SÜ Sakıp Sabancı Müzesi “Koleksiyon Stratejisi” doğrultusunda seçkin eserler kazandı

14-12-2009
  • SÜ SAKIP SABANCI MÜZESİ “KOLEKSİYON STRATEJİSİ” DOĞRULTUSUNDA SEÇKİN ESERLER KAZANDI
  • NAİLE HANIM PORTRESİ, 7’İNCİ OSMAN HAMDİ BEY ESERİ OLARAK SÜ SAKIP SABANCI MÜZESİ RESİM KOLEKSİYONU’NA KATILDI
  • SULTAN II. BEYAZID’IN VAKFİYESİ VE DÜNYA HANEDANLARI ŞECERESİ, SÜ SAKIP SABANCI MÜZESİ OSMANLI HAT KOLEKSİYONU’NUN YENİ ESERLERİ OLDU

SÜ Sakıp Sabancı Müzesi, “koleksiyon stratejisi” doğrultusunda seçerek ve titizlikle eser almaya devam ediyor.

Bu doğrultuda, Osmanlı dönemine ait üç yeni eseri koleksiyonlarına kattı. Osman Hamdi Bey’in Naile Hanım portresi ile Sultan II. Beyazıd'ın Vakfiyesi ve Dünya Hanedanları Şeceresi SÜ Sakıp Sabancı Müzesi tarafından satın alındı.

ssm_eser_1_640x480.jpgPortakal Sanat ve Kültür Evi tarafından düzenlenen müzayededen satın alınarak müze koleksiyona katılan Naile Hanım Portresi, SÜ Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu’ndaki 7. Osman Hamdi Bey eseri oldu. Eser, aynı zamanda koleksiyondaki 4. Osman Hamdi Bey portresidir. Naile Hanım Portresi, 52 x 41 cm boyutlarında tuval üzerine yağlıboya olarak çalışıldı.

Türk resminde kadın temasını ilk ele alan sanatçı olan Osman Hamdi Bey, oryantalist resimlerinde kadın figürünü sıklıkla kullanarak, portrelerinde eşine ve kızına model olarak yer verdi. Ancak SÜ Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu’na katılan bu tablo, daha önce hiçbir yerde kullanmadığı ve diğer resimlerinde görülmeyen arka fonunda altın yaldız kullanımı ile ayrıcalık taşıyor. Osman Hamdi Bey portreleri arasında farklı bir yere sahip olan eser, adeta geçmişin Bizans ikonaları ile Osmanlı sarayı portrelerinin sentezini yansıtmakta.

  • SÜ Sakıp Sabancı Müzesi Osmanlı Hat Koleksiyonu’nun yeni eserleri…

Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen, "Resul-ü Pürkerem" adlı müzayedenin en kıymetli eseri olan Sultan II. Beyazıd Vakfiyesi de, Türkiye’nin en önemli özel hat koleksiyonuna sahip olan ve yurtdışında da kültürel mirasımızı en iyi şekilde temsil eden SÜ Sakıp Sabancı Müzesi’nin oldu.

Osmanlı tarihine ilişkin önemli bir belge niteliği taşıyan Vakfiye, is mürekkebi ile yazılan 168 satırdan oluşuyor. 24 cm uzunluğunda ve 475 cm genişliğindeki Vakfiye, tuğranın üzerinde yer alan altın yaldız tahrirli besmelenin altında, vakıf ile ilgili Hadis-i Şerifler ve dualar ile başlıyor. Vakfiye’nin içeriği, İlyas bin Abdullah tarafından vakfedilmiş olan vakıf malları ile ilgili olup, İstanbul ve Çorlu’daki çok sayıdaki gayrimenkullerin sınırlarını detaylı bir biçimde çiziyor ve bırakılan bu müesseselerin idaresine dair şartlar belirtiliyor. Bursalı Derviş Hasan bin İlyas tarafından 1503 yılında kaleme alınmış olan Vakfiye’nin içeriği, Osmanlı devlet yönetim felsefesini ve II. Bayezid döneminin merkeziyetçi yapısını yansıtması açısından önem taşıyor.

