Sabancı Holding Genel Kurulu Yapıldı

08-05-2012
  • SABANCI HOLDİNG GENEL KURULU YAPILDI
  • ALİ ZAFER İNCECİK, IŞIN ÇELEBİ VE ZEKERİYA YILDIRIM SABANCI HOLDİNG'İN BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ OLDULAR

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Sabancı Center'de gerçekleştirildi.

Genel Kurul sonrası Sabancı Holding Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Güler Sabancı, Erol Sabancı, Sevil Sabancı Sabancı, Serra Sabancı, Zafer Kurtul, Mevlüt Aydemir, Ali Zafer İncecik, Işın Çelebi ve Zekeriya Yıldırım. Ali Zafer İncecik, Işın Çelebi ve Zekeriya Yıldırım bağımsız üye olarak yönetim kurulunda görev aldılar.

Genel Kurul Toplantısı'nda 2.040.403.931 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, 204.040.393 TL brüt nakit kâr dağıtımı yapılmasına karar verildi.

Bu karara göre,  ortakların 1 TL nominal değerdeki hisselerine brüt 0,10 TL (%10 ), net 0,85 TL  (%8,5)  kâr payı ödemesi yapılacak ve kâr paylarının ödenmesine 09 Mayıs 2012 günü başlanacak.