Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı YGA 2010 Liderlik Zirvesinde Gençlere Seslendi

29-11-2010

  yga_101129_1_orjinal.jpg

  • SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI YGA 2010 LİDERLİK ZİRVESİNDE GENÇLERE SESLENDİ
  • "SAKIP SABANCI ÇOK GÜÇLÜ BİR LİDERDİ. GÜCÜ DE PATRONLUĞUNDAN GELMEZDİ"
  • "SAKIP SABANCI HER ZAMAN POZİTİF, ÇÖZÜMDEN YANA VE GÜVEN VEREN BİR LİDERDİ"
  • "DÜNYADA YAŞANAN LİDER KRİZİ TÜM ŞİRKETLERİN SORUNUDUR VE ANCAK KENDİ İÇLERİNDEN YETENEKLİ LİDERLERİ YETİŞTİRMEKLE ÇÖZÜLÜR"
  • "KÜRESELLİK SİZ GENÇLERİN DOĞASINDA VAR. BUGÜN VE GELECEK ARASINDAKİ KÖPRÜYÜ SİZ GENÇLER KURACAKSINIZ. AMA BİZ SİZE TEKNOLOJİ VE BİLİMDEKİ GERLİŞMELERLE ALT YAPI HAZIRLADIK"
  • "GLOBAL LİDER, SOSYAL SORUMLULUK KONUSUNA ÖNEM VERENDİR"
  • "SABANCI TOPLULUĞU OLARAK İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ TOPLUMUN SORUNLARINA HER ZAMAN DUYARLI OLDUK"
  • "YILLARDIR SOSYAL SORUMLULUK KONUSUNDA SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ LİDERLİĞİ DEVAM ETTİRMEK GÖREVİMİZDİR"

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Young Guru Academy (YGA) tarafından düzenlenen 2010 Liderlik Zirvesi'nde gençlere seslendi. "Sosyal Sorumlu Lider" başlıklı konuşmasına liderliğin öneminden bahsederek başlayan Güler Sabancı şöyle dedi: "Hemen hemen her gün dünyanın bir yerinde birileri ya liderlik üzerine konuşuyor  fakat konuya duyulan ilgi azalmak bir yana, hızla artmaya devam ediyor.  Çünkü şirketler için, toplumlar için, devletler için liderlik çok büyük önem taşıyor. Değişmekte ve gelişmekte olan dünyamızda, liderlik de değişiyor ve gelişiyor. Nerede birden fazla insan bir araya gelmişse orada bir lider mutlaka bulunur. Bu topluluk ister küçük ister büyük olsun mutlaka bu gruba yön veren, ilham veren biri ortaya çıkar. Grup büyüyerek geliştikçe yön verenlerle  takımdaki diğer bireyler arasında roller değişir ve gelişir. Bununla birlikte liderin, grubun hedeflerini gerçekleştirmesindeki doğal rolü de önem kazanır."

yga_101129_2_orjinal.jpg

-"LİDERLİK TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMAKTIR"

Güler Sabancı, konuşmasında dünyada yaşanan liderlik krizine de değindi ve gelişmiş ülkelerde işgücünün giderek yaşlanması sonucu yaşanan          yetenek savaşlarının  liderlik konusunu da etkilediğini söyledi. Sabancı:    "IBM'in 40 ülkede 400'den fazla şirket yöneticisiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, şirketler lider yetiştirmekte zorlanıyor ve lider bulma konusunda daha fazla endişe taşıyor. Araştırmada liderlik konusundaki bu sıkıntının 'küresel bir işgücü krizinin' başlangıcı olabileceğinden dahi bahsediliyor. Bu doğrultuda yaşanacak bir liderlik krizinin, tüm şirketlerin sorunu olma ihtimali bulunuyor. Ancak gerçekçi bir yaklaşım ve uzun vadeli bir bakışla, şirketlerin kendi içlerinden yetenekli liderleri yetiştirip geliştirmeleri ile çözümlenebilir. Karşıda bir dağ görünce, takımlarına, "şu karşıdaki dağa tırmanın" diye talimat vermek, tek başına hedef göstermek liderlik değildir. Liderlik; o dağı aşmanın önemini takımlarına anlatmak, onları ikna etmek ve onları başarılı kılmaktır.  Sonunda dağa tırmanan takımlardır.  Ama o dağa tırmanmak için rehberlik eden, destek ve güç  veren liderlerdir.  Bill Gates'in de dediği gibi: "Gelecek yüzyılın liderleri, çalışanlarına, takım arkadaşlarına güç verenlerden çıkacaktır" diye konuştu.

-LİDERİN ÖZELLİKLERİ-

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı konferanstaki konuşmasında ideal liderin özelliklerine de değindi: "Bir konuda başarılı olmanın birinci kriteri yapılan işe ve o işin gerçekleştirilebileceğine inanmaktır.  Lider inançlıdır.  Söylediklerine, yapılması gerekenlere sonuna kadar inanır ve cesaretini korur.  Zaten inanmazsa ikna yeteneğini de kaybeder.  Başarının bir diğer kriteri de şikayet etmemektir.  Sorunla değil, çözümle gelmektir. Bir lider her zaman çözüme odaklanır.  Liderliğin en ayrıştırıcı vasıflarından biri, önyargısız ve pozitif yaklaşımıdır. Çevresindekilere olumlu enerji verir, iyi niyetle teşvik eder, pozitif motivasyon sağlar. Liderlik vasfı deyince bunun içinde cesaret vardır, karşısındakini cesaretlendirme vardır, değişimden korkmama ve fark yaratma vardır."

-"SAKIP SABANCI LİDERLİĞİ..."

Ancak cesur bir liderin takım arkadaşlarını cesaretlendirebileceğini ve bu cesaretle fark yaratabileceğini de söyleyen Sabancı, gençlere yönelik konuşmasında örnek lider olarak Sakıp Sabancı'yı gösterdi:  "Ben Sakıp Sabancı ile büyüdüm. Sakıp Sabancı çok güçlü bir liderdi.  Gücü de patronluğundan gelmezdi. Sakıp Sabancı'nın gücü; kendine, ekip arkadaşlarına, çevresindekilere ve Türk halkına olan inancından gelirdi. Başarıya akılla, planla ve çok çalışılarak ulaşılabileceğine olan inancından gelirdi.  Sakıp Bey her zaman çözümden yana olan  ve pozitif duygular taşıyan bir liderdi. Cesurdu ve değişimden korkmazdı. Çok fikir alan, çok iyi dinleyen, çok çabuk empati kuran, hedefi iyi anlatan, hep beraber, el ele iş yapmayı tercih eden bir kişiydi.  Heyecanlı ve heyecanını karşısındakine aşılayan bir yöneticiydi ve bu vasıflarıyla yarattığı güvenle, 38 sene Sabancı Topluluğu ve Sabancı Ailesinin liderliğini yaptı. Sakıp Sabancı'nın 25-30 yıl önce ortaya koyduğu liderlik modeli, bugün çağdaş teorilerde de kendisini gösteriyor. Artık, lider dediğimizde aklımıza yüksek duygusal zekâya sahip, insanlara ilham veren ve motive eden bireyler geliyor.  Takım üyeleri ile uyumlu çalışan ve onların arasındaki uyumun da öncülüğünü yapabilenler geliyor.  Bu uyumdan güç alarak hem kendi hem de takım arkadaşlarının performanslarını yükseltmeyi başarabilen insanlar geliyor aklımıza. Çünkü çalışmalar bize gösteriyor ki, takım üyeleri, bir işin planlama sürecinde ne kadar rol alırlarsa, daha sonra o planlanan hedefe ulaşmak için çok daha yoğun ve içten çalışıyorlar." 

-SABANCI HOLDİNG'TE LİDERLİK ANLAYIŞI-

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı konuşmasında Sabancı Topluluğu'nun bugünkü liderlik yaklaşımından da bahsetti: "Çalışma hayatım boyunca, önemli ve uzun vadeli konularda karar vermeden önce, bu kararı uygulayacaklarla tartışmayı ve ortak bir akla ulaşmak için zaman ve emek harcamaya çok önem vermişimdir. Bunun en güzel örneği, kapsamlı bir arama konferansı sonucu, ortak bir akılla misyon ve vizyonunu belirlediğimiz Sabancı Üniversitesi'dir. Bununla birlikte Sabancı Holding'te de, katılımcı bir anlayışla ve tartışarak, şirket stratejisini ve hedef koyma sürecini belirleriz.  Daha sonra da, her biri kendi kapasitesinde ve seviyesinde lider olan Sabancı üst yönetimi üyeleri, inandıkları bu hedefleri cesaretle ekipleri ile gerçekleştirirler."

