Sabancı Holding’in 2010 Yılı Net Dönem Kârı 1 Milyar 663 Milyon TL Oldu

01-04-2011
  • SABANCI HOLDİNG'İN 2010 YILI NET DÖNEM KARI   1 MİLYAR 663 MİLYON TL OLDU
  • SABANCI HOLDİNG CEO'SU ZAFER KURTUL: "2011 BİZİM İÇİN YATIRIM YILI OLACAK. ÖZELLİKLE ENERJİ VE SANAYİ ŞİRKETLERİMİZDE 2011 YILINDA YÜKSEK ORANLI BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Sabancı Holding, 2010 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 32 artış ile 1 Milyar 663 Milyon TL net kar gerçekleştirdi.

Sabancı Holding'in, 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle sona eren yıla ait konsolide mali tablolarında, satışları 19 Milyar 541 Milyon TL olurken, faaliyet karı ise önceki yıla göre yüzde 21 artışla 4 Milyar 194 Milyon TL olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding'in toplam varlıkları 31 Aralık 2010 tarihinde geçen yıla göre yüzde 16 artış ile 130 Milyar 060 Milyon TL'ye, ana ortaklığa ait özkaynakları ise yüzde 19 artış ile 13 Milyar 069 Milyon TL'ye ulaştı.

-ZAFER KURTUL'UN DEĞERLENDİRMESİ-

zafer_kurtul_100602_orjinal.jpgSabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul konuya ilişkin yaptığı açıklamada görüşlerini şöyle dile getirdi:

"2010 yılı net karımız geçen yıla göre yüzde 32 artarak 1 Milyar 663 Milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam varlıklarımız 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle geçen yıla göre yüzde 16 artarak 130 Milyar 060 Milyon TL'ye, ana ortaklığa ait özkaynaklarımız ise yüzde 19 artış ile 13 Milyar 069 Milyon TL'ye ulaştı.

13 Milyar TL'yi geçen özkaynaklarımız Sabancı Topluluğu'nun güçlü mali yapısını işaret etmektedir. Güçlü mali bünyemiz önümüzdeki dönemde Sabancı Topluluğu'nun büyümesini destekleyecektir.

Finans dışı (reel) sektörlerimizin konsolide satışları 2010 yılında yüzde 17 arttı. Buna mukabil finans dışı sektörlerimizin faaliyet karları 2010 yılında yüzde 289 artarak 362 milyon TL olmuştur.

2009 yılında devraldığımız Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin 2010 yılında geçen yıla göre satışları yüzde 19 oranında yükseldi. Aynı dönemde Çimento Grubumuz'da yüzde 15, Perakende Grubumuz'da yüzde 10, Lastik ve Takviye Grubumuz'da yüzde 25, Otomotiv Grubumuz'da ise yüzde 12 oranında satış artışı sağladık.

Sabancı Topluluğu şirketlerinin piyasa değerleri İMKB toplam piyasa değerinin yüzde 11'ini oluşturmaktadır. Sabancı Holding piyasa değeri 14 Milyar 609 Milyon TL' ye (9 Milyar 434 Milyon ABD Doları) ulaşmıştır.

-ÜLKEMİZ EKONOMİSİ ÇOK BAŞARILI BİR GELİŞİM GÖSTERİYOR-

Türkiye düşük kamu ve özel sektör borçluluğu, bankacılık sektöründe sağlanan güçlü mali yapı, yüksek büyüme oranı, genç nüfusu, politik istikrarı ve dünya üzerindeki konumu ile yabancı yatırımcıların en fazla dikkatini çeken dünyadaki 3-5 ülke arasındadır. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları hem kaybetmemeliyiz hem de çok iyi kullanmalıyız. Sağlıklı yatırımlar yaparak ve bu yatırımları da uygun ve doğru koşullarda finanse ederek ülkemizin büyümesini sürdürebiliriz.

Doğru makro politikalar yardımıyla global krizin etkilerini hızla geride bırakmayı başaran ülkemiz geçtiğimiz yıl yüzde 8.9 büyüme oranıyla dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer almıştır.

Ülkemizin gelişen ekonomik ortamı şirketlerimizin performansını olumlu etkileyecektir.

-  2011 YILINDA SAĞLIKLI BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ-

2011 yılı bizim için yatırım yılı olacak. Enerji ve Sanayi şirketlerimizde yatırımlarımızın hız kazanacağı bir yıl olacak. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak yatırımlarımıza devam etmekteyiz. 2010 yılında Topluluk Şirketlerimiz'in toplam yatırımları 1.1 Milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında ise şirketlerimizin yatırımları 2 Milyar ABD Doları olarak planlanmıştır. Yatırımlarımızda çevreye duyarlı olmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Sabancı Topluluğu sürdürülebilir büyümesini devam ettirmek için çalışmaktadır.

2011 yılında inovasyona önem ve öncelik verecek, karlılık ve verimliliği sağlayacak yenilikler içinde olacağız.

Sabancı Topluluğu'nun başarılı neticelerine katkıda bulunan hissedarlarımıza çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize teşekkür ederiz."