SABANCI HOLDING YILLIK PAYLAŞIM TOPLANTISI 2008...

28-02-2008
- SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER  SABANCI: “ŞİMDİ ÖNÜMÜZE BAKMA ZAMANIDIR”

- “KISA ZAMANDA KAPASİTE ARTIŞI İÇİN ENERJİ TESİSLERİ ÖNCELİKLİ OLARAK ÖZELLEŞTİRİLMELİ”

-SABANCI HOLDING CEO’SU AHMET DÖRDÜNCÜ: “2008'DE
1,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANLIYORUZ”
         
Geçtiğimiz yıl konsolide net satışlarını yüzde 20 artırarak 19.4 milyar YTL’ye çıkaran Sabancı Topluluğu, 2008 yılı konsolide net satış hedefini ise yüzde 12’lik artışla 21.7 milyar YTL olarak açıkladı.
 
Sabancı Topluluğu'nun 2007 yılı finansal sonuçlarının ve 2008 yılına ilişkin beklentilerin açıklandığı ''Sabancı Holding Yıllık Paylaşım Toplantısı 2008'' Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Ahmet Dördüncü'nün katılımı ile Sabancı Center’da gerçekleştirildi.
 
Değerlendirme toplantısında konuşan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, ''Şimdi ekonomide yeniden toplanıp önümüze farklı bakma zamanıdır. Geçtiğimiz döneme bakarak geleceğe reçete yazamayız'' dedi.
 
2007 sonlarında ortaya çıkan  subprime mortgage  krizinin mali piyasalarda güveni sarsarak resesyon tehlikesini ortaya çıkardığına işaret eden Güler Sabancı, enerji ve petrol fiyatlarının global piyasalarda oluşturacağı enflasyonist baskıya karşın Türkiye için ciddi fırsatların da ortaya çıktığını söyledi.
 
Sabancı, böyle bir dünyada Türkiye'nin önünde önemli fırsatlar olduğunu ifade etti. Sabancı “Siyasi krizlerden uzak durmamız halinde, önemli bir fırsat olarak subprime dalgasıyla uğraşmak için dünya piyasalarına sürülen likidite fazlası olacağını, ABD'deki zararlar ve belirsizlikten dolayı bu likiditenin gidebileceği yerlerden birinin Türkiye olabileceğini görüyoruz. Bu durumda, kısa dönemde cari açığın finansmanına da katkıda bulunacağına inanıyoruz. Petrol, gaz, enerji fiyatlarının bu seviyelerde olması, bu kaynaklara sahip ülkelerde çok ciddi likidite birikimi sağlıyor. Bir yanda da her zaman güvenilen, ABD'deki kuruluşlara, bankalara, fonlara yönelik tereddütler var. Bu para bir yere gidecek. Biz çok şanslı konumdayız. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz, yönümüzü değiştirmemekten geçer. Dolayısıyla bu açıdan bizim yönümüz Avrupa yolunda ilerlemektir. Avrupa yolculuğu Türkiye'nin bir medeniyet yolculuğudur. ''
 
Güler Sabancı petrol ve hammadde fiyatlarındaki artışların getireceği enflasyonist baskıları, yapısal olarak ekonominin verimliliğini artıracak mikro bazlı reformların hala gerçekleştirilememiş olmasını, bunların neticesinde de işsizliğin artmasını ekonominin önündeki tehditler olarak niteledi.
 
Sabancı  önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerini ise, “üretimi ve reel sektörü kalıcı, sürdürebilir, rekabetçi kılmak için yeni arayış ve çalışmalara girilmelidir. Acilen yapılması gerekenlerin büyük kısmını bir kaç senedir söylüyoruz ve hazırlıklarda yapıldı zaten. Artık bunların uygulanmasını hızlandırmalıyız. Bunlar beklemeye tahammülü kalmayan Sosyal Güvenlik Yasası ve düzenlemeleri, yeni Türk Ticaret Kanunu, Vergi Reformu ve tabiki kayıt dışı ile mücadele. Kayıtdışı ile mücadele sadece denetim yoluyla olamaz diğer yaptığımız tüm düzenlemelerde bunu yaratan gerçek nedenleri ortadan kaldırmak gerekir. Ayrıca enerji üretim tesislerinin öncelikli olarak özelleştirilmesi gerekmektedir, ki kısa zamanda kapasite artışı sağlanabilsin. Bu saydıklarımı hızla gerçekleştirmek bize ancak 2007 yılında kaybettiğimiz zamanı telafi ettirir. 2008 ve sonrasında değişen dünya dinamiklerinde daha yüksek, yani en az %7, büyümemizi sağlayacak ilave reel sektör odaklı politiklara ve çalışmalara ayrıca ihtiyaç vardır” şeklinde ifade etti.
- Sabancı Topluluğu 2007 Sonuçları...

Sabancı Holding CEO’su Ahmet Dördüncü de konuşmasında Sabancı Topluluğu’nun 2007 yılı sonuçlarını açıkladı. Dördüncü’nün açıkladığı verilere göre 2007’de yaklaşık 800 milyon dolar yatırım yapan Sabancı Topluluğu, bu yıl ise 1.5 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.  Sabancı Topluluğu, faaliyet karını da bir önceki yıla göre yüzde 23 artırarak 2007’de 3.2 milyar YTL’ ye  ulaştı. Sabancı Topluluğu 2008’de de faaliyet karını, yüzde 16 artırarak 3.7 milyar YTL’ye ulaştırmayı hedefliyor.
 
2006 yılında 45 bin 800 kişilik personeli bulunan Sabancı Topluluğu, 2007'de 53 bin 400 olan personel sayısını 2008'de yüzde 4'lük artışla 55 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.       

Sabancı Holding Yıllık Paylaşım Toplantısı 2008 sunumuna ulaşmak için lütfen tıklayın.