SABANCI HOLDİNG NET KARINI % 25 ARTIRDI

31-08-2004
Hacı Ömer Sabancı Holding 2004 yılının ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine oranla Net Karını % 25 artırarak 324 Trilyon TL’na çıkardı.

Sabancı Holding, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre hazırlanan Konsolide Mali Tablolarında ilk altı aylık Satışlarını 5.3 Katrilyon TL’na, Faaliyet Karını ise 1.2 Katrilyon TL’na ulaştırdı.

Sabancı Holding’in Varlıkları toplam 37.8 Katrilyon TL, Özkaynakları ise 5.6 Katrilyon TL oldu.