"SAKIP SABANCI ULUSLARARASI ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ" SAHİPLERİNİ BULDU

10-05-2007

Sabancı Üniversitesi ve Brookings Enstitüsü işbirliği ile bu yıl ikincisi verilen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü” 10 Mayıs’ta Washington’da düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Güler SABANCI'nın ödülleri sunduğu töreneTörene ABD Eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke da katılarak “Turkey and America: Indispensable Allies at a Crossroads - Türkiye ve ABD: Kesişme Noktasında Vazgeçilmez Müttefikler” başlıklı bir konuşma yaptı.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü’nü bu yıl, Columbia Üniversitesi’nden Doç. Dr.  Christine Philliou, “Algılama Paradoksu: Osmanlı Geçmişini, ‘Ulusal Bugün’ Gözüyle  Yorumlamak” adlı çalışmasıyla 20 bin ABD Doları tutarındaki Birincilik Ödülü’nün sahibi oldu. Philliou, ödül kazanan araştırmasını hazırlarken, 2000 yılında, Princeton Üniversitesi’ndeki doktora tezi çalışmaları sırasında Atina’da Gennadius kütüphanesinde tesadüf eseri bulduğu Osmanlı arşivlerinden yola çıkmış. Kütüphanenin tozlu arşivinde yer alan, 19. yüzyılın büyük bir bölümünde Osmanlı İmparatorluğu’nun Londra Büyükelçiliğini yürüten Konstantinus Musurus Paşa’ya ait dokümanlar, Philliou’ya ‘Algılama Paradoksu’nu araştırırken yol göstermiş.

İkincilik ödülü, Koç Üniversitesi’nden Doç. Dr. Şuhnaz Yılmaz ve 2007 Sonbaharında Wisconsin Üniversitesi’ndeki yeni görevine başlayacak olan Doç. Dr. İpek Yosmaoğlu’nun “Geçmişin Hayaletleriyle Savaşım: Balkanlar ve Ortadoğu’da Osmanlı Mirası İkilemi” başlıklı ortak çalışmasının oldu. Yılmaz ve Yosmaoğlu, araştırmalarında, Balkanlar ve Ortadoğu’da Osmanlı Mirası’na dair negatif algılamayı şekillendiren sorunları incelemek ve bu olgunun ideolojik ağırlığının altını çizmek suretiyle “Osmanlı Mirası” olgusunu irdeliyor.

Üçüncülük ödülünün sahibi, Sabancı Üniversitesi’nden doktora öğrencisi Avusturyalı Maximilian Hartmuth’un çalışması, “Miras Anıtı’nın Yeniden İnşa Edilmesi: Balkanlar’da Osmanlı Kültürel Mirası’na Dair Yorum ve Tarihçilik Sorunları”  başlığını taşıyor. Hartmuth araştırmasında mimari ve tarih ekseninde disiplinlerarası bir bakışla, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’da bıraktığı kültürel mirası inceliyor.

Yarışmada ayrıca, Michigan Üniversitesi’nden Dr. Edin Hajdarpasic, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Yıkıntılarından: Bosna-Hersek’te Osmanlı Mirası Üzerine Düşünceler” başlıklı çalışmasıyla, Oberlin College’dan Charles Sabatos ise, “ ‘Türk’ten de kötü’: Slovakların Doğu Avrupa’daki Osmanlı Mirası Hakkında Algılamaları”  başlıklı çalışmasıyla birer mansiyon ödülü kazandılar.

Yarışmanın uluslararası jürisinin koordinatörlüğünü Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder yürüttü. Prof. Ergüder, “Balkanlar ve Ortadoğu’da Osmanlı Mirasına Dair Algılama” başlığı altında bu yıl kendilerine çok sayıda üstün nitelikte araştırma geldiğini ifade ediyor.

Başvuruların önemli bir bölümünün yurtdışı kaynaklı olduğuna dikkat çeken Prof. Ergüder, bu ilgiyi şöyle yorumluyor: "İlki geçtiğimiz yıl verilen Uluslararası Sakıp Sabancı Ödülü’nün çok önemli bir hedefi var: Genç araştırmacıları Türkiye ile ilgili çeşitli konularda araştırma yapmaya teşvik etmek ve Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da, ülkemiz hakkında, ‘entelektüel merak ve ilgi uyandırmak’. Bu yılki yarışma konusunun bu hedefe ulaşmada önemli bir rolü olacağına inanıyorum. Bu yıl, yurt içi ve dışından  saygın üniversite ve araştırma kurumlarında görevli araştırıcılardan gelen ve Osmanlı'nın Balkanlar ve Ortadoğu'da bıraktığı mirasa dair algılamayı, çok farklı boyutlarıyla ve displinlerarası bir anlayışla ele alan eserler bunun en önemli göstergesi. Uzun vadede tüm bu eserlerin, Türkiye çalışmalarına ciddi katkı getirecek bir kaynak oluşturmasını bekliyoruz."

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü Jürisi  aralarında Prof. Dr. Cornell Fleischer (Chicago Üniversitesi),  Prof. Dr. Cemal Kafadar (Harvard Üniversitesi), Prof. Dr. Metin Kunt (Sabancı Üniversitesi), Prof. Dr. Maria Todorova (Illinois Üniversitesi), Prof. Dr. Elizabeth Zachariadou (Insitute for Mediterranean Studies in Rethymnon, Yunanistan), Prof. Dr. Sami Zubaida (Birkbeck College, Londra Üniversitesi), Prof. Dr. Walter Denny (Massachusetts Üniversitesi) ve Prof. Dr. Israel Gershoni’nin (Tel Aviv Üniversitesi) bulunduğu, uluslararası arenada tanınmış saygın uzman ve akademisyenlerden oluşuyor.
 
Birincilik ödülü 20 bin ABD Doları
“Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü” 2007 yılı için; birinciye 20.000 ABD Doları, ikinciye 10.000 ABD doları ve üçüncüye ise 5.000 ABD doları olarak belirlendi.  “Balkanlar ve Ortadoğu’da Osmanlı Mirasına Dair Algılama”  başlığı altında, yarışma katılımcılarından, çalışmalarında, saha araştırması, arşiv ve/veya el yazmalarının incelenmesi ya da kalitatif veri toplama yöntemleriyle, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar ve Ortadoğu’da bıraktığı tarihi, kültürel, ekonomik ve politik mirasa dair “algılamaları” incelemeleri ve analiz etmeleri istendi.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü
Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine, geçtiğimiz yıl ilki verilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü, Türk ve İslam Sanatı, Türkiye’nin Tarihi, Ekonomisi, Sosyolojisi gibi alanlarda veriliyor. Sabancı Üniversitesi ve Amerika’nın en saygın düşünce ve araştırma merkezlerinden Brookings Institution işbirliğiyle verilen “Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü”ne katılan çalışmalar uluslararası alanda tanınan yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından değerlendiriliyor. 2006 yılında Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü’nü, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyelerinden Yardımcı Doçent Dr. Lerna K. Yanık, “Köprü, Kavşak ve ‘Tampon Bölge’ Kavramlarından Öteye: Türkiye’nin Gelecekteki Uluslararası Rolünü Tanımlamak” başlıklı çalışmasıyla kazanmıştı.