Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, B20 Türkiye Konferansı’nda Konuştu

04-09-2015

  • GÜLER SABANCI 21.YÜZYILDA TİCARET: ENGELLER, ÇÖZÜMLER VE İSTEKLER PANELİNİN AÇILIŞ KONUŞMASINI YAPTI
  • GÜLER SABANCI: “DÜNYADAKİ DURGUNLUĞUN, YAVAŞLAYAN BÜYÜMENİN ÇARESİ TİCARETİN ARTIRILMASIDIR”
  • “G20 ÜLKELERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE, TÜM ÜLKELER TİCARETİN KOLAYLAŞTIRILMASI ANLAŞMASINI BİR AN ÖNCE YÜRÜRLÜĞE SOKMALIDIRLAR”
  • “B20’NİN EN ÖNEMLİ GÖREVİ, G20 HÜKÜMETLERİNE UYGULAMA KONUSUNDA BASKI YAPMAKTIR”
  • “TICARETIN KOLAYLAŞTıRıLMASı ANLAŞMASı ILE TÜM DÜNYADA ILAVE %2 BÜYÜME OLACAKTıR.”
  • GÜLER SABANCI, KONUŞMASI ÖNCESİNDE IMF BAŞKANI CHRISTINE LAGARDE İLE BİRARAYA GELDİ

3-640x480G20’nin iş dünyası ayağını temsil eden B20 (Business 20) Türkiye Konferansı, 60 ülkeden 1000’in üzerinde iş adamı ve finans dünyası temsilcisinin katılımıyla Ankara’da yapılıyor. Konferansta, B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü Başkanı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı “21. Yüzyılda Ticaret: Engeller, Çözümler ve İstekler” panelinin açılış konuşmasını yaptı. Güler Sabancı, konuşması öncesinde IMF Başkanı Christine Lagarde ile biraraya geldi. Sabancı ve Lagarde, yakında gerçekleştirilecek Girls20 Zirvesi’ne dair görüş alışverişinde bulundular.

Güler Sabancı’nın konuşmasının ardından gerçekleşen panelin moderatörlüğünü ise B20 Ticaret Görev Gücü Koordinasyon Eş Başkanı Harold McGraw üstlendi. Panelde Nestle CEO’su Paul Bulcke, Maersk Grup CEOS’su Nils S. Andersen, Severstal CEO’su Alexey Mordashov, COFCO Başkanı Frank Ning, NATPET Başkanı ve CEO’su Jamal Malaikah yer aldı.

Güler Sabancı, konuşmasında dünya ticaretindeki durgunluğun aşılması için kritik üç anahtar öneriyi paylaşarak şunları söyledi:


“Hepimizin bildiği gibi, ticaret, ekonomik büyümenin motoru ve her hükümetin gündeminde olan önemli bir konu. Fakat maalesef son yıllarda ticari büyüme daha durgun. Örneğin, geçtiğimiz 2014 yılında ticaret büyümesi %2,8’e düştü. Bu değer kriz öncesi büyüme değeri olan %7’nin yarısının bile altında. IMF ve Dünya Bankası mevcut koşulların devam etmesi halinde ticari büyümenin %2’nin de altına düşebileceğini öngördüler. WTO’ya göre, 2014 yılında ticari büyümenin azalmasına katkıda bulunan faktörlerden bazıları şunlar: Genel küresel durgun GSYİH büyümesi, özellikle büyümekte olan ekonomilerde yavaşlama ve gelişmiş piyasalardaki eşitsiz toparlanma. Döviz kuru dalgalanmaları, 2014 yılında ABD dolarındaki %10’un üzerindeki değer artışı ve artan jeopolitik gerginlikler… Bunlarla birlikte, gelecekte de ticaretin toparlanmasına yönelik tehdit olma konumunu koruyacak, yapısal etmenler bulunmakta.

