SABANCI HOLDİNG’İN NET KÂRI 689 MİLYON YTL

14-04-2006

Hacı Ömer Sabancı Holding 2005 yılında 689 Milyon YTL. Net Kâr gerçekleştirdi.

Sabancı Holding’in, 31 Aralık 2005 dönemi ile sona eren yıla ait Konsolide Mali Tabloları’nda Satışları 14 Milyar 223 Milyon YTL., Faaliyet Kâr’ı 2 Milyar 405 Milyon YTL., Vergi Öncesi Kâr’ı ise 1 Milyar 411 Milyon YTL. olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding’in Toplam Satışları 2004 yılına göre % 23 artarken, Finans Dışı Satışları % 27 artarak 7 Milyar 48 Milyon YTL. olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Holding’in Vergi Öncesi Kâr’ı % 25 arttı.

Sabancı Holding’in Varlıkları 31 Aralık 2004 tarihine göre % 42 artarak toplam 61 Milyar 735 Milyon YTL., Özkaynakları ise % 9 artarak 6 Milyar 799 Milyon YTL. oldu.