SABANCI HOLDİNG’İN 6 AYLIK NET KÂRI 319 MİLYON YTL

08-09-2006

SABANCI HOLDİNG’İN 6 AYLIK NET KÂRI 319 MİLYON YTL.

Sabancı Holding’in Toplam Satışları 2005 yılının ilk altı ayına göre %28 artarken, Net Kârı 319 Milyon YTL. olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding’in, 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle sona eren Altı Aylık Dönem Konsolide Mali Tabloları’nda; Satışları 8 Milyar 125 Milyon YTL., Faaliyet Kâr’ı 1 Milyar 204 Milyon YTL., Vergi Öncesi Kâr’ı ise 666 Milyon YTL. olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding’in Varlıkları 30 Haziran 2006 tarihi itibariyle toplam 66 Milyar 093 Milyon YTL., Özkaynakları ise 6 Milyar 634 Milyon YTL. oldu.