2-640x480

IMF ve Dünya Bankası bulgularına göre, bu yapısal problemler şunlar: Küresel değer zincirlerinin genişlemesindeki yavaşlama artan korumacılık ve ticarete yönelik yatırımlardaki azalma. Bununla birlikte bu karamsar tablo karşısında ellerimiz bağlı değil. Hükümetlerin ticaretin toparlanmasına katkıda bulunabilmek adına uygulayabileceği anahtar eylemler var. İşletmeler olarak bizim buradaki rolümüz, bu anahtar eylemleri ısrarla savunmak ve uygulandıklarından emin olmaktır.

Bu yılki B20’nin talebi, önceki önerilerin uygulanması olduğundan, bizler, B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü olarak, Şubat ayından beri en hızlı, en etkili ekonomik büyümeye liderlik etmek için alınması gereken muaccel önlemleri belirlemek için birlikte çalışmış bulunuyoruz. B20 Ticaret Görev Gücü, iş birliğiyle G20 hükümetlerine sunulmak üzere 3 anahtar öneri üzerinde uzlaşmıştır”.

-       G20 HÜKÜMETLERİNE ÜÇ ANAHTAR ÖNERİ

Sabancı, B20 Ticaret Görev Gücü’nün G20 hükümetlerine yaptığı önerileri şöyle dile anlattı: “İlk önerimiz: “Dünya Ticaret Örgütü’nün (WTO) Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın onaylanması ve yüksek standartlarla uygulamasının hızlandırılmasıdır. 2013 yılında 159 WTO üyesi Bali’de ticareti kolaylaştırma önlemleri üzerinde uzlaşmış ve 2014 yılında Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nı (TFA) imzalamıştır. Bununla birlikte yapılacaklar bitmemiştir. Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın yasal olarak bağlayıcı olabilmesi için, WTO üyelerinin üçte ikisinin onayı gerekmektedir. Bugüne kadar 4’ü G20 üyesi olan yalnızca 12 üye anlaşmayı imzalamıştır. Avrupa’nın Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nı imzalaması halinde anlaşmayı imzalamış olan ülkelerin sayısı derhal 40’a çıkacaktır. Burada uygulamanın öneminin altını bir daha çizmek istiyorum. Uygulanmayan bir anlaşmanın hiçbir değeri yoktur! Küresel ekonominin bundan yararlanabilmesi için, anlaşmanın hızlı ve yüksek standartta uygulanması hayati önem taşımaktadır”.

-“TİCARET KOLAYLAŞIRSA 21 MİLYON YENİ İŞ YARATILIR”

SAbancı sözlerine şöyle devam etti: “OECD’nin çalışmalarına göre ticareti kolaylaştırma önlemlerinin uygulanması ticaret maliyetlerini %17’e kadar düşürebilecektir. Ticaret maliyetlerindeki her %1 iyileşmenin dünya ekonomisine 40 milyar ABD dolarından fazla katkı sağlaması bekleniyor Benzer şekilde, Peterson Enstitüsü’nün bulgularına göre anlaşmanın uygulanmasının, 18 milyonu gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere,21 milyon yeni iş yaratacağı, dünya toplam gayrisafi hasılasında 1 trilyon ABD dolarına varan katkıda bulunacağı tahmin edilmektedir. Bütün bunlar anlaşmanın imzalanması ve uygulanması için daha fazla ısrar etmemiz gerektiğini gösteren önemli rakamlardır.

4-300x300B20 Ticaret Görev Gücü olarak, biz G20 hükümetlerinin tüm dünyada Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın uygulanmasında önemli rol oynayabileceğine inanıyoruz. Öncelikle, anlaşmanın WTO’nun Nairobi’deki toplantısına kadar imzalanması ve böylelikle diğer WTO üyeleri için örnek teşkil etmesi. İkincisi, G20 hükümetlerinin anlaşmayı kendi ülkelerinde yüksek standartlarla uygulamasının hızlandırılması. Ve üçüncüsü, gelişmekte ve az gelişmiş ülkelerde anlaşmanın uygulanması konusunda desteklenmesi gerekiyor. Her ne kadar bugün size 3 öneri sunacak da olsak, bunların ilki en etkilisi ve hükümetler tarafından uygulanması en kolay olanıdır. Dünya ticareti için büyük bir fırsat sunmaktadır. Lütfen bu fırsatı kaçırmayalım!”

