SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI SN. GÜLER SABANCI'NIN 2006 YILI DEĞERLENDİRMESİ

02-01-2007

SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI:

-“2006 BAŞARILI GEÇEN BİR YIL OLDU”

-“SABANCI HOLDİNG İMKB’DE TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ HOLDİNGİDİR.  BANKAMIZ AKBANK TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ ŞİRKETİDİR”

2006 yılını değerlendirirken sadece Türkiye’yi ele almak yeterli olmayacaktır. Çünkü global ekonomi ve siyaset her ülkeyi olduğu gibi Türkiye’yi de bu 2006 yılının bütünün de etkilemiştir.

Dünyada neler yaşandı?

Irak’ta yaşanan savaş ve bu ülkede bir istikrar ortamının sağlanamaması gerginliği dünyanın öteki bölgelerine de ihraç etmiştir. İran’ın nükleer çalışmaları Batılı ülkelerin ve BM’nin engellemelerine rağmen devam etmiş ve etmektedir. Barışçıl amaçlarla kullanıldığı sürece insanlığa büyük fayda sağlayan nükleer enerjinin, silah maksatlı kullanımının ise bir o kadar büyük tehlike oluşturduğu da bir gerçek.

Tabii Ortadoğu’da yaşanan bu gelişmelerin siyasi olduğu kadar ekonomik yansımaları da olmuştur. Petrol fiyatları son 3 yılda varil başına 60 dolar civarında kalmış hatta 100 dolara çıkması bile beklenmiştir. Bu durum petrol ithalatına bağımlı ülkelerin ekonomilerinde enflasyonist baskıları artırmıştır.

Dünya ekonomisi...

Dünya ekonomisinde  ABD’nin anti-enflasyonist politikaları sonucu faiz unsuru devreye girmesi sonucu önemli bir para hareketi yaşanmıştır. Bu durum bir süreliğine de olsa Emerging Market’lardan fon çıkışına neden olmuştur. Türkiye’de böyle bir dalgalanmayı Mayıs-Ağustos döneminde yaşamıştır. Ancak, bu test karşısında Türk ekonomisinin başarılı bir sınav verdiğini söylemek mümkün. Öyle ki; 2001 krizinde Türkiye’den çıkan fon bu son dalgalanmada çıkandan daha azdı. Ancak finans sistemi o çıkışla çökmüştü. Bu dalgalanmada ise böyle bir şey yaşanmadı. Bu artık Türk ekonomisinin krizlere karşı daha sağlam durduğunu gösteren bir kanıttır.

-Cari açık ve enflasyon şaştı...

Ancak, geçen yıl sonunda yaptığım değerlendirmede özellikle cari açığa dikkat çekmiştim. Cari açık 2006 yılında da artarak devam etmiştir. 2006 yılına ilişkin ikinci önemli sapma noktası ise enflasyon olmuştur. 2005 yılını yüzde 7’ler seveyisende tamamlayan enflasyon bu yıl sonunuda yüzde 9-10 gibi bir noktada olacaktır. Hedefin yüzde 5 olduğu, buna göre iki katı bir sapma olduğu düşünülse de, biraz geriye dönüp baktığımızda yüzde 70’lerden çok kısa bir dönem içinde yüzde 7’lere gerileyen bir enflasyon görürüz. Bu nedenle üstelik yıl içinde önemli bir de dalgalanma yaşandığından bu sapmanın normal olduğu kanısındayım. 2007 yılı için yüzde 4 olarak ortaya konan hedefin biraz iddialı olduğunu düşünmekle birlikte, Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadelede kararlılığını göstermesi açısından doğru buluyorum.

Bu iki konu dışında ise Türk ekonomisi 2006 yılını başarıyla tamamlamıştır. Ekonomi üst üste 5 yıl büyümesini sürdürmüştür. 2006 sonunda da yüzde 6’ya yakın bir büyüme göreceğiz. Kişi başına düşen milli gelir 5.350 dolar seviyesine çıkmıştır. İhracat için 2006 yılı bir rekor yılı olmuş, hedefin yüzde 7 üzerine çıkılarak 85 milyar dolar seviyelerinde yıl tamamlanmıştır. Özelleştirme konusunda bir önceki yıl da olduğu gibi istikrarlı bir politika izlenmiştir. 9 milyar dolar civarında bir özelleştirme geliri elde edilmiştir.

-2007 BEKLENTİSİ...

2007 yılı demokrasinin gereği olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerin yapılacağı bir yıl olacak. Bu sebepten ekonomi yönetiminde bir gevşeme olmayacağına inanıyorum. Ancak dünyadaki yavaşlamaya da paralel olarak büyümenin bir miktar yavaşlayarak yüzde 5 civarında, enflasyonun ise 2006 yılı enflasyonunun altında gerçekleşmesini bekliyoruz.

-AB’nin önemi..