ssm_eser_2_320x240.jpgVakfiye ile birlikte, koleksiyona katılan bir diğer eser ise, 16. yüzyıla tarihlenen, Hz. Âdem’den başlayarak Hz. Muhammed’e dek tüm peygamberler ile Sultan III. Murad’a dek tüm İslam hanedanlarının sultanlarının silsilelerini içeren Dünya Hanedanları Şeceresi’dir. Altın yaldız çerçeveli madalyonlar içine yerleştirilmiş isimlerin çevresinde, o dönemde yaşanan önemli olaylar kaydedilmiş bulunmakta. Giriş metninde, Sultan II. Selim’in emri ile hazırlandığı belirtilen eser, sanatsal niteliğinin yanı sıra, içeriği nedeniyle tarihi bir belge olarak da önem taşıyor.

EDİTÖRE NOTLAR

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi – Resim Koleksiyonu

SÜ Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, erken dönem Türk resminin seçkin örnekleri ile Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde İstanbul’da çalışmış yabancı sanatçıların eserlerinden oluşmaktadır. 1850-1950 yılları arasında yoğunlaşmakta olan koleksiyonda Raphael, Konstantin Kapıdağlı, Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, Nazmi Ziya Güran, İbrahim Çallı, Feyhaman Duran, Fikret Mualla gibi yerel sanatçılar ile, Fausto Zonaro ve Ivan Ayvazovski gibi yabancı sanatçıların eserleri bulunmaktadır.

ssm_eser_3_320x240.jpgSÜ Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonları’nda 541 adet resim bulunmaktadır. Son katılan eserle birlikte, bunların 7’si Osman Hamdi Bey’e aittir.

SÜ Sakıp Sabancı Müzesi Osmanlı Hat Koleksiyonu

SÜ Sakıp Sabancı Müzesi Türkiye’nin en önemli özel Osmanlı Hat Koleksiyonu’na sahiptir. SÜ Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonu, Osmanlı Hat Sanatının 500 yıllık örneklerine kapsamlı bir bakış sunmaktadır. 583 eserden oluşan SÜ Sakıp Sabancı Müzesi Hat Koleksiyonu, 15. yüzyıl başı ile 20. yüzyıl arasındaki zaman diliminden, dönemlerinin tanınmış hattatlarına ait eserlerden oluşmaktadır.

SÜ Sakıp Sabancı Müzesi Koleksiyonu’nda yaygın olarak bulunan el yazması kitaplar arasında öncelikli yeri Kur’an-ı Kerimler alır. Müzenin hat koleksiyonlarının bir diğer önemli grubunu kıt’alar oluşturur.

Sakıp Sabancı Osmanlı Hat Koleksiyonu, Letters in Gold: Ottoman Calligraphy from the Sakip Sabanci Collection sergisi ile The Metropolitan Museum of Art (11 Eylül - 13 Aralık 1998, New York, NY  ABD); County Museum of Art (25 Şubat - 17 Mayıs 1999, Los Angeles, CA  ABD); Harvard University Art Museums (9 Ekim 1999 - 2 Ocak 2000, Cambridge, Mass  ABD); Calligraphies Ottomanes: Collection de Musée Sakıp Sabancı, Universite Sabancı sergisi ile Louvre Museum (16 Mart - 29 Mayıs 2000, Paris, Fransa); Siegel des Sultans: Osmanische Kalligrafie Ause Dem Sakıp Sabancı Museum, Sabancı Universität sergisi ile Deutsche Guggenheim Museum’da (3 Şubat - 8 Nisan 2001, Berlin, Almanya); Museum für Angewandte Kunst (16 Mayıs-15 Temmuz 2001 Frankfurt, Almanya) sergilenmiştir.

Hat Koleksiyonu, SÜ Sakıp Sabancı Müzesi’ne geçtikten sonra ise; 11.12.2007- 02.03.2008 tarihleri arasında, Madrid’te Real Academia de Bellas Artes de San Fernando’da, Lines in Gold: Ottoman Calligraphy from Sakıp Sabancı Museum sergisi ile; 04.04.2008-15.06.2008 arasında ise, Sevilla’da, Real Alcázar’da Ottoman Calligraphy from Sakıp Sabancı Museum sergisi ile yabancı ziyaretçiler ile buluşmuştur.