SABANCI HOLDİNG YILLIK PAYLAŞIM TOPLANTISI 2007

23-02-2007

- SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI: GELİŞMEKTE OLAN PAZARLAR DÜNYA EKONOMİSİNİN FİNANSÖRÜ HALİNE GELDİ. 

- SABANCI HOLDİNG CEO’SU AHMET DÖRDÜNCÜ: 2006 YILI SONU KONSOLİDE NET SATIŞLARIMIZIN 17 MİLYAR YTL’YE ULAŞTIĞINI ÖNGÖRÜYORUZ.

Sabancı Holding 2006 yılı sonuçları Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Holding CEO’su Ahmet Dördüncü’nün katılımıyla düzenlenen Yıllık Paylaşım Toplantısı’nda açıklandı.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı toplantıda yaptığı konuşmasında dünya ve Türkiye’deki siyasal ve ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, “Gelişmekte olan pazarlar diye tanımladığımız ülkeler bu dönemde dünya ekonomisinin 'finansörü' haline gelmişlerdir.  Gelişmekte olan pazarlar yarattıkları değer kadar tüketimde bulunmuyor, yaptıkları tasarruflarla kalkınmış ülkeleri finanse ediyorlar. Dolayısıyla gelişmekte olan pazarların ellerindeki rezervler, dünya piyasalarının ne yönde gelişeceğini belirleyici durumundalar” dedi. 

Sabancı, sözlerini “Dünyadaki tüm gelişmekte olan ülkeler cari fazla verirken, sadece Doğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye bu trende uymayan ve cari açığı yüksek, yani tasarrufu düşük gelişmekte olan pazar konumundadırlar. Gerçi Türkiye bunu, çektigi doğrudan yatırımlar ve portföy yatırımları ile fazlasıyla karşılamaktadır ve de kısa vadede Türkiye'nin bu fon girişlerini devam ettirmesi gerekmektedir. Bu bağlamda yeni yatırımlara ve özelleştirmelere davetiye çıkarması ise hayati önem taşımaktadır” şeklinde sürdürdü. 

Sabancı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne giriş süreciyle ilgili olarak ise “Türkiye için bir demokrasi ve medeniyet yolculuğu olan Avrupa Birliği'ne üyelik süreci de zaman zaman iki tarafında yavaşlatmasına rağmen devam etmelidir. Bu yoldan vazgeçmemek sadece hükümetlerin değil, tüm sivil toplum örgütleriyle, hepimizin görevidir. Çünkü daha iyi demokrasi, daha iyi işleyen bir hukuk düzeni ve daha refah bir Türkiye, hükümetlerin ömrünü aşan, uzun vadeli bir hedeftir” açıklamasında bulundu.

Sabancı ayrıca hükümetin birkaç yıldır makro düzeyde sağladığı  başarıları şimdi mikro düzeyde de sağlamak durumunda olduğunu ifade ederken bu bağlamda her iki alanda da çok kritik bir rol oynayan 'reel faiz' hadlerinin özellikle dikkat edilmesi ve aşağı çekilmesi gereken seviyelere ulaşmış olduğunu belirtti.

Konuşmasında 2007’nin seçim yılı olduğunu da ifade eden Sabancı, “biz 2007'nin zor bir yıl olacağını düşünmüyoruz. Seçim demokrasinin vazgeçilmezidir ve artık Türkiye'nin birikimlerinin, bu süreçleri, hayatımızın normal bir parçası yapmayı başardığına inanıyoruz” dedi.

2006 yılı sonuçlarını hakkında açıklamalarda bulunan Sabancı Holding CEO’su Ahmet Dördüncü ise 2006 yılı sonuçlarına göre holdingin konsolide net satışlarının %21 artarak 17 Milyar YTL olarak gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti. Sabancı Holding’in ihracatının %9 artarak 1,2 milyar USD’ye ulaşmasını beklediklerini belirten Dördüncü, 2007 yılında yatırımlarının %50 artarak 900 milyon USD’ye ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Dördüncü istihdam rakamları ile ilgili olarak ise toplam personel sayısının %5 artarak 46,600’e ulaştığının altını çizdi. Dördüncü, Topluluk şirketlerinin 2006 yılı operasyonları ile ilgili bilgi verirken 2007 yılında sektörlere ve şirketlere yönelik projelere de konuşmasında yer verdi.

Sn. Güler Sabancı'nın konuşması için tıklayın

Sn. Ahmet Dördüncü'nün sunumu için tıklayın