Toyotasa Hisselerinin Devri Tamamlandı

30-09-2009

Sabancı Holding portföyünde yer alan 2,161,729.88 TL nominal değerli Toyotasa Toyota Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin tamamının ALJ Lubnatsi Pazarlama ve Satış A.Ş.'ne satış işlemi tamamlandı.

Sabancı Holding’in sahip olduğu %64.99'luk Toyotasa Toyota Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. hisse senetlerinin bedeli olan 84,986,923.27 ABD Doları tahsil edildi. Söz konusu hisselerin satışı sonrasında, Sabancı Holding’in Toyotasa Toyota Sabancı Pazarlama ve Satıs A.Ş.'nde payı kalmadı.