SABANCI HOLDING ORTAKLARINA 40 TRILYON TL KAR PAYI DAGITACAK

28-03-2003
28 Mart 2003 tarihinde yapılan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Genel Kurulunu takiben Chief Executive Officer Hazım Kantarcı, Sabancı Topluluğu 2002 Faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yapmıştır:

Sabancı Topluluğu olarak, Dünyada ve Ülkemizde yaşanan tüm olumsuz koşullara rağmen birinci önceliğimiz olan ortağımıza değer yaratma hedefinden şaşmadık. Bu hedefe uygun olarak büyüme potansiyeli olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayan işlere odaklanma stratejisini uygulamaya devam ettik.

Bu stratejilere uygun olarak, 2002 yılında: Ø Kraftsa ve Giysa şirketlerinden çıktık. Komatsu İş Makinaları üretimine son verdik.

Ø Akkardansa ekzos bölümünü sattık.

Büyüme potansiyeli düşük bazı işlerden çıkmak için arayışlarımızı sürdürdük.

Ø Perakendecilik konusunda yatırımlarımız devam etmiş CARREFOURSA’da İstanbul Acıbadem mağazası açılmış, Hipermarket sayısı 10’a çıkartılmış; 2003 yılında bir yeni Hipermarket açılması planlanmıştır. Süpermarket segmentinde ise mevcut 3 CHAMPIONSA mağazasına ek olarak 2003 yılı içinde 7 yeni süpermarket açılması hedeflenmiştir.

Ø CARREFOUR ile ortak olarak; DIASA MAĞAZA ZİNCİRLERİ’ni 79 adetten 137 adete çıkarttık. 2003 yılı sonuna kadar 177 DIASA Mağazasına ulaşılması planlanmıştır.

Ø ENERJİSA Adana ve Çanakkale kojenerasyon tesisleri devreye alındı; Mersin tesisinin Haziran 2003’te devreye alınması planlandı. Böylece, Enerjisa’nın üretim kapasitesi 370 MW’a çıkartılmış olacaktır.

Ø Gıda sektöründe büyüme platformu yaratabilmek amacıyla yılın sonuna doğru GIDASA şirketini kurduk. Satın alınan Piyale markası ve varlıkları GIDASA şemsiyesi altında toplanarak, zaman içinde yeni ürün ve markaların dahil edilmesiyle gıda sektöründe devamlılık arz eden bir büyüme trendi içine girilecektir.

Ø I-Bimsa, Turk.Net ve Ak Internet teknoloji şirketlerimizi tek bir yönetim çatısı altında topladık. Sabancı Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.’ni kurarak telekomünikasyon alanında ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirmek için hazırlık yaptık.

Ø Özel bireysel emeklilik alanında hizmet vermek üzere AKHAYAT şirketimizi AK EMEKLİLİK adı altında yeniden yapılandırdık.

Ø AKBANK, “güçlü ve güvenilir banka” olma vasfını 2002 yılında artırarak devam ettirdi ve bankacılık sektöründe açıklanan yeterlilik, konsolide aktif toplamı, toplam krediler içinde batık kredi oranı gibi tüm önemli parametrelerde sektörde liderlik konumuna ulaştı.

Akbank’ın üstün performansı, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının ülke notu üzerinde verdikleri yüksek notlarla da tescil edildi.

Ø Mevcut işlerimizin rekabet gücünü artırabilmek için modernizasyon, darboğaz giderme ve tevsi yatırımlarına devam ettik.

2002 yılında Topluluk olarak 341 milyon Dolarlık yatırım gerçekleştirdik.

Ø Bu faaliyetlerimiz sonunda Sabancı Topluluğu olarak 2002 yılında, Uluslararası Muhasebe Standartları (IAS) bazında kombine;
- 7 milyar Dolarlık NET SATIŞ, - 827 milyon Dolarlık VERGİ ÖNCESİ KÂR, - 714 milyon Dolarlık İHRACAT, gerçekleştirdik.

Ø Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. sermayesi 2002 yılında, 600 Trilyon TL’ndan 800 Trilyon TL’na; 2003 yılı Şubat ayında da 1 Katrilyon TL’na çıkartıldı.

Ø Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. olarak 2002 yılı faaliyet neticeleri sonucunda 74 Trilyon TL Net Kar elde edildi. Bu karın 40 Trilyon TL’sı ortaklarımıza kar payı olarak 10 Nisan 2003 tarihinden itibaren ödenecektir.

Ø İnsan Kaynaklarımızın güçlendirilmesi yönündeki çalışmalara devam ettik. Sabancı Lider Takımı, Yönetici Aday Programı ve Talent Pool uygulamalarıyla bir yandan mevcut personelimizin eğitilip geliştirilmesi; diğer yandan yetenekli gençlerin kadrolarımıza dahil edilmesi temin edilmektedir.

Bütün bu gelişmelerin ötesinde Sabancı Topluluğu’nun bir başka değeri de artan İTİBAR’ıdır.

Her işimizdeki dürüstlük, herşeyi daha iyi yapma çabası ve ülkemizin refah seviyesinin yükseltilmesinde lokomotiflik görevi yapma heyacanımızla pekiştirilen sanayi, ticari, finans ve sosyal alanlardaki liderliğimiz sürdürüldü.

Sabancı Topluluğu bu heyecan ve şevkle 2003 yılında da ortaklarımıza değer yaratmaya devam edecektir.

Hazım KANTARCI Chief Executive Officer