-LİDERLİK VE YÖNETİCİLİK FARKI-

"Liderlik ve yöneticilik birbirlerine yakın kavramlar olmakla beraber, eşdeğer sözcükler değildir" diyen Güler Sabancı: "İyi yöneticilik, bir işin nasıl doğru yapılacağını söyleyebilmektir.  Liderlik ise, hangi işin doğru olduğunu ortaya koyabilmekten geçer. Günümüzün başarılı şirketlerinin ortak özellikleri; liderlik vasıflarını fazlasıyla taşıyan yöneticilere, yer ve değer vermeleridir. İçinde olduğumuz yeni dönemde liderlik, sürekli geliştirilmesi gereken bir süreç olarak algılanıyor. Şirketler, özüne sadık kalarak zihnini ve kalbini değişime açan, geleceği şekillendiren politikalar üzerinde çalışıyorlar. Liderler gidilecek hedefi belirler.  Bunun nasıl yapılacağını planlar.  Takip edilecek yolları bulur. Bu yollar üzerinde karşılaşılan engebelere, eşiklere, uçurumlara karşı geçiş köprülerinin kurulmasını sağlarlar. Çağımızdaki liderlerin kurduğu bu köprülerin en önemlisi, bugün ve gelecek arasındaki köprüdür. Gerçekçi olunması gereken belki de en önemli nokta ise, tek bir kişinin bu desteği, bütünüyle veremeyecek olmasıdır. Önemli olan başarılı bir liderin, iyi bir lider olarak, grubun kollektif zekasını bu sürece yönlendirebilmesidir ve tabii ki, grubun kolektif zekasından da yeni şeyler öğrenmesidir.  Liderlik, bazen grubun, kollektif yapının veya toplumun yön verdiği çizgiden gitmektir.  Ama asıl liderlik, bu süreci farklılaştırabilmek, değiştirmek, yukarıya çekebilmektir.  Liderler değişimden korkmaz, liderler değişimi yaratır" dedi.

-"KÜRESELLİK GENÇLERİN DOĞASINDA VAR"

Liderlerin uzun yıllar sonrasını düşünecek vizyona sahip olmasının ve hedeflerini geleceğe göre oluşturmalarının gerekliliğine de değinen Sabancı, kurulması gereken en önemli ve en zor köprünün bugün ile gelecek arasındaki köprü olduğunu söyledi ve  bugünün liderlerinin, gelecek için, sürekli değişen dünya için çalışmak zorunda olduğunu belirtti.   

Güler Sabancı konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizler, yani bugünün liderleri; soğuk savaşta, bölünmüş bir dünyada yetiştik.   Tecrübelerimizi böyle bir dünyada kazandık. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra birleşmeye başlayan ve her gün daha da küreselleşen içinde yaşadığımız bu dünya, bizim için yeni bir olgu sayılabilir.  Siz ise, böyle bir dünyada doğdunuz, büyüdünüz. Küresellik sizin doğanızda var. Günün her anına yayılan haber akışı, cep telefonu, internet ve onun getirdiği Google, Facebook, Twitter... Bunlar sizlerin genlerinize işlemiş durumda.  Bizse bunları hep sonradan öğrendik.  Biz, sonradan dünya vatandaşı olduk.  Hızla büyüyen ve gelişen ülkemizin gelecekteki liderleri olan sizler içinse, globallik bir yaşam tarzı; bir olmazsa olmazdır.  Bu avantajınızı çok iyi kullanacağınıza eminim. Geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki maalesef biz, size, çok da iyi bir dünya bırakamıyoruz.  Yüzyıllardır devam eden siyasi sorunlar hala var. Bir de bunların üstüne toplumsal ve çevresel sorunlar eklendi. Fakat, özellikle son yirmi yılda, biz de sizlere daha iyi bir dünya bırakabilmek, en azından üstünden rahatlıkla geçebileceğiniz sağlam köprüler inşa etmek için canla başla çalışıyoruz.  Son elli yılda teknolojide ve bilimde, inanılmaz atılımlar gerçekleştirildi, büyük gelişmeler oldu.  Sorunları yok edemedik ama onları yok edecek altyapı sizler için hazırlandı.  İşte bu altyapıyı kullanarak, bugün ve gelecek arasındaki köprüleri sizler kuracaksınız."

- SOSYAL SORUMLU LİDER-

Güler Sabancı global liderlerin artık sosyal sorumluluk konusuna öncelik verdiğinden de bahsettiği konuşmasına şöyle devam etti:  "Sürdürülebilir karlılık için sosyal sorumluluk ve mali sorumluluğun birbirini tamamlayan iki eş değer olduğunu söylüyor bize uzmanlar.  Çağımıza damgasını vuran bu büyük değişimin sebebi de çok basit. Liderlik gurusu Peter Drucker'ın dediği gibi, "Geçmişte kendilerini başarıya götüren şeyleri aynen yapmaya devam edenler, başarısızlığa mahkûmdur."  Tüm dünyada başarılı liderler, hedefe odaklı şirket politikalarıyla çevreye zarar vermeyen, sürdürülebilir sosyal sorumluluk politikalarını beraber götürüyorlar."

