SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU'NDA DEĞİŞİKLİK

27-03-2001
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 27 Mart 2001 tarihinde yapılan Genel Kurulu'nda 2001-2004 döneminde görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliklerine;

1. Sakıp SABANCI 2. Şevket SABANCI 3. Erol SABANCI 4. Ömer SABANCI 5. Demir SABANCI 6. Hazım KANTARCI (CEO) 7. Nafiz Can PAKER 8. Aldo L.KASLOWSKİ 9. Lütfi YENEL seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu'na seçilen üyeler kendi aralarında vazife taksimi yaparak

- Sakıp SABANCI'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye; - Şevket SABANCI'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili; - Erol SABANCI'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesini kararlaştırmışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sakıp SABANCI, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemiştir:

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Genel Kurulu 3 yıl müddetle görev yapmak üzere yeni bir heyet seçmiştir. McKinsey firmasıyla bir yıldır yürütmekte olduğumuz portföy ve Topluluk yönetiminde yeniden yapılanma çalışmalarının neticesi olarak Topluluk dışından, herbiri vizyonu ve yönetim bilgisi ile uluslararası iş dünyasında kendilerini kanıtlamış bulunan Sayın Paker, Sayın Kaslowski ve Sayın Yenel bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Topluluğumuzun sağlıklı ve başarılı gelişmesinin sürdürülmesine büyük katkılarda bulunacağına inandığım yeni üyelerimizi kutluyorum, başarılarının yeni görevlerinde de devamını diliyorum.

Yönetim Kurulumuz'un en önemli görevi hisse değerini arttıracak yönde Topluluk vizyonunu ve buna uygun hedef ve stratejileri tesbit etmek olacaktır. Bu hedef ve stratejiler çerçevesinde icraî faaliyetlerin Chief Executive Officer tarafından yürütülmesine geçilecektir.

Yeni yapımızın; hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Topluluk dışından bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Sayın Paker, Sayın Kaslowski ve Sayın Yenel'in kısa özgeçmişleri eklidir.

İstanbul, 27 Mart 2001

Lütfi YENEL
1950 doğumlu olan Lütfi YENEL, Lisans ve Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü'nde tamamladıktan sonra bir süre aynı Üniversite'de görev yaptı. 20 yıl elektronik sektöründe değişik yönetim kademelerinde çalıştı. Vestel'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Japonya'daki Sansui firması Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulundu.

1995 yılından beri Alcatel grubunda çalışmakta olup, Alcatel Teletaş Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Aynı zamanda Türkiye, Kafkas Bölgesi ve Orta Asya'dan sorumlu Alcatel Bölge Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

Lütfi YENEL, TESİD Danışma Kurulu ve KALDER Yönetim Kurulu Başkanlıkları ile TÜSİAD Yönetim Kurulu, Uluslararası Ticaret Odası Telekom Komisyonu ve Türkiye Bilişim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliklerini de deruhte etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Aldo L.KASLOWSKİ
1937 İstanbul doğumlu olan Aldo L.KASLOWSKİ, 1965 yılından bu yana Organik Holding A.Ş. president ve CEO'luğunu yürütmektedir.

Aldo L.KASLOWSKİ; Türk-Fransız İş Konseyi ve İstanbul'daki İtalyan Ticaret Odası Başkanlıklarını; TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'nı; Türk-İngiliz İş Konseyi İcra Komitesi, Türk-Pirelli Kablo Yönetim Kurulu, Büyükelçi Holdbrook'un Başkanlığını yaptığı Kıbrıs sorununa çözüm konularıyla ilgili Business-Diplomacy Çalışma Grubu ile eğitim, kültür, sanat ve hayır amaçlı bir çok sivil toplum örgütlerinin Yönetim Kurulu üyeliklerini yürütmektedir. YPO (Young President Organization) kurucu üyelerinden biri olmuş; halen CEO (Chief Executive Organizations) ve WPO (World President Organization)'da aktif üye olarak görev yapmaktadır.

İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve Rumca bilen Aldo L.KASLOWSKİ evli, 3 çocuk ve 6 torun sahibidir.

Nafiz Can PAKER
1942 yılında İstanbul'da doğan N.Can PAKER, 1962-1973 yılları arasında Berlin Teknik Üniversitesi'nde sürdürdüğü yüksek öğretim ile Makina Mühendisliği branşında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini almış; 1973 yılında Columbia Universitesi'nde İşletme Master'ı yapmıştır. 1971 yılından bu yana Türk Henkel A.Ş.'nin üst yönetim kademelerinde görev yapmış olan N.Can PAKER, halen Türk Henkel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

N.Can PAKER, TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Haysiyet Divanı, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Robert Kolej Mütevelli Heyeti ve ENKA Okulları Danışma Kurulu üyeliği görevlerini yapmaktadır.

İngilizce ve Almanca bilen N.Can PAKER evli ve 1 çocuk babasıdır.