SABANCI İNTERNETTE HUKUK SAVAŞINI KAZANDI

23-10-2001
Sabancı Holding [sabanci.com] isim hakkını uluslararası hukuki zeminde mücadele ederek kazandı.

Sabancı Holding'in WIPO (Dünya Fikri Haklar Teşkilatı) önünde yaklaşık 10 aydır vermiş olduğu hukuki mücedele internetteki [sabanci.com] alan adının kullanım hakkının elde edilmesiyle sonuçlandı. 1996 yılından itibaren ilgisiz ve kötü niyetli üçüncü bir kişi tarafından kendi adına tescil ettirilmiş bulunan [sabanci.com] alan adının, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin talep haklı bulunarak [sabanci.com]'un Sabancı Holding'e devredilmesine ilişkin karar verildi.

Bilindiği gibi internette alan adlarının haksız kullanımı gerek dünyada gerek Türkiye'de birçok kişi ve kuruluşun karşılaştığı büyük bir sorun haline gelmiştir.

Dünya çapında tanınmış Sabancı gibi kuruluşların internetteki alan adlarının kötü niyetli kişilerce alınıp, kullanılması ve bu ismin kanun ve ahlak dışı unsurlar konularak teşhir edilmesi saygın kuruluşların imajını zedeleme tehlikesi yarattığı gibi, kötü niyetli kişilerin maddi çıkar elde edebilmek için şantaj yollarına başvurması tehlikesini de içermektedir.

Sabancı Holding olarak, kötü niyetli kişilerin bu tür haksız uygulamalarına karşı bundan sonra da taviz vermeden hukuki mücedele vereceğimizi ve her türlü koruma tedbirini alacağımızı belirtmek istiyoruz.