SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI’NIN 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ VE 2008’E BAKIŞI...

29-12-2007
- “DÜNYA’DA 2007 YILI, 2008 YILI BELİRSİZLİKLERİNE GEÇİŞ YILI OLDU”
- “TÜRKİYE 2007 YILINI İÇE DÖNÜK SİYASİ ODAKLANMA VE GÜVENLİK KONULARIYLA GEÇİRDİ”
-“DÜNYA EKONOMİSİ YENİ YILA BIÇAK SIRTINDA GİRİYOR”
-“TÜRKİYE’NİN 2008 YILINDA YAPMASI GEREKENLERİ ERTELEME LÜKSÜ DE YOK, GEREKÇESİ DE...”
-“EKONOMİ YÖNETİMİNİN UYGULAMAYA GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ”
-“SABANCI OLARAK 2007 YILINDA BÜTÜN HEDEFLERİMİZİ TUTTURDUK”
 
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı 2007 yılını değerlendiren ve 2008 yılı beklentilerini dile getiren bir açıklama yaptı. Güler Sabancı, Sabancı Topluluğu çalışanlarına yönelik olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2007 yılını içe dönük siyasi odaklanma ve güvenlik konularıyla geçirdiğini belirterek, 2008 yılına girerken birçok ekonomik konunun bıçak sırtında olduğunu söyledi.
 
Türkiye’nin artık yapması gerekenleri erteleme lüksü de gerekçesi de olmadığını kaydeden Sabancı, “Sabancı Topluluğu olarak 2007 yılında bütün hedeflerimizi tutturduk” dedi.
 
Güler Sabancı’nın açıklaması şöyle:
“2007 yılı 2006 yılının iyimserliğinden 2008 yılının belirsizliklerine yol açan bir geçiş yılı olmuştur:
 • Dünya  genelinde; çeşitli memleketlerde seçim veya seçim sonrası hükümet değişiklikleri,
 • Irak ve genel olarak Orta Doğu’da dinmeyen çatışmalar ve terörizimle küresel savaş,
 • Tüketici iyimserliğinde görünen düşüş,
 • Emlak piyasasından mali piyasalara atlayan ve “sub-prime mortgage” krizi olarak    bilinen krizin başlangıcı,
 • Bu krizle baş etmek için önemli ölçüde arttırılan küresel likidite,
 • Yıl boyunca artan petrol fiyatları
bu küresel değişimlerin altyapısını teşkil etmişlerdir.
 
-“TÜRKİYE YILIN 8 AYINDA GÜNCEL SİYASİ OLAYLARA ODAKLANDI”
Dünyadaki bu gelişimlere paralel olarak Türkiye’de de benzer gelişmeler oldu ve ülkemiz, özellikle yılın ilk 8 ayında, daha içe bakan, kısa vadeli, güncel siyasi olaylara odaklandı:
 • Demokrasimiz açısından önemli ve yılın büyük kısmını meşgul eden Cumhurbaşkanlığı seçimi, genel seçimler ve Anayasa tartışmaları,
 • Yılın son 3 – 4  ayında gündemimizi belirleyen, ciddi terör ve güvenlik sorunları,
 • Oldukça yavaşlayan, hatta bazı alanlarda duraklayan AB süreci,        
 • Seçimlerle gevşeyen mali disiplin ve yapılmayan kritik mikro ekonomik reformların  sonucu olarak  tuturulamayan büyüme, enflasyon, faiz, ve bütçe hedefleri,
 • ve bütün bunlara rağmen artışı DEVAM EDEN YABANCI SERMAYE GİRİŞLERİ VE İHRACATIN REKOR SEVİYELERE VARMASI...
 
-“SABANCI TOPLULUĞU HEDEFLERİNİ TUTTURDU”
Bütün bu olayların arasında şunu memnuniyetle belirtmeliyim ki Sabancı Topluluğu, 2007 yılı başında kendisine koyduğu büyüme, istihdam ve karlılık hedeflerini tutturmuştur. Konsolide net satışlarımızın yüzde 21’lik bir artışla 19 Milyar YTL, operasyonel karlılığımızın ise yüzde 28’lik  bir artışla 3 Milyar YTL seviyelerine geleceğini tahmin etmekteyiz. Bütün bunları yaparken; yine hedefleri çerçevesinde  portföyündeki bazı işlerden çıkmış, diğer yandan ana iş kollarında yaklaşık 900 Milyon USD’lık yatırım yapmıştır. Yani bir yandan büyürken, kendi evinin içini yeniden yapılandırmaya da başarı ile devam etmiştir. Bu hedeflere ulaşmamızda emeği geçen tüm arkadaşlarımı candan kutluyorum.
 
