SABANCI HOLDİNG’İN PİYASA DEĞERİ 1 YIL İÇİNDE YÜZDE 100 ARTTI

12-05-2006

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.’nin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün Sabancı Center’da yapıldı. Genel Kurul’da alınan karar gereği Sabancı Holding hissedarlarına 126 Milyon YTL kâr payı dağıtacak.

Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, ortaklarına değer yaratmaya devam ettiklerini söyledi.

-Sonuçlar…

Güler Sabancı yaptığı  açıklamada, Sabancı Holding’in piyasa değerinin son 1 yıllık süreçte yüzde 100 oranında arttığına dikkat çekerek, Sabancı Holding’in 2005 yılında 14.2 Milyar YTL ciro elde ederken, gerçekleştirdiği net kârın ise 689 Milyon YTL olduğunu söyledi.

Sabancı şöyle konuştu:
“Holding’in Faaliyet Kârı 2 Milyar 405 Milyon YTL olurken, Vergi Öncesi Kârı yüzde 25’lik artışla 1 milyar 411 Milyon YTL’ye yükseldi.

İhracatımız ise 1.050 Milyon Doları buldu.

Finans Dışı Satışlarımız 2005 yılında yüzde 27 artarak 7 Milyar 48 Milyon YTL. olarak gerçekleşti.

Sabancı Holding’in Varlıkları 2005 yılı sonu itibariyle, 31 Aralık 2004 tarihine göre yüzde 42 artarak toplam 61 Milyar 735 Milyon YTL, Özkaynakları ise yüzde 9 artarak 6 Milyar 799 Milyon YTL. oldu.

Menkul kıymetler piyasasının yüzde 11 oranında büyüdüğü 2005 yılında, Sabancı Holding, Toplam Satışları itibariyle yüzde 23’lük bir büyüme oranına imza attı. Holding’in halka açık şirketlerinin toplam değeri yıl sonu itibariyle 26,7 Milyar Dolara ulaşırken, bu rakam İMKB’de işlem gören hisse senedi toplam değerinin yüzde 16’sını oluşturmaktadır. 2005 yılı sonu itibariyle çalışan sayımız 45 bindir.”

 

- 2005 yılı çalışmaları...

Sabancı Holding’in, 2005 yılını, gelecek yıllara ilişkin plan ve stratejilerin ele alındığı bir yıl olarak değerlendirdiğini kaydeden Güler Sabancı, “SA 15 + adını verdiğimiz toplantılarda, yöneticilerimiz ile birlikte gelecek 10 yılın hedeflerini belirledik.  Bu toplantılarda Sabancı Holding’in Misyonu, Vizyonu ve Yönetim Yaklaşımı  da yenilendi. Yeni dönemde Holding’in  misyonunu;  “rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan stratejik bir portföyü, paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetmek”, vizyonunu ise “farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak” olarak belirledik. Yeni Yönetim Yaklaşımı’mızı da; Sorumluluk ve Şeffaflık, Yaratıcılık, Aktif Katılım, Stratejik Yaklaşım şeklinde oluşturduk” dedi.

Güler Sabancı  şunları söyledi:

“2005 yılında, Akbank’ın kurucu hisseleri satın alındı. Bu kurumsal yönetim açısından olumlu karşılanmıştır. Ayrıca, geçen yıl DuPont’un Dusa International’daki yüzde 50 hissesi, 110 Milyon Dolar bedelle satın alınarak, şirketin adı Kordsa International olarak değiştirildi. Mayıs ayında Brezilya’da polyester iplik ve kord bezi üreten Cobafi şirketi, 19 Milyon Dolar ödenerek satın alındı. Perakende sektörünün lider markası CarrefourSA, süpermarket zinciri Gima’nın çoğunluk hisselerini satın alarak perakendecilik sektöründeki konumunu daha da güçlendirdi. Ekim 2005’te Çimsa, Eskişehir’de bulunan Standart Çimento’yu 175,5 Milyon Dolar bedelle bünyesine kattı. Kraft Foods International’ın Marsa’daki yüzde 49 hissesini 19,2 Milyon Dolar bedelle satın alan Gıdasa, şirketin yüzde 100’üne sahip oldu. Sonrasında Gıdasa ve Marsa şirketleri birleşti.”

Sabancı Holding’in, faaliyet gösterdiği iş kollarında olduğu gibi 2005 yılında sosyal sorumluluk alanında da liderlik bayrağını taşıdığını anlatan Güler Sabancı, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleştirilen Picasso İstanbul’da Sergisi ile Türkiye’de özel müzecilik ve sanat alanında bir devrime imza atıldığını, bu serginin sponsorluğu ile SA markasına büyük bir katma değer yaratıldığını bildirdi.

Güler Sabancı sözlerini şöyle bitirdi:
“Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de kalıcı üstünlükler sağlayabilmek amacıyla tüm faaliyetlerimizde farklılıklar yaratmaya, stratejik portföyümüzü başarılı bir şekilde yönetmeye ve hissedarlarımız için değer yaratmaya devam edeceğiz. 2005 yılında başarımıza katkıda bulunan tüm ortaklarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza ve en değerli kaynağımız çalışanlarımıza teşekkür ederiz”.