SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI’NIN ANAYASA MAHKEMESİ’NİN KARARINA İLİŞKİN AÇIKLAMASI

30-07-2008
- “TOPLUMSAL UZLAŞMA ADINA UMUTLU OLMAMIZI GEREKTİREN BİR DÖNEME GİRİYORUZ”
 
"Anayasa Mahkemesinin bu konuya ilişkin olarak 4.5 ay gibi kısa bir zamanda karara varması, belirsizlikleri uzatmaması memleketimiz için her bakımdan hayırlı olmuştur. Anayasa Mahkemesinin Venedik Komisyonu'nun yol gösterici kriterleri doğrultusunda karar vermiş olması hukuk sistemimiz, demokrasimiz, ve AB sürecimiz açısından fevkalade olumlu bir gelişmedir.  Önümüzde, çözülmesi gereken sorunlar olmakla birlikte toplumsal uzlaşma adına umutlu olmamızı gerektiren bir döneme giriyoruz. Bu dönemde Hükümeti, muhalefeti, iş dünyası  kısaca ülkenin tüm kurumları ile bütün enerjimizi ülkemizin kalkınması, daha müreffeh bir düzeye gelebilmesi için harcamalıyız.”