-“2008 DÜNYA İÇİN BELİRSİZLİKLER YILI OLACAK”
Yukarıda da ifade ettiğim gibi, 2007 yılı 2006’nın iyimserliğinden 2008’in belirsizliğine bir geçiş yılı olmuştur.  2008 ise dünya için belirsizlikler yılı olacak gibi görünüyor. Zira şu anda pek çok şey tam bir BIÇAK SIRTINDA durmaktadır ve ne tarafa düşeceğini kestirmek son derece güçtür.  Bunlar;
 • Başta ABD’de olmak üzere hemen her yerde hissedilen tüketici karamsarlığı,
 • ABD ekonomisinin enflasyonist baskılar ile “soft landing” arasında nereye oturacağı,
 • AB ekonomilerinin durumu,
 • Finansal piyasalardaki tedirginliğin hangi yönde gelişeceği,
 • AB’nin (dolayısıyla Türkiye’nin) Çin’e uyguladığı kotaların kalkmasının etkileri,          
 • Petrol - dolayısıyla genel enerji - fiyatlarının psikolojik 100 dolar sınırını aşıp aşmayacağı gibi önemli belirsizliklerdir.
Bu belirsizliklerden dolayı temkinli ve tedbirli olmalıyız.Türkiye hakkındaki beklentilerimiz ise daha net. Birkaç önemli işi “BİRARADA” ve “ EŞZAMANLI” yapmak zorundayız. Bunları 2008 yılında artık erteleme lüksümüz olmadığı gibi, gerekçemiz de yok.
 
Politik alanda demokratikleşme ve bunun ön şartı olan sivil anayasanın mümkün olan en geniş katılımla hazırlanması, teröre karşı başarıyla yürütülen askeri operasyonların yanı sıra tüm vatandaşlarımızın birliğini sağlayacak sosyal ve siyasi atılımların yapılması konusundaki çalışmaları memnuniyetle takip ediyoruz.
 
Bizim için hayati önem taşıyan AB sürecine tekrar önemli ve azimli bir “ivme” kazandırılmasını bekliyoruz.
 
-“SADECE MAKRO REFORMLAR YETERLİ OLMAZ, MİKRO REFORMLAR  DA YAPILMALI”
Ekonomik alanda ise 2007’de makro ekonomik hedefleri tam olarak tutturamadık ancak trendleri  ve yönümüzü değiştirmeden yola devam etmekteyiz.
 
Son iki yıldır söylediğimiz gibi bundan sonra  ekonomimizdeki iyileşmeler ancak mikro bazda yapılacak reformlar ile mümkün olacaktır. Büyüme hızının sürdürülebilirliği, enflasyon, faiz, işsizliğin düşmesi, kurların zarar vermeden dengelenmesi bundan böyle verimliliğimizi arttırabilmemize bağlıdır. Bu alanda gereken reformlar yapılmadıkça sadece makro politikaların etkinliği gelişmemiz için yetersiz kalacaktır.
 
Şimdi ekonomi yönetiminin HIZLI ve ETKİN kararlar alarak biran önce uygulamaya geçmesini beklemekteyiz.
 
-“2008 YILINDA DA DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
Sabancı Topluluğu olarak, 2008 yılında dünyadaki belirsizlikler ve gelişmeler ile ülkemizdeki beklentileri de göz önüne alarak her konuda kendimize daha iyiyi arama hedefleri koyduk. 2008 yılında koyduğumuz iddialı hedeflerle yine hızla büyüyen ve karlı bir grup olarak tüm iş ortaklarımıza değer yaratmaya devam edeceğiz. Her alanda İNNOVASYONA bağlı rekabet üstünlüğünü elde etmeye çalışmalıyız.  İnsan kaynaklarımızı en üst düzeyde değerlendirirken katılımcı yönetim anlayışımızla sürekli kendimizi yenilemeye ve geliştirmeye fırsat yaratmalıyız.
 
Bu anlayışla her zaman olduğu gibi,  tüm Sabancı çalışanları ile birlikte hep beraber, hedefe yönelik çalışarak başarıya ulaşacağımıza eminim.. “