Yönetici Ortağı ve Ülke Direktörü Burak Tansan’ın basın buluşmasıyla kamuoyuna aktarıldı.

Söz konusu plan, Topluluk bünyesindeki tüm şirketleri kapsayacak ve toplam 7 ana başlık altında uygulanacak. ‘Uzaktan Çalışma’, ‘Zihinsel ve Fiziksel Sağlık’, ‘Esnek İş gücü ve Yüksek Performans’, ‘Yetenek ve Beceri yönetimi’, ‘Geleceğin Liderliği’, ‘Amaç Odaklı organizasyon ve Kültür’, ‘Dijital, Veri odaklı ve Çevik Organizasyon’ başlıkları altında, her bir şirket için ayrı bir yol haritası oluşturulacak.

Tüm aksiyonlar tamamlandığında, Sabancı Topluluğu şirketlerinin ‘işin geleceği’ alanında, kendi sektörlerinin dünyadaki en iyi örnekleri arasında olması hedefleniyor. Öte yandan hazırlanan yol haritaları kapsamında iki yılda çalışanlara yönelik 200 milyon TL’nin üzerinde yatırımın hayata geçirilmesi planlanıyor.

CENK ALPER: “İŞİN GELECEĞİNE UYUM, 5 ODAK ALANIMIZDAN BİRİ”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, ‘İşin Geleceğine Uyum’ konusunun, Sabancı Topluluğu’nun 2021-2025 stratejisinin beş odak noktasından biri olduğunu ifade ederken, “Son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan dönüşüm, iş yapış şekillerimizi de baştan aşağı değiştirdi. Teknolojik gelişmelerin her geçen gün hızlandığı günümüzde, artık iş kollarımızı, iş gücümüzü ve iş alanlarımızı, eski dünyanın kurallarına göre organize etmemiz imkansız. Yeni Neslin Sabancı’sı olarak, bizler de bu dönüşümü uzun süredir takip ediyoruz. Bu doğrultuda, son yıllarda hayata geçirdiğimiz proje ve uygulamalarla, çalışma hayatına yenilikçi bir bakış açısı kazandırmanın, işin geleceğine uyum konusuna Türkiye’de öncülük etmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sabancı Holding’in güçlü dijital altyapısı sayesinde Türkiye’de uzaktan çalışmaya geçen ilk Topluluklardan biri olduğunu dile getiren Cenk Alper, “Biz Topluluk bünyesinde bu çalışmalara pandemi öncesinde başladık. Şimdi ise yeni normalin oyun kurucu şirketlerinden biri olarak gelecekte bizleri bekleyen iş yapış şekillerine hazırlıklı olabilmek; bizleri bugünlere getiren, başarılarımızın gerçek sahipleri olan çalışanlarımızı da bu geleceğe en iyi şekilde adapte edebilmek için çok kapsamlı bir planla yeni bir yola çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

Cenk Alper şöyle devam etti: “İşin Geleceğine Uyum” konusu sadece iş yaşamını değil, toplumsal yaşamı da yakından ilgilendiren bir konu. Bu açıdan böylesine kapsamlı bir planla yola çıkarak, ülkemizde bir işaret fişeği yakmak istiyoruz.  Ana amacımız; tüm paydaşlarımızın gelişip güçleneceği bir gelecek için, ‘işlerimizin ve iş yapış biçimlerimizin geleceğini’, ‘çalışma ortamlarımızın geleceğini’ ve ‘iş gücümüzün geleceğini’ bütüncül ve insan odaklı bir bakış açısıyla ele alarak, cesur adımlar atmak, öncü ve örnek olma misyonumuzu pekiştirmek. Yaşanan tüm bu dönüşümlerin ışığında, iş dünyasının temsilcileri olarak, geleceği tasarlamamız ve çalışanlarımızı geleceğin yetkinlikleri ile donatmamız şart. Bizleri bekleyen zorlu gelecekte ancak daha çağdaş, daha kapsayıcı çalışma hayatı prensipleriyle var olabilir; katma değerli üretim konusunda ülke olarak hedeflediğimiz seviyeye bu şekilde ulaşabiliriz.”

SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİNİN HER BİRİNE ÖZEL ‘REÇETE’ HAZIRLANDI”

‘İşin Geleceğine Uyum’ konusunda tüm dünyada yapılan en kapsamlı çalışmalardan birini BCG Türkiye ile hayata geçirdiklerini ifade eden Hakan Timur ise planın ve yol haritasının detaylarını paylaştı. Söz konusu planın, Topluluk bünyesindeki tüm şirketleri  kapsadığını ve toplam 7 ana başlık altında uygulanacağını ifade eden Hakan Timur, “Bu 7 başlık altında da 34 alt başlığımız bulunuyor. Tüm şirketlerimiz için her bir alt başlık ayrı ayrı ele alındı. Her şirketin kendi sektörlerinde ve genelde, global ölçekte ne seviyede olduğu ölçüldü. Yani, şirketlerimiz yerel rakipleri ile değil, küreseldeki en iyi uygulamalarla kıyaslandı. Her bir şirketimizin mevcut durumu göz önüne alınarak, ayrı ayrı tespitlerde bulunuldu ve  şirkete özgü reçeteler yazıldı; her pozisyondan ve nesilden, kapsamlı bir çalışan katılımı ile,şirket genel müdürlerimiz ve İK yöneticilerimizin liderliğinde kısa, orta ve uzun vadeli yol haritaları hazırlandı” dedi.

“SABANCI TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ, KENDİ SEKTÖRLERİNDE ULUSAL VE ULUSLARARASI ALANDA EN İYİ ÖRNEKLERDEN BİRİ OLACAK”

‘İşin geleceği’ kavramını, asla ve asla bir tasarruf unsuru olarak ele almadıklarını sözlerine ekleyen Hakan Timur şöyle devam etti: “Uzaktan çalışma başta olmak üzere, çalışma hayatında yapılacak bazı değişikliklerin, şirketlere finansal olarak avantaj yarattığı bir gerçek. Ancak biz, tüm bu çalışmalarla oluşacak kaynağı yine çalışanlarımıza döndüreceğiz. Bu kaynağı onların ihtiyaçlarına, fiziksel ve zihinsel sağlığına, kişisel gelişimine, eğitimlerine harcayacağız. Bu doğrultuda, önümüzdeki 2 yıl içinde  çalışanlarımıza ve organizasyonlarımıza yönelik 200 milyon TL’nin üzerinde ilave bir yatırımı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Temel hedefimiz; her bir Sabancı Topluluğu şirketinin, işin geleceği alanında, kendi sektörlerinde, ulusal ve uluslararası alanda en iyi örneklerden biri haline gelmesidir.”

BCG Kıdemli Yönetici Ortağı ve Ülke Direktörü Burak Tansan ise şunları söyledi: “İşin Geleceği konusu, BCG‘nin küresel ölçekte uzun yıllardır üzerinde çalıştığı bir konu olmakla birlikte, pandemi dönemi ile beraber, tüm ülkelerde bu konudaki çalışmaların büyük hız kazandı. Pandemi sürecinde, BCG’nin küresel ölçekte yaptığı araştırmalarda da, iş dünyasının gündemindeki en öncelikli konu ‘İşin Geleceği’ olarak karşımıza çıktı. Öyle ki bu konu, tüm ülkelerin ve kurumların diğer önemli öncelikleri olan ‘Ekonomik Toparlanma’ ve ‘Pandemi Sonrası Rekabet’ gibi konuları bile geride bıraktı. Küresel ölçekte yaptığımız tüm çalışmalar da, kurum ve çalışan tercihlerinin artık kalıcı olarak değiştiğini ortaya koymakta. COVID-19 döneminin getirdiği doğal bir sonuç olarak ‘İşin Geleceği’ denilince akla ilk uzaktan çalışma gelse de, geleceğin organizasyonlarını inşa etmek için bu konunun çok boyutlu bir şekilde ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle BCG, bu konuda 7 ana başlıktan oluşan kapsamlı bir yaklaşım geliştirmiştir. Geleceğin çalışma modellerine uyum sağlamak ve bu konuda lider olmak, önemli bir adanmışlık, zaman ve kaynak gerektiren uzun bir yolculuk. Bu konuda çok kapsamlı bir çalışmayı başlatan ve uygulamaya başlayan Sabancı Topluluğu’nun çok yakın dönemde bu konuda küresel en iyi uygulamalar arasında yer alacağına yürekten inanıyoruz. Bu önemli projenin tüm Sabancı Topluluğu için hayırlı olmasını, ekipleri geleceğe hazırlayarak, daha yüksek değer yaratan bir toplum olabilmemiz adına önemli bir adım olmasını diliyoruz.”

