SABANCI HOLDİNG'İN MART 2003 NET KÂRI 49.6 TRİLYON TL

02-05-2003
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören, Türkiye’nin önde gelen şirketleri arasında bulunan Sabancı Holding 2003 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Açıklanan mali tablolara göre, geçen sene aynı dönemde 17 trilyon TL olan net kârını artırarak 49.6 trilyon TL’ye çıkaran Sabancı Holding, aktif toplamını 1.7 katrilyon TL’ye, özkaynaklarını da 1.5 katrilyon TL’ye çıkarmıştır. Sabancı Holding Ocak ayı içinde yapılan 200 trilyon TL’lik sermaye artırımı ile ödenmiş sermayesini 1 katrilyon TL'ye çıkartmıştı.

Sabancı Holding CEO'su Dr. Celal Metin, Sabancı Holding'in güçlü finansal kaynaklarını daha verimli kullanarak yüksek getirili yatırımlara dönüştürmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bilindiği gibi 13 Ocak 2003'te yüzde 100% ortak olarak Sabancı Telekom Hizmetleri A.Ş.'yi kuran Sabancı Holding, 2003 yılı sonunda tamamen liberalleşecek telekom sektörünün en önde gelen oyuncularından biri olmayı hedefliyor. 10 Nisan 2003'te ortaklarına 40 Trilyon TL temettü ödeyen Sabancı Holding, mevcut 2.2 Milyar Dolar piyasa değeriyle IMKB'nin önde gelen şirketlerindendir.