Sabancı Holding’in Dokuz Aylık Net Dönem Kârı 1 Milyar 186 Milyon TL Oldu

12-11-2010
  • SABANCI HOLDİNG'İN DOKUZ AYLIK NET DÖNEM KÂRI 1 MİLYAR 186 MİLYON TL OLDU
  • SABANCI HOLDİNG CEO'SU ZAFER KURTUL: "SABANCI OLARAK, SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
  • "ÜLKEMİZİN GELİŞEN EKONOMİK ORTAMI ŞİRKETLERİMİZİN BUGÜNKÜ BAŞARILI PERFORMANSININ DAHA DA İYİ HALE GELMESİNE YARDIMCI OLACAKTIR"

Sabancı Holding, 2010 yılının ilk dokuz aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artış ile 1 Milyar 186 Milyon TL net kâr gerçekleştirdi.

Sabancı Holding'in, 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle sona eren dokuz aylık döneme ait Konsolide Mali Tabloları'nda; satışları 14 Milyar 356 Milyon TL, faaliyet kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %11 artış göstererek 3 Milyar 069 Milyon TL oldu.

Sabancı Holding'in Toplam Varlıkları 30 Eylül 2010 tarihinde yılbaşına göre %8 artış ile 120 Milyar 842 Milyon TL'ye, Özkaynakları ise %11 artış ile 23 Milyar 056 Milyon TL'ye ulaştı.

-ZAFER KURTUL'UN DEĞERLENDİRMESİ-

zafer_kurtul_100602_orjinal.jpgSabancı Holding CEO'su Zafer Kurtul konuya ilişkin yaptığı açıklamada görüşlerini şöyle dile getirdi:

"2010 yılının ilk dokuz ayında net karımız geçen yılın ilk dokuz ayına oranla %12 artarak 1 Milyar 186 Milyon TL olarak gerçekleşti. Toplam varlıklarımız 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle yılbaşına göre %8 artarak 120 Milyar 842 Milyon TL'ye, Özkaynaklarımız ise %11 artış ile 23 Milyar 056 Milyon TL'ye ulaştı.

Özkaynaklarımızdaki bu artış ve ulaştığımız seviye Sabancı Grubu'nun güçlü mali yapısını işaret etmektedir. Ülkemiz ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak yatırımlarımıza devam etmekteyiz. Bu yılın ilk 9 ayında 690 milyon TL tutarında yatırım yaptık. Yatırımlarımızda çevreye duyarlı olmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Personel sayımız ise 2010 başında planladığımız gibi 58,000 kişiye ulaştı. Sabancı Topluluğu sürdürülebilir büyümesini devam ettirmek için çalışmaktadır.

Finans dışı (reel) sektörlerimizin konsolide satışları 2010 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine  göre yüzde 19 arttı. Buna mukabil finans dışı sektörlerimizin faaliyet karları 2010 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında yükseldi.

Bu yılın Ekim ayında 550 milyon Euro yatırım yaptığımız, 930 MW kapasiteli Enerjisa Bandırma Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali elektrik üretimine başladı. Santral, yıllık 7 milyar kilowatt saatin üzerinde elektrik üreterek Türkiye elektrik talebinin %3.5'ini karşılayacak.      

Enerjisa Bandırma Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali, %59 verimi ile Türkiye'nin en verimli doğalgaz santrali oldu. Bu santral daha az karbon salınımına neden olacağı için çevreye de katkıda bulunacaktır.

Enerji sektörümüzdeki diğer yatırımlarımızın da devreye girmesiyle önümüzdeki yıllarda bu sektördeki satışlarımızda yüksek oranlı büyüme bekliyoruz.

Elektrik sektöründe liderlik hedefleyen grubumuzun 2009 yılında devraldığı Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin geçen yılın 9 aylık dönemine göre satışları %17 oranında yükseldi.  Aynı dönemde Otomotiv Grubumuzda yüzde 9 , Perakende Grubumuzda yüzde 10, Lastik ve Takviye Grubumuzda yüzde 28, Çimento Grubumuzda ise yüzde 15 oranında satış artışı sağladık.

Sabancı Grubu şirketlerinin piyasa değerleri İMKB toplam piyasa değerinin %13'ünü oluşturmaktadır. Sabancı Holding piyasa değeri yılbaşından bugüne %51 artarak 16 Milyar 446 Milyon TL' ye ( 11 Milyar 629 Milyon ABD Doları) ulaşmıştır. Bu artış grubumuzun başarılı performansını göstermektedir.

-MALİ DİSİPLİNİN SÜRECEĞİNE İNANIYORUZ-

Dünyanın gelişmiş ülkelerindeki kamu borçluluk oranlarının ulaştığı seviyeler önümüzdeki yıllarda dünya ekonomileri için en önemli riski oluşturmaktadır. Türkiye'nin bugüne kadar izlediği mali disiplin ve önümüzdeki dönemde de mali disiplinin devam edeceğine duyulan güven ülkemize önemli bir üstünlük, farklılaşma getirmektedir. Bu sayede ülkemizin sağlıklı büyümesini sürdüreceğini öngörüyoruz. Yine bu sayede, enflasyon ve faiz oranlarındaki mevcut seviyenin korunacağını bunun da ülkemizin hem büyümesine hem de tasarruf oranlarımızın yükselmesine katkıda bulunacağını düşünüyoruz. Bugün elde edilen sonuçlar çok önemli bir başarıya işaret etmektedir. Ülkemizin gelişen ekonomik ortamı şirketlerimizin performansının daha da iyi hale gelmesine yardımcı olacaktır.

Sabancı Grubu'nun başarılı neticelerine katkıda bulunan hissedarlarımıza çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tedarikçilerimize teşekkür ederiz."