‘İŞİN GELECEĞİNE UYUM’ ÇALIŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Söz konusu plan dahilinde öne çıkan uygulamalar şu şekilde:

İş tanımı uygun herkes uzaktan çalışacak

 • Topluluk bünyesinde 2 yıl önce başlatılan ve pandemi döneminde yaygınlaşan uzaktan çalışma yaklaşımları pandemi sonrası kalıcı hale gelecek.  
 • ‘Tamamen uzaktan’ ve ‘karma uzaktan çalışma’ olarak iki ayrı planda tanımlanan model ile Topluluk bünyesindeki beyaz ve gri yaka çalışanların %75’i için uzaktan çalışma kapsamında olacak.

Esnek çalışma ve işgücü modelleri genişletilerek, tüm şirketlerde yaygınlaşacak

 • Tüm çalışanlara sunulan esnek çalışma ve işgücü modellerinin kapsamı genişletilecek ve bu modeller tüm şirketlerde yaygınlaştırılacak.  
 • Sabancı çalışanlarının farklı Sabancı şirketlerine ait lokasyonları ortak kullanabildikleri,  çalışma zamanlarını kendi belirledikleri esnek saatlerle çalışabildikleri, freelance ya da part-time çalışma opsiyonlarının sunulduğu çok sayıda uygulama hayata geçirilecek ve yaygınlaştırılacak.
 • İleri veri analitiği uygulamaları temelli, gelecekte ihtiyaç duyacağı yetkinlikleri baz alan ve bu yetkinlikleri ikame etmeye yönelik bir stratejik iş gücü planlaması modeli tüm şirketlerde hayata geçecek.

Çalışanlara sunulan destekler artırılacak

 • Uzaktan çalışanlara verilen destekler çeşitlendirilecek. Bazı sabit gider (internet, yemek, elektronik iş araçları vb..) desteklerinin yanında ergonomik ihtiyaçlara yönelik destekler (çalışma masası, sandalyesi, vb.)  de kapsamın içinde yer alacak. Bunlara ek olarak İş – Özel Hayat Destek Uygulamaları (toplantısız saatler, iletişim kuralları) , Uzaktan Çalışma Eğitimleri gibi pek çok destek de yaygınlaştırılarak devam edecek.
 • Tüm çalışanları kapsayan çalışan destek programları, bedensel, ruhsal, zihinsel ilave sağlık destek paketleri ile zenginleştirilecek.  Bu paketlerin kapsamında; kaygı ve stres yönetimi, ebeveyn-çocuk ilişki destekleri, spor-fitness-diyetisyen destekleri,  çalışanlar ve aileleri için online psikolog ve rehberlik seansları da yer alacak.
 • Yeni çalışma modelleri doğrultusunda, geleneksel ofis kurguları da yeniden ele alınacak. Sürdürülebilirliği temel alan bir yaklaşımla, karbon ayak izini azaltan, daha yeşil, akıllı, engelsiz ve kapsayıcı çalışma alanları yaratmak öncelikli olacak. Bu bakış açısıyla ofisler daha esnek,  ofis içindeki ve dışındaki herkesi çok daha erişebilir kılan, iş birliğini destekleyen teknolojik altyapılarla yeniden tasarlanacak.

İnsan Kaynağının Geleceğe hazırlanması sağlanacak

 • Tüm çalışanlar, mevcut ve yeni eklenecek gelişim programlarıyla, gelecek için ihtiyaç duydukları yetkinlik ve becerilerle donatılacaklar.
 • Geniş bir yelpaze  içerisinde, farklı gelişim ihtiyaçlarına cevap veren,  yeni yetkinlik ihtiyaçları ile sürekli yenilenen, kolay erişilebilir ve çoğunlukla online olan programlar, bugün olduğu gibi gelecekte de tüm çalışanlara sunulacak.
 • Programların bir başka özelliği de, belirli alanlarda,  çalışanların ailelerinin erişimine de açık olması olacak.
 • Bir süredir, pilot olarak uygulamakta olan çevik çalışma modelleri, sadece belirli fonksiyonlarla sınırlı kalmadan, şirket geneline ve şirketler arası projelere yaygınlaştırılacak.  
 • Pandemi başında devreye alınan, proje bazlı hedef ve takibi mümkün kılan, stratejik hedefler ve sonuçlar arasındaki bağlantıyı net gösteren, anlık geri bildirime dayalı,  mobil, esnek performans ve ödüllendirme modeli Perfx, yıl sonuna kadar tüm Topluluk şirketlerinde yaygınlaştırılmış olacak.