Sabancı Holding'in Üç Aylık Net Dönem Karı 203 Milyon TL.

15-05-2009

Sabancı Holding 2009 yılının ilk üç aylık döneminde 203 Milyon TL net kar gerçekleştirdi.

Sabancı Holding'in, 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla sona eren üç aylık döneme ait konsolide mali tablolarında, satışları 5 Milyar 34 Milyon TL,  faaliyet karı 693 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding'in toplam varlıkları 31 Mart 2009 tarihi itibarıyla 100 Milyar 811 Milyon TL, özkaynakları ise 17 Milyar 586 Milyon TL'ye ulaştı.