-“G20 ÜLKELERİNDE KORUMACILIĞIN ACİLEN DİZGİNLENMESİ GEREKİYOR”

Sabancı, B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü’nün G20 hükümetlerine ikinci önerisinin korumacılığın kontrol altına alınması için, özellikle tarife dışı engeller konusunda, ivedi önlemlerin alınması olduğunu belirtti. Sabancı şöyle devam etti, ”Her ne kadar hükümetler Askıya Alma Anlaşması’na iştiraklerini pekiştirmiş ve korumacı önlemleri durdurmaya ilişkin eylemleri taahhüt etmiş olsalar da, maalesef tarife dışı kısıtlamalar geçtiğimiz yıla ait tebliğde arzu edilen özeni görmemiş ve korumacı önlemler 2015 yılında da artmaya devam etmiştir. B20 Ticaret Görev Gücü olarak, bizler G20 hükümetlerine korumacı önlemlerin derhal kontrol altına alınması için kayda değer eylemler almaya başlamalarını öneriyoruz!

B20 Ticaret Görev Gücü, korumacılığın geniş bir konu olduğunun ve hedef konmadan ya da öncellikler belirlenmeden eyleme geçmenin ya da bu eylemlerin sonuçlarını takip etmenin zor olacağının farkındadır. Bu nedenle, B20 Ticaret Görev Gücü olarak kapsamı daraltmaya ve nereden başlanabileceğine dair yol gösterme kararı aldık. Bu bağlamda G20 ülkelerinin önümüzdeki yıl içinde, zorunlu yerelleştirme ve zorunlu yerel içerik kategorisinde önlemler almalarını acilen durdurmalarını ve önceden alınmış eylemlerin feshedilmesini öneriyoruz”.

-“DİJİTAL EKONOMİ TİCARET İÇİN BÜYÜK POTANSİYEL TAŞIYOR”

Güler Sabancı B20 Ticaret Görev Gücü’nün üçüncü önerisinin ise,  küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesiyle dijital ekonominin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü, “Dijital ekonomiye değinerek ve bunu üçüncü önerimiz olarak sunarak iş camiası olarak, dünya çapında dijital ekonominin olağanüstü bir hız ile büyüdüğünün farkında olduğumuzu ifade etmek istedik. Neredeyse her gün yeni bir alan yaratmasına, iş ve ticaret yapma şekillerini değiştirmesine ve nasıl değiştireceğine tanıklık ediyoruz. B20 Ticaret Görev Gücü olarak ayrıca dijital ekonominin ticaret için devasa bir potansiyel taşıdığını görüyoruz Bu sebeple, bu konuyu 2016 yılı tartışmalarına zemin oluşturmak için B20 Türkiye gündemine dâhil etmeye ve böylece G20 hükümetlerinin dikkatlerini büyüyen dijital ekonomiye engel teşkil eden temel konulara çekmeye karar verdik.

1-640x480

Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın imzalanması ve uygulanması, korumacılığın dizginlenmesi, dijital ekonomi için küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesi önerilerimizin birlikte uygulanması halinde, G20 tarafından belirlenen değere eşdeğer olan, neredeyse küresel gayrisafi hasılanın %2’sine katkıda bulunması beklenmektedir. Ticaretin yeniden canlandırılması ve küresel ekonominin güçlendirilmesi için, B20 Türkiye Ticaret Görev Gücü olarak, G20 hükümetleri gündeminde bu 3 önerimizin aciliyeti olduğuna inanıyoruz.

Yılsonunda gerçekleştirilecek Nairobi Zirvesi’ne kadar Ticareti Kolaylaştırma Anlaşması’nın derhal imzalanması için bir kez daha çağrıda bulunmak istiyorum. G20 liderlerinin aciliyetin farkına varmalarını ve bu küresel anlaşmanın uygulanması için yolun açılmasına yönelik girişimlerde bulunmak konusunda hiç olmadıkları kadar kararlı olmalarını bekliyoruz.”