TOYOTASA ÜRETİM TESİSLERİNDEKİ HİSSELERİN TOYOTA MOTOR CORPORATION’A DEVRİ

05-10-2001
Sabancı Holding, Toyota Motor Corporation (TMC) ve Mitsui ortaklığı ile kurulan Toyotasa Toyota Sabancı Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1994 yılında Apapazarı tesislerinde üretime başlayarak üstün kaliteli otomobilleri modern TOYOTASA PLAZA’larında Türk tüketicisinin hizmetine sunmaya başlamıştı.

O tarihte sektör projeksiyonlarına göre 2000’li yıllarda otomobil satışlarının 800.000 adete ulaşacağı öngörüldüğünden tesis kapasitesi 100.000 adet/yıl olarak kurulmuştur.

Gerek dünya otomotiv sektöründeki hızlanan globalleşme neticesinde üretimin konsolidasyonu, gerekse Türkiye otomobil pazarının öngörüldüğü şekilde gelişememesi Türk Otomotiv sektörünü ve Toyotasa’yı olumsuz etkilemiştir.

Mevcut 700.000 adet/yıl otomobil üretim kapasitesine sahip olan Türkiye’de 2001 yılında 120.000 otomobil satılacağı ve bunun da yaklaşık %50’sinin ithal otomobil olduğu gözönünde tutulursa, Adapazarı üretim tesislerinin Toyota Motor Corporation’ın global zinciri içinde bir üretim ve ihracat üssü haline getirilmesi; model başına üretimin yükseltilmesi; yerlileştirme oranının arttırılarak maliyetlerin azaltılması gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Öte yandan faaliyet alanlarında dünya ve Türkiye gelişmelerini çok yakından izleyen Sabancı Holding, bazı iş kollarından çıkıp katma değeri ve Sabancı katkısının yüksek olduğu yeni iş alanlarına girme konusunu sürekli olarak gündeminde tutan bir davranış ve strateji içindedir.

Bu görüş ve stratejiden hareketle Sabancı Holding Toyotasa üretim tesislerindeki hisselerini Toyota Motor Corporation’a devretmiştir. Bu devir, yaşanan krizle irtibatlı olmayıp Sabancı stratejileri ve ülke çıkarları gözönünde tutularak alınmış ve uygulanmış bir karardır.

Toyota Adapazarı tesisleri, bir taraftan Toyota Motor Corporation’nın en ileri ve en modern teknolojisini kullanarak ve ilave model yatırımlarıyla Türk tüketicisine üstün kaliteli ve ekonomik ürünler sunmaya devam ederken diğer taraftan Avrupa’ya 100.000 adet/yıl otomobil ihraç edecek, geliştireceği yan sanayi ile birlikte Türk ekonomisine istihdam, döviz girdisi gibi ciddi katkılarda bulunacaktır.

Toyota Motor Corporation’ın gerek Adapazarı gerekse dünyadaki diğer tesislerinde üreteceği tüm model ve ürünlerin satış, servis ve yedek parça dağıtım ve pazarlaması, yurt sathına yayılmış sayısı 60’a ulaşan TOYOTASA PLAZA’larında, Sabancı Holding’in %65 hisseye sahip olduğu Toyotasa Toyota Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. tarafından artan bir şevkle yapılmaya devam edecektir.

Bu düzenlemenin ülkemize, Toyota Motor Corporation’a ve Topluluğumuza hayırlı ve uğurlu olacağına inanıyoruz.