SABANCI HOLDİNG’İN NET KÂRI 724 MİLYON YTL.

08-04-2005
Hacı Ömer Sabancı Holding 2004 yılında 724 Milyon YTL. Net Kâr gerçekleştirdi.

Sabancı Holding’in, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre hazırlanan Konsolide Mali Tabloları’nda Satışları 11,6 Milyar YTL., Faaliyet Kârı ise 2,4 Milyar YTL. olarak gerçekleşti.

Finans Dışı Satışlar 2003 yılına göre %21 artarken, Faaliyet Gelirleri %36 arttı.

Sabancı Holding’in Varlıkları toplam 43 Milyar YTL., Özkaynakları ise 6,2 Milyar YTL. oldu.