Sabancı Holding, ‘Yeni Ekonomi’ ile İki Kat Büyüyecek

24-02-2021

Sabancı Holding, 2020 yıl sonu finansal gerçekleşmelerini açıkladı. Bir önceki yıla göre net karını yüzde 26 artıran Sabancı Holding, 2020 yılı itibarıyla toplamda 4 milyar 768 milyon TL kar rakamına ulaştı. Bu dönemde banka dışı kombine gelirlerde yüzde 17 gibi ciddi bir büyüme görülürken, 2019 yıl sonu itibarıyla  56 milyar 370 milyon TL olan banka dışı gelirler, 2020 yıl sonu itibarıyla 65 milyar 980 milyon TL’ye yükseldi. 2020 yılında Topluluğun kombine satışları ise, bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 104 milyar TL oldu.

Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper ve Sabancı Holding CFO’su Barış Oran, Topluluğun 2020 yıl sonu finansal gerçekleşmeleri ve 2021’e ilişkin yeni oyun planları hakkında konuştu.

 “Pandeminin ekonomik aktivite üzerindeki kısıtlayıcı koşullarına rağmen; güçlü nakit pozisyonumuz, sağlam mali yapımız ve düşen borçluluk oranlarımız sayesinde finansal açıdan çok başarılı bir dönemi geride bıraktık.” ifadelerini kullanan  Cenk Alper özellikle şu noktaların altını çizdi: “Enerji iş kolumuzun ne kadar dayanıklı olduğunu gördük. Enerji şirketlerimiz, Topluluk olarak büyümemize de ciddi katkı sağladı. Sigorta şirketlerimiz bu dönemi oldukça başarılı geçirdi. Sanayide özellikle Brisa karlılık noktasında Topluluğumuza önemli katkı sundu. Yapı malzemeleri grubunda iç pazardaki hızlanma ve yurtdışı talep sayesinde büyümemize devam ettik. Bankacılık Türkiye’de zor bir yıl geçirdi. Buna rağmen, ekonomiye sağladığımız kredi desteğini 279 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 331 milyar TL seviyesine çıkardık.”

Dengeli ve dayanıklı iş kolları

Sabancı Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde dijitalleşme ve sürdürülebilirlik yatırımları sayesinde öne çıktığına da dikkat çeken Cenk Alper, “Elde ettiğimiz finansal sonuçlar, 2020’deki küresel zorluklara rağmen portföyümüzün ne denli dayanıklı ve dengeli olduğunun bir göstergesi. Tüm bu süreçte, finansal sonuçlarımızdaki bu başarılı rakamlardan ayrı olarak öncü ve örnek olma misyonumuz çerçevesinde; tedarikçilerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza destek olmaya da devam ettik. Ayrıca kurumsal vatandaşlığı her zaman önceliği olarak gören Sabancı Topluluğu olarak pandemiyle mücadele kapsamında desteklerimizi, bilim ve teknoloji odaklı yürüttük. Kordsa Teknoloji ve Mükemmelliyet Merkezi’nin (KTMM)  tüm altyapısını Sağlık Bakanlığı’nın kullanımına açtık. Daha en başında 150 bin tanı kitini Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne teslim ettik. COVID-19 aşı ve serumunun geliştirilmesi için Sağlık Bakanlığı’na yönelik hibe programını devreye aldık. Sabancı Üniversitesi’ndeki hocalarımızdan birinin geliştirdiği Antimic adlı 10 bin ton yeni nesil dezenfektanı yine Sağlık Bakanlığı’na bağışladık. Bu desteklerimiz ile birlikte Topluluk olarak toplam yaptığımız bağışlar 32.3 milyon TL’ye ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Başarıyı 3 aşamalı bu plan getirdi

Pandeminin tüm dünya için çok zorlu bir süreç olduğunun altını çizen Cenk Alper, bu dönemin başarılı yönetilmesi açısından üzerinde konuşulması gereken üç aşama olduğuna dikkat çekti ve bunları şöyle sıraladı: “İlk aşama pandemi öncesindeki hazırlık. Tüm Sabancı şirketlerini kapsayan geçmiş dönem dijitalleşme yatırımları bu açıdan çok önemliydi.

