Sabancı Holding’in Uluslararası Standartlardaki 2015 Sürdürülebilirlik Raporu Yayımlandı

24-12-2016

RAPOR, SABANCI TOPLULUĞUNUN ŞEFFAF VE HESAP VEREBİLİR YÖNETİM ANLAYIŞINI YANSITIYOR

SABANCI HOLDİNG CEO’SU ZAFER KURTUL: “SABANCI HOLDİNG’DE STRATEJİK YAKLAŞIMIMIZ, BUGÜNKÜ İŞLERİMİZİ MÜKEMMEL YÖNETMEK VE UZUN DÖNEMDE ÜSTÜNLÜKLER SAĞLAYACAK ŞEKİLDE GELECEĞİMİZİ İNŞA ETMEKTİR.”

Sabancı Holding, şeffaf yönetim anlayışının yansıması olarak, 1 Ocak- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Türkiye’de yürüttüğü faaliyet ve projelerdeki sürdürülebilirlik performansını inceleyen sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Sürdürülebilirlik performansını daha ileri seviyelere taşımak için önemli bir kıyaslama ve iletişim aracı olan rapor, uluslararası GRI İlkeleri temel alınarak hazırlandı.

Faaliyet gösterdiği her işkolunda çevreye duyarlı ve sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket eden Sabancı Holding, 1 Ocak- 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Sabancı Holding, yürüttüğü faaliyet ve projelerdeki sürdürülebilirlik performansını inceleyen ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Rapor bu yıl, geçen yıldan farklı olarak uluslararası GRI İlkeleri temel alınarak, GRI G4 Temel (Core) seviyesinde hazırlandı. Raporda ayrıca Holding ve Topluluk Şirketlerinin finans dışı performans açıklamaları da yer alıyor.

Sabancı Holding, faaliyetlerini imzacısı olduğu BM Kadını Güçlendirme İlkeleri Bildirisi, İşte Eşitlik Platformu ilkeleri ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ışığında, uluslararası standartlara uygun yürütüyor. Raporun bu yıl GRI raporlama standardında hazırlanması, Topluluğun bu global iş yapış anlayışını yansıtıyor. Sabancı’nın sürdürülebilirlik anlayışını ortaya koyan rapor, Topluluğun şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışını da yansıtıyor.

Sabancı Holding’in stratejik yaklaşımının, yaptıkları her işi mükemmel yönetmek ve uzun dönemde üstünlükler sağlayacak şekilde geleceği inşa etmek olduğunu belirten Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul Topluluğun sürdürülebilirliğe bakışı ile ilgili şunları söyledi: “Sürdürülebilirliği güvence altına alacak girişimlerde bulunmak tüm iş süreçlerimizin değişmez bir parçasıdır. Sosyal sorumluluk bilinciyle halka yakın, insana ve çevreye saygılı, karar süreçlerinde katılımı ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımına sahibiz. Faaliyetlerimizi kurumsal yönetişim ilkeleri ile birlikte 2007 yılından bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine uygun şekilde sürdürmekteyiz. Sabancı Topluluğu olarak elde ettiğimiz bu başarılar çalışanlarımızla mümkün olmaktadır. Çalışanlarımız işimizin sürdürülebilirliğinin temeli konumundadır. Bu başarıyı daha ileriye taşımak için çalışanlarımızın gelişimine ve yetkinliklerini artıracak uygulamalara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Değerli katkılarıyla bizi zenginleştiren başta çalışanlarımız olmak üzere, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkür ediyorum.”

Sabancı Topluluğu’nun sürdürülebilirlik öncelikleri olarak belirlenen enerji ve emisyon yönetimi, atık ve su yönetimi, çalışan eğitimi ve gelişimi, toplumsal gelişime katkı, iş  sağlığı ve güvenliği, İş’te çeşitlilik ve eşitlik, doğal kaynakların verimli kullanımı konuları raporlama çalışmasının temelini oluşturuyor. Bu konulardaki performanslar da rapor kapsamında paylaşılıyor. Gönüllülük esasıyla hazırlanan rapor, gelecek sürdürülebilirlik çalışmalarının oluşturulması açısından bir kaynak olarak kullanılacak.

Topluluk şirketlerinin kendi sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirdikleri şirkete özel raporlamanın yanı sıra, Holding’i, bütünleyici bir yaklaşımla toplu olarak değerlendiren bu rapor, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin konsolide performanslarını ortaya koyması bakımından önem taşıyor. Rapor, tüm Holding şirketlerinin performansını toplu ve karşılaştırmalı olarak görebilmek, sürdürülebilirlik anlamında öncelikli ve potansiyel alanların belirlenmesi, geleceğe yönelik stratejilerin oluşturulması için bir temel oluşturuyor.