AgeSA

İş süreçlerini dijitalleşme çalışmalarının katkısıyla pandemi sürecine rağmen verimli bir şekilde yönetmeye devam eden AgeSA, başarılarını sürdürmüştür.

2020 Gelişmeleri

Sektördeki Köklü Değişiklikler

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, diğer sektörlerde olduğu gibi sigorta sektöründe de önemli değişikliklere yol açmıştır. Gelecek kaygısının öncelik kazandığı, kendini, sevdiklerini ve sahip olduklarını güvence altına alma ihtiyacının arttığı bu dönem, bireylerin sigortanın önemini daha iyi anlamasını sağlamıştır. Sektörde yıl boyunca “değişimlere hızlı adaptasyon”, “müşteri odaklılık,” “dijitalleşme”, “sürdürülebilirlik” ve “yeni iş modelleri” temaları ön plana çıkmıştır.

Sigorta Sektöründe Güçlü Büyüme

2020 yılında 65,4 milyar TL elementer sigorta prim üretimi gerçekleştiren sigorta sektörü bir önceki yıla kıyasla, trafik branşında %9, kaskoda %15, sağlıkta %21 ve oto dışı branşlarda %26 büyüme ile toplamda %18 büyümüştür.

Bireysel Emeklilik alanında 2020 sonu itibarıyla Otomatik Katılım dahil BES’te toplam katılımcı sayısı yaklaşık 12,6 milyon kişiye, yönetilen toplam fon büyüklüğü de devlet katkısı dahil 170 milyar TL’ye ulaşmıştır. Hayat sigortalarındaki büyüme ise özellikle konut ve bireysel kredilerdeki ivmelenmeye bağlı olarak %25 büyüme ile rekor düzeyde gerçekleşmiştir.

AgeSA’dan Sürdürülebilirlik ve “İyilik” Odaklı Projeler

AgeSA, “iyi bir kurumsal vatandaş olmak” yaklaşımı doğrultusunda, pandemi süreci boyunca çalışanlarına, müşterilerine, acentelerine ve topluma yönelik özel aksiyonları ve projeleri hayata geçirmiştir.

Uzaktan çalışma modeline hızlı bir şekilde geçen AgeSA, çalışanlarına destek olmak amacıyla psikolojik danışmanlık hizmetinden, tıbbi danışmanlık, aile danışmanlığı, çocuk ve ergen danışmanlığına kadar çeşitli konuları içeren “Çalışan Destek Programı”nı başlatmıştır. 2020 çalışan bağlılık oranının %91 olarak gerçekleşmesiyle AgeSA, bu zorlu dönemde çalışanlarıyla kurduğu güçlü bağı tescillemiştir.

Acentelerinin bu dönemde düşen gelirlerini korumayı hedefleyen AgeSA, teknik ekipmandan eğitime, piyasalara ilişkin bilgi paylