SABANCI HOLDİNG’İN 3 AYLIK NET KÂRI 210 MİLYON YTL.

01-06-2007

Hacı Ömer Sabancı Holding 2007 yılının ilk üç ayında 210 Milyon YTL. Net Kâr gerçekleştirdi.

Sabancı Holding’in, 31 Mart 2007 tarihi itibariyle sona eren Üç Aylık Dönem Konsolide Mali Tabloları’nda; Satışları 4 Milyar 409 Milyon YTL., Faaliyet Kâr’ı 652 Milyon YTL., Vergi Öncesi Kâr’ı ise 368 Milyon YTL. olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding’in Toplam Satışları 2006 yılının ilk üç ayına göre %15 artarken, 2006 yılında çıkılan Kimya Sektörü’ndeki Şirketlerin 2006 yılı satışları hariç tutulduğunda artış oranı %21 olarak gerçekleşmiştir.

Sabancı Holding’in Varlıkları 31 Mart 2007 tarihinde toplam 72 Milyar 360 Milyon YTL, Özkaynakları ise 7 Milyar 156 Milyon YTL. oldu.