SABANCI-VERBUND İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİR ADIM...

15-03-2007

-VERBUND ENERJİSA’NIN YÜZDE 49.99’UNA ORTAK OLUYOR

-ORTAK OLMA İŞLEMİ VERBUND’A 326.2 MİLYON DOLARA MALOLACAK

-SABANCI HOLDİNG ENERJİ GRUP BAŞKANI  HAKMAN: “VERBUND KARARLILIĞIMIZI GÖRDÜ”

Geçtiğimiz Aralık ayında enerji konusunda eşit ortaklığa dayalı bir işbirliği anlaşması imzalayan Sabancı Holding ve Verbund, işbirliklerini joint-Venture’a (ortak yatırım) taşıma kararı aldılar.

Verbund Supervisory Board’u  14 Mart 2007 tarihli toplantısında Sabancı Holding iştiraki olan Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’nin yüzde 49.99’una ortak olma kararı verirken, Sabancı Holding Yönetim Kurulu da benzer bir kararın altına imza attı.

Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.’nin yüzde 49.99’una ortak olma işlemi Verbund’a 326.2 milyon dolara mal olacak.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Selahattin Hakman, “daha önce işbirliği anlaşması imzaladığımız  Verbund, bizim kararlılığımızı gördü. Bu nedenle de işbirliğimizi eşit ortaklık yapısı içinde Joint-Venture’a taşıyoruz. Bu konudaki çalışmalar sürüyor” dedi.

Hakman şöyle devam etti: “Bu ortaklığın birincil amacı, Türkiye'de –nükleer hariç-elektrik sektöründeki tüm faaliyetleri kapsayacak şekilde müştereken kontrol edilen, düşey entegrasyonu sağlanmış bir şirket oluşturmaktır. Ortaklığımızın hedefi, 2015 yılına kadar Türkiye pazarında en az yüzde 10'luk bir payı garantilemektir. Bu amaçla  toplamda minimum 5.000 Megavat kapasiteli hidroenerji, gaz, kömür ve rüzgâr santralleri kurmayı öngörüyoruz. Ayrıca ortağımızla birlikte daha önce de açıkladığımız gibi, Türkiye'de yapılması planlanan elektrik dağıtım ve üretim sanayi özelleştirmesine de katılmayı planlıyoruz.”

Hakman ayrıca elektrik üretimi ve dağıtımının yanısıra elektrik satışı ve ticareti de yapacak olan şirketler kurulacağını, bu şirketlerin meydana getirilen ortaklığın kontrolünde olacağını kaydederek,  “Diğer bir deyişle bütün stratejik, mali ve işletimsel kararlar için her iki ortağın da onayı gerekecek” şeklinde konuştu.

-ENERJİSA...

Enerjisa halen toplam 370 Megavatlık üretim kapasitesine sahip gaz santralleri işletiyor. 450 Megavat üretim kapasiteli bir linyit sahasına da sahip olan şirket, daha 268 Megavatlık üretim için de hidroelektrik ruhsatları almış bulunuyor. Ortaklık, kısmen hisse satın alma yoluyla ve kısmen de sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.