2007 yılının bir diğer önemli konusu ise AB ile ilişkiler olacaktır. Unutmamak gerekir ki Türk ekonomisinin risk unsurunun azalmasının önemli ayaklarından biri de AB çıpasıdır. Daha önce bunun uzun bir yol olduğunu, bu yolculuk sırasında iniş-çıkışlar, krizlerler, duruşlar olabileceğini, ancak bizim soğukkanlı bir şekilde yolda kalmamız gerektiğini söylemiştim. Önemli olan bizim bu yolda kalmamazı ve duruşumuzu korumamızdır.

-ÇAĞIMIZIN OLMAZSA OLMAZI: INOVASYON...

2006 yılı Sabancı Holding’in SA15+ projesinin hayata geçirildiği bir yıl olmuştur. Ortak akılla oluşturduğumuz vizyonumuz, misyonumuz ve yeni yönetim anlayışımızın temel unsurları uygulamaya konması sonucunda; sürdürülebilir karlı büyüme, fark yaratma, Sabancı Holding itibarının en üst düzeyde tutulması, SA markasının yönetimi, yenilikçilik ve inovasyon, öncü ve lider olmak gibi kavramlar başarıyla uygulanmıştır.
Topluluk çalışanlarımız tarafından içselleştirilen inovasyon yaklaşımının sonuçları ortaya çıkmıştır.
-“Akbank’ın Türkiye için çarpan kalbi” reklam filmi Türkiye’nin, yenilikçi gücü vurgusu ile bitiyordu / cep kredi ve kırmızı ev uygulamaları ise inovasyona güzel örneklerdi.
-“Sıcaksa/soğuksa İklimsa” ise tüketiciye çözüm üreten bir başka inovasyon yaklaşımıydı.
-“Lassa’nın yol yardımı” rakiplerinin önüne geçen ve daha sonra taklit edilen bir inovasyon örneği oldu. Bunun gibi bir bir çok şirketimiz, başarılı örnekleri ortaya koymuştur.

-BAŞARININ SIRRI İNSAN KAYNAKLARI..

Hedefimiz olan fark yaratarak sürdürülebilir karlı büyümenin ancak değerlerimizi yaşatan, hedeflerimize odaklanmış ve Sabancı’nın geleceğini şekillendirecek bir insan kaynağı ile başarabileceğimizin bilincindeyiz. Bu nedenle, Topluluğumuzu çağdaş insan kaynakları yönetimi konusunda en üst noktaya taşıyacak çok önemli çalışmalar gerçeleştiriyoruz. 2006 yılında da bu hedefle başlattığımız kritik altyapı projelerini sonuçlandırdık.

İnsan kaynakları stratejilerini iş stratejileri ile uyumlandırmak, bu stratejileri destekler etkili İnsan Kaynakları süreç ve araçlarını geliştirmek hedefiyle başlattığımız  Entegre İnsan Kaynakları Projesi, topluluk genelinde her seviyeden geniş bir katılımla tamamlandı. Geliştirilen bu entegre yaklaşımla, topluluk genelinde daha fazla sinerji yaratmamıza olanak sağlayacak ortak insan kaynakları altyapısı kurulmuş oluyor.

Belirlediğimiz zorlayıcı hedefler ve içinde bulunduğumuz yeni dönem, tüm Sabancı çalışanlarının, ama özellikle liderlerin farklı davranmasını gerektiriyor.  Bugüne kadar bizi başarılı kılan liderlik yetkinliklerimizin ötesine geçerek hepimizin değişmesini ve gelişmesini gerektiriyor. İşte bu amaçla yeni Sabancı liderini tarif eden, Sabancı Stratejik Liderlik Modelini tanımladık. Bu yeni dönemde özüne sadık kalarak zihnini ve kalbini değişime açan, geleceği şekillendiren, Sabancı’nın güçlerini birleştirmesini bilen ve başarıya önderlik eden liderlerle hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyoruz ve bu yeni davranışları Sabancı’nın iş yapış şekli haline getirmeyi hedefliyoruz.

Başarının ancak insan kaynağı ve organizayonel kültürümüzde yarattığımız farklılık ve başarı ile sürdürülebileceğinin bilinciyle 2007 yılında da insan kaynakları alanında başlattığımız transformasyonu daha etkin olarak yönetebilmek için, oluşturduğumuz bu altyapıları etkin bir şekilde uygulamaya odaklanacağız.


-SABANCI TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ HOLDİNGİDİR...

Sabancı Holding İMKB’de işlem gören Türkiye’nin en değerli Holdingi’dir. Bankamız Akbank Türkiye’nin en değerli şirketidir. Bunu söylemekten gurur duyuyorum. 2006 yılı Sabancı Holding açısından ise son derece verimli ve karlı bir yıl olmuştur. İlk 9 aydaki ciromuz 2005 yılının aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 12 Milyar 625 Milyon YTL’ye yükselmiştir. Yine bu yılın ilk 9 ayındaki karımız 419 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Sabancı Holding’in Varlıkları ise 30 Eylül 2006 tarihi itibariyle toplam 67 Milyar 106 Milyon YTL, Özkaynakları ise 6 Milyar 777 Milyon YTL’dir.

