Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde “Şirketlerin Piyasa Değerinin Oluşmasında Kurumsal Yönetimin Etkisi” Panelinde Konuştu...

15-01-2013
  • SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI ULUSLARARASI KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ’NDE “ŞİRKETLERİN PİYASA DEĞERİNİN OLUŞMASINDA KURUMSAL YÖNETİMİN ETKİSİ” PANELİNDE KONUŞTU...
  • SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI: “KURUMSAL YÖNETİM, İYİ YÖNETİM, DOĞRU YÖNETİŞİMİN BİR SONRAKİ SAFHASI DEĞİLDİR. KURUMSAL YÖNETİM BİR EVRİM DEĞİL DEVRİMDİR.”
  • “KURUMSAL YÖNETİM İÇİN GÜVEN GEREKLİDİR. GÜVENİN EN ÖNEMLİ UNSURLARI DA ŞEFFAFLIK, ADİLLİK VE SORUMLULUKLARIN TARİFİDİR."
  • “KURUMSAL YÖNETİM BİR ANLAMDA BİR ŞİRKETİN REKABET GÜCÜNÜ DE ARTIRIR.”
  • “KURUMSAL YÖNETİM, UZLAŞAN, FİKİR SORAN, TARTIŞAN YENİ PATRON KAVRAMINI DA GETİRDİ. EGOLARI BİR YANA BIRAKIYORUZ. İŞİN KENDİSİNE BAKIYORUZ.”
  • “KURUMSAL YÖNETİM YAKLAŞIMI SABANCI’DA İÇİMİZE SİNDİ. SERMAYE PİYASALARININ DERİNLİĞİ ARTTIĞINDA, İŞ YAŞAMININ NORMALİ OLDUĞU ZAMAN DAHA İYİ OLACAK.”
  • “ORTAKLIK YAPARKEN BİZ KURUMSAL KURALLARIMIZI KOYUYORUZ, KARŞI TARAF KURALLARINI ORTAYA KOYUYOR, ORTAK BİR DİL OLUŞUYOR.”
  • “2012’DE TEKNOSA’YI HALKA AÇTIK. BİREYSEL EMEKLİLİKTE YAPILAN DÜZENLEMELER İYİCE YERLEŞTİKTEN SONRA 2014’TE AVIVASA’YI DA HALKA AÇACAĞIZ.”

121102 1-800x600Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından Sabancı Center’da düzenlenen VI. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’ndeki “Şirketlerin Piyasa Değerinin Oluşmasında Kurumsal Yönetimin Etkisi” panelinde konuştu.  Global olarak bakıldığında, kurumsal yönetimin ortaya çıkışının nedeninin büyük ölçüde 1990’lı yıllarda gündeme gelen finansal krizler ve 2000’li yıllardaki özellikle şirket skandallar olduğunu belirten Sabancı, sözlerine şöyle devam etti: “Bu skandallar mali yönetim ve kontrolün önemini ortaya çıkardı. Bu çerçevede ABD’de 2002 yılında çıkarılan Sarbanes–Oxley Act olarak anılan yasa şirketleri özellikle iç denetim ve kontrol sistemini kurmak ve değerlendirmekle yükümlü tutmuştur.”

Kurumsal yönetimin önemini vurgulayan Sabancı, sözlerine şöyle devam etti: “Kurumsal yönetimin özünde şeffaflık, adillik, sorumluluk, hesap verilebilirlik yatar.  Burada önemli olan konu şudur: Kurumsal yönetim, modern yönetim biliminin savunduğu ilkelerin kendiliğinden evrim geçirmesinden ziyade, ortaya çıkan finansal krizler ve şirket skandallarına bir çözüm olarak zorunlu olarak gündeme gelmiştir.

Yani bugün konuştuğumuz Kurumsal Yönetim, iyi yönetim, doğru yönetişimin bir sonraki safhası değildir. Kurumsal Yönetim bir evrim değil devrimdir!

Kurumsal yönetimin amaçları aynı zamanda bu yönetim felsefesinin önemini ve gerekliliğini de açık olarak ortaya koymaktadır. Kurumsal yönetim bir anlamda bir şirketin rekabet gücünü artırır. Kurumsal Yönetim Sayesinde şirketlerde süreklilik sağlanır, kaynaklar etkin kullanılabilir, profesyonel Yönetim anlayışı ortaya çıkar, yönetimde çıkar çatışmaları engellenir.

Sabancı olarak bakarsak, kurumsal yönetim anlayışıyla biz 1980’lerde, 50-50 ortaklıklarımızla tanıştık.  Kurumsal yönetim, yeni patron kavramı uzlaşan, fikir soran, tartışan, komitelere fikir soran şeklinde. %50-50 ortaklıklar da böyledir. Egoları bir yana bırakıyoruz. İşin kendisine bakıyoruz. Daha sonra 1997’de Sabancı Holding halka açıldığında, hazırlıklıydık. O zaman rahmetli Sakıp Sabancı, artık sorumluluğumuz arttı demişti.  Biz de bu sorumluluk anlayışını devam ettirdik.

2012’de Teknosa’yı halka açtık. Bundan önce değeri gizliydi. Şimdi piyasaya açıklandı. Geçek değerini buldu. 2014’te de Avivasa’yı açmayı düşünüyoruz. Her şirketin kendi özeli var. Biz kapalı olan değeri açmak, ortaya çıkarmak istiyoruz. Bireysel emeklilikte yapılan düzenlemeyi çok olumlu buluyoruz. Bu düzenlemeler iyice yerleştikten sonra Avivasa’yı halka açacağız.

Sabancı Holding olarak, kurumsal yönetim yaklaşımı içimize sindi. Bu artık işin gereği. Bu tip panellere gerek kalmadığında, sermaye piyasalarının derinliği arttığında, iş hayatının normali olduğunda zaman daha iyi olacak.

Aslında, kurumsal yönetim ilkeleri, daha başarılı, etkin, yatırımcıyı çekebilen yönetim anlayışı için sadece bir araçtır, hedef değildir.

Yabancı yatırımcı uzun vadeli geliyor. Güven unsuru bu noktada daha da önem kazanıyor. İş ahlakı ve  iş yapma kültürü yönetim anlayışının en temel unsurları. Ortaklık yaparken biz kurumsal kurallarımızı koyuyoruz, karşı taraf kurallarını ortaya koyuyor, ortak bir dil oluşuyor.

Türkiye için gerekli olana ben iki altı formülü diyorum. Yani yüzde altı büyüme, yüzde altı cari açık. Bunu nasıl yapmalıyız? Sanayi planlaması yapalım. Enerji meselesi var. O alanda cari açığı düşürücü yatırımlara ihtiyaç var ve yapılıyor. Bu bir bütün. 2023 hedeflerine ulaşmak için sermayeye ihtiyaç var. Bunun kuralı çağdaş yönetim ilkeleri, verimlilik ve sürdürülebilirliktedir.”