İkincisi ise; 2020’nin şubat ayından itibaren Acil Durum Komitesi kurarak, ilk günden itibaren pandeminin ekonomik ve sosyal etkilerini çok yakından takip ettik. Daha ilk günden yönetim olarak aldığımız “Kimseyi geride bırakmama” kararı, çalışanlarımızın kafasındaki endişeleri ortadan kaldırdı ve herkesin günlük işleyişe odaklanmasını sağladı.

Üçüncüsü ise kriz devam ederken ‘Pandemi sonrası ne olacak’ sorusunun yanıtları üzerine kafa yorduk. Özetle 2020 yılını, pandeminin tüm kısıtlayıcı etkilerine rağmen, hedeflerimizi gerçekleştirmiş bir Topluluk olarak tamamladık.”

‘Yeni normal’in oyun kurucusuyuz

Pandemi sonrası için tüm hazırlıkların en ince ayrıntılarına kadar düşünülüp hayata geçirilmeye başlandığına da dikkat çeken Cenk Alper, yeni dönemle ilişkin şu ipuçlarını verdi: “2021 yılı teknoloji ve inovasyonun gücünü arkamıza aldığımız ve ‘yeni normal’de oyun kuruculuğa odaklandığımız bir yıl olacak. Bu kapsamda Topluluk vaadimizi “Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz” olarak değiştirdik. Bu vaadimizi üç sac ayağı üzerine oturtuyoruz. Birincisi iş süreçlerimizi sürdürülebilir yaşam hedefiyle yöneteceğiz. İkincisi, yaptıklarımız dünyada öncü olacak. Üçüncüsü ise Türkiye ile dünyayı iki yönlü birleştireceğiz.”

İki kat büyüme hedefi

Önümüzdeki beş yıllık döneme ilişkin Topluluk hedeflerini paylaşan Cenk Alper, Sabancı Topluluğu’nun 100’üncü kuruluş yılı olan 2025 yılı itibarıyla 2 kat büyümeyi hedeflediklerine dikkat çekti. Topluluğun 5 yıllık hedeflerini kapsayan yol haritasıyla ilgili de konuşan Cenk Alper, “Önümüzdeki 5 yılda geçtiğimiz 5 yıldan daha hızlı bir büyüme öngörüyoruz. Orta vadede satış büyümesini tüketici enflasyonunun 8 puan üzerinde, FAVÖK’te ise yine tüketici enflasyonunun 10 puan üzerinde büyüme hedefliyoruz. Bunun yanında banka dışı döviz cinsi gelirlerimizi de portföyün yüzde 30’unun üstüne çıkarmayı planlıyoruz. Ayrıca banka dışı Net borç/FAVÖK oranını da 2’nin altında tutma hedefimiz var.” ifadelerini kullandı.

Yeni ekonominin payı iki katına çıkacak

Bir diğer hedefin yeni ekonomi olarak adlandırılan, yenilenebilir enerji, dijital ve yeni malzeme teknolojileri alanında iki kat büyümek olduğunu da belirten Cenk Alper, “Hali hazırda yeni ekonomiden gelen işlerin, Sabancı Topluluğu gelirlerindeki payı yüzde 6’ya ulaşmış durumda. Bu kapsamda ‘yeni ekonomi’nin Sabancı Topluluğu banka dışı gelirlerindeki yüzde 6 olan payını 2025 sonunda yüzde 13’e yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

Asıl başarı finansal sonuçlar değil, sürdürülebilirlik

Öte yandan Sabancı Topluluğu, geçtiğimiz hafta önemli bir vaatte bulunarak “2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını sıfıra indireceklerini açıklamıştı. Türkiye’de öncülük ettikleri sürdürülebilirlik konusunun Sabancı Topluluğu açısından ayrı bir önemde olduğunu söyleyen Cenk Alper, “Sürdürülebilirlik, bizim gelecek ajandamızın en önemli konu başlıklarından biri. Bugünün dünyasında şirketlerin başarısı sadece elde ettikleri finansal sonuçlarla değil, sürdürülebilir kalkınmaya ve toplumsal değere sundukları katkıyla ölçülüyor. Bu sorumluluktan hareketle, Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD) Türkiye’den tek üyesi olduk. Yine aynı zamanda MSCI endeksinde sürdürülebilirlik notumuz bir kademe daha yükseldi. Uzun vadeli stratejimizde de yer alan çevresel, sosyal ve yönetişimsel hassasiyetleri ön planda tutarak gelecek için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.