SABANCI HOLDİNG'İN YENİ CEO'SU DR CELAL METİN GÖREVE BAŞLADI

14-04-2003
Sabancı Holding’in yeni CEO’su ve Yönetim Kurulu üyesi Dr.Celal Metin 14 Nisan 2003 tarihinde göreve başladı.

Meslek yaşamına 1975 yılında Sabancı Holding’in Lassa şirketinde başlayan Dr.Metin, sırası ile Lisa Genel Müdürlüğü, Beksa Genel Müdürlüğü ve Bimsa Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş, 1988 yılında yurt dışına gitmiş ve uluslararası kuruluşlarda Yönetim Kurulu Başkanlığı, CEO’luk yaparak müteşebbis iş adamı kimliğini de ön plana çıkarmıştır. Finansal yönetim, kimya ve petro kimya, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi birçok alanda çalışmalar yapan kuruluşların dünya çapında kurulmasına ve gelişmesine öncülük eden Dr.Metin, şimdi deneyimlerini Sabancı Holding CEO’su olarak Gruba yansıtacaktır.

Uluslararası deneyim ve ilişkilerini bundan sonra Sabancı Holding’in daha da büyümesi, yayılması ve genişlemesi için kullanacağını belirten Dr.Metin, yeni görevine başlarken verdiği mesajda dünyanın küreselleşme sürecini neredeyse geride bıraktığını belirtti.

Dr. Celal Metin “Sadece Türk Ekonomisi değil bütün dünya ekonomisi küreselleşmenin yarar ve zararlarını ortak olarak paylaşıyor. Ancak bazı ülkeler bu paylaşımdan olumsuz etkileniyor. Türkiye'de bunlardan biri. Sabancı Holding olarak amacımız hem dünya devleri ile rekabetimizi daha da güçlendirmek, hem de Türk Ekonomisi’ne daha fazla katkıda bulunmaktır. Sabancı Holding gibi uluslararası etkinliğe ulaşmış kuruluşların yapılarının daha da güçlenmesi ülkemize özellikle işgücü teknoloji transferi, kaynak aktarımı gibi konularda büyük yararlar sağlayacaktır” dedi.

Dr.Celal Metin, Sabancı Holding’in dinamik ve büyümeye yönelik çalışmalarının yoğun olarak sürdürüleceğini de sözlerine ekleyerek, “Amacımız Türk Ekonomisi’ne, Türk Sanayii’ne ve Türk İnsanı’na kaynak yaratma olanaklarını arttırmaktır. Sabancı Holding olarak, bugüne kadar birçok konuda olduğu gibi bu konuda da başarılı olacağımıza inancım tamdır” dedi.