-SABANCI'DA SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI-

Sabancı Topluluğu'ndaki sosyal sorumluluk yaklaşmından da bahseden ve bu konuya fazlaca önem verdiklerini söyleyen Güler Sabancı konuşmasında:   "Sabancı'da insan yaşamına özen göstermek, yaptığımız işin özüdür ve hizmet verdiğimiz kişilere olan sorumluluğumuzu tanımlar. Bunun en önemli nedeni, liderliği çok yönlü olarak değerlendirmemizden kaynaklanır. Sabancı'da başarılı bir lider olmanın, sadece şirketlerin başarısı demek olmadığının farkındayız. Bizler, içinde yaşadığı toplumun sorunlarına duyarlı, bunlar karşısında sorumluluk alarak çözüm üretebilen bir şirket olmanın ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bu anlayış, Sabancı'nın genlerinde, kültüründe ve değerlerinde var ve bizim sosyal sorumluluk projelerimiz, bu anlayışı genç yeteneklerimize aşılamamıza da fırsat yaratmaktadır. Sabancı Topluluğu olarak topluma kattığımız değer ve bu konularda farkındalıkların artmasından dolayı gurur duyuyorum. Bu farkındalığı yaygınlaştırmanın, en büyük sorumluluklarımızdan biri olduğuna inanıyorum. Sabancı Üniversitesi'nde ilk defa bu yıl, öğrenciden çok, mezunumuz oldu.  Geleceğimiz için pırlanta gibi bireyler, global liderlik yapacak gençler yetiştiriyoruz.  Ayrıca, üniversitemiz nanoteknolojiden çevreye, dünyaya fayda sağlayacak birçok konuda çalışmalarını son hızla sürdürüyor. Bununla birlikte 1974'te kurulan Sabancı Vakfı da, Türkiye'nin en büyük vakıflarından birisi haline geldi.  Sabancı Vakfı'nın misyonu toplumsal potansiyelin gelişimini sağlamak ve toplumsal duyarlılık bilincini gelecek nesillere aktarmak için özgün, yenilikçi ve kalıcı değerler oluşturarak insanlarımızın hayatında fark yaratmaktır. Kuruluşundan bugüne bir çok konuda faaliyet gösteren Sabancı Vakfı, 35.000'in üzerinde burs verdi. Her sene, Sabancı Üniversitesi öğrencileri dışında, 1.300'den fazla üniversite öğrencimize burs veriyoruz. Yıllardır sosyal sorumluluk konusunda sürdürdüğümüz liderliği devam ettirmek görevimizdir" dedi.

-SABANCI ÇALIŞANI-

Konuşmasında Sabancı Topluluğu çalışanlarının da sosyal sorumluluk konusunda bir çok çalışmalar yaptığını ve faaliyetlerde bulunduğunu söyleyen Güler Sabancı uygulamaya konulan "Genç Sabancı" programıyla çalışanlarının gönüllü olarak, gruplar halinde sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaptığını söyledi.  Sabancı: "Arkadaşlarımın bana yaptıkları sunumlarda, sosyal sorumluluk projelerini dinleyince, gerçekten hem duygulanıyor hem de gururlanıyorum.  Biz; Sabancı Topluluğu olarak, sosyal sorumluluk konularında yıllardır sürdürdüğümüz  liderliğimizi, dokunduğumuz kişilerin hayatlarında fark yaratarak sağlıyoruz" dedi.

-GENÇLERE ÖĞÜT-

Konuşmasının sonunda gençlere yönelik öğütler de veren Güler Sabancı sözlerini şöyle tamamladı: "20-25 sene sonra, sizler böyle kürsülerden, şimdi sizin yaşınızda olan gelecek nesillere konuşacaksınız. Dünya o zaman, çok farklı olacak. Ama siz o dünyaya hazır bir nesil olarak yetişiyorsunuz, başarılı olacaksınız. Çok çalışacaksınız, emek vereceksiniz. Kendinize, ailenize, şirketinize, çevrenize ve toplumunuza olan sorumluluklarınızı unutmadan, liderliğinizi geliştireceksiniz."