Ayrıca 2006 yılında, Sabancı Holding bünyesinde Strateji ve İş Geliştirme ile Enerji Grup başkanlıkları oluşturulmuş ve bunların başına uluslararası deneyimi olan son derece kıymetli arkadaşlar getirilmiştir. 2007 yılının başında yapılacak elektrik dağıtım ihalelerine hazırlanan Enerji Grubumuz bu tonuda bir dünya devi olan Avusturya’nın Verbund şirketi ile yüzde 50/50 ‘lik bir ortaklık kurmuştur. Ayrıca Sabancı Holding enerji üretim tesisleri kurmak üzere çalışmalarına tüm hızıyla devam etmektedir. Sabancı Holding olarak hedefimiz 2010 yılında Türkiye elektrik enerjisi pazarında üretim ve dağıtım anlamında yüzde 15’lik bir paya ulaşmaktır.

Gıda ve Perakendecilik Grubumuzda da çalışmalar bütün hızıyla yürütülmektedir. Bu grup içinde yeralan Teknosa bir yandan Türkiye içinde agresif büyümesini sürdürürken, bir yandan da bölgesel bir oyuncu olmuştur. 2006 yılını Türkiye’de 150’den fazla mağazayı hizmete sokarak bitiren Teknosa Romanya’da da bir elektronik mağaza zincirinin çoğunluk hissesini satın almıştır.

2006 yılı Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grubumuz için de haraketli bir yıl olmuştur. Temsa, otobüs üretimi konusunda Lasheen Group’la bir işbirliği anlaşması imzalamıştır. Kordsa Global alanındaki dünya liderliğini yaptığı satın almalarla Uzak Doğu’ya taşımıştır. Çin, Endonezya ve Tayland’da fabrikalar satın almıştır. Böylece son yıllarda ana müşteri grubunu oluşturan lastik sektörünün büyüdüğü Uzak Doğu’da Kordsa Global müşterisine daha yakın bir pozisyon almıştır. Bu satın almalarla Kordsa Global’in cirosu 1 milyar dolara çok yaklaşmıştır. Hedefimiz 3 yıllık bir periyotta Kordsa Global’in cirosunu 1.2 milyar dolara çıkarmaktır. Ayrıca Kordsa Türkiye’nin Kordsa Global ile birleşmesi ile İMKB’de işlem gören Kordsa hisseleri artık Kordsa Global hissesi olmuştur. Yani elinde Kordsa hissesi bulunduran bir yatırımcı artık global bir şirketin ortağı olmuştur.

Tabii ki Sabancı Holding açısından 2006 yılının en önemli gelişmesi  Akbank ile Citibank ortaklığı olmuştur. Citibank Akbank’ın yüzde 20’lik azınlık hissesine 3.1 milyar dolar vermiştir. Bu bugüne kadar Türkiye’de yapılan en yüksek değerli satış işlemidir. Bu ortaklık Türkiye’nin bir numarası ile dünyanın en büyüğünü yan yana getirmiştir. Akbank bu ortaklıktan özellikle uluslararası ilişkiler ve know-how anlamında büyük fayda sağlayacaktır. 

-RAKAMLAR...

2006 yılı sonu itibariyle topluluğumuzun kombine ciro rakamının 21.8 milyar YTL olacağını tahmin ediyoruz. Bu bir önceki yıla göre yüzde 19’luk bir büyümeye işaret etmektedir. Yine kombine rakamlarla net kar beklentimiz 2.4 milyar YTL’dir.

Sabancı Holding’in ana iş kollarından ve büyüme alanlarından biri olan Gıda ve Perakendecilik Grubunun 2005 yılında 2.9 milyar YTLY olan cirosunun, 2006 yılı sonunda kombine rakamlarla tahminen 3.6 milyar YTL olmasını bekliyoruz. 

Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grubu’nun, 2005 yılında 3.1 milyar YTL olarak gerçekleşen cirosunun, 2006 yılı için kombine rakamlarla 3.5 milyar YTL olacağını tahmin ediyoruz.

Yine çimentoda 2005 yılında 848 milyon YTL olan cirosunun 2006 yılı sonunda  kombine rakamlarla tahminen 1.1 milyar YTL’nin üzerinde çıkacağını söyleyebiliriz.

2005 yılında 2.4 milyar YTL ciro gerçekleştiren Kimya ve Dış Ticaret Grubu’nun 2006 kombine cirosunun ise 2.5 milyar YTL seviyesinde ortaya çıkmasını öngörüyoruz. 

2007 yılında Sabancı Holding ve şirketlerinde istihdam edilen çalışan sayısı 50 bini geçecektir.

2007 yılında ise ciroda yaklaşık yüzde 15’lik bir büyüme beklentimiz mevcuttur. 2007  Sabancı Holding’in karlılığını artırarak devam edeceği, çalışanlarına, müşterilerine, yatırımcılarına ve iş ortaklarına değer yaratacağı bir yıl olacaktır.