SABANCI TOPLULUĞU ÜLKEMİZİN BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNİN YÜZDE 5,4'ÜNÜ SAĞLIYOR

17-05-2001
Sabancı topluluğu Şirketleri 2000 yılı faaliyetlerine ilişkin olarak Hazine'ye toplam 1 katrilyon 305 trilyon TL vergi sağlıyor.

Topluluğun 1 katrilyon 305 trilyon liraya ulaşan 2000 yılı vergileri ülkemizin bütçe vergi gelirleri toplamı 24,0 katrilyonun % 5,4'üne tekabül etmektedir.

Daha çok üretip, daha çok vergi vermeyi, halkımızın hizmetine daha çok sosyal tesisler sunmayı önemli bir sorumluluk olarak gören Sabancı Topluluğu bu çerçevede;

* Verginin tabana yayılarak vergi yükünün ülkede yaşayanlara eşit ve adil dağıtılması, * Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için somut adımların atılması, * Verginin yatırımları ülkeye çekecek rekabet edilebilir seviyelere getirilmesi,
hususlarını özellikle yaşamakta olduğumuz kriz sürecinde bir kez daha vurgulamayı görev addetmektedir. Biliyoruz ki bir ülkenin iç kaynakları ve bunun içinde de 'vergi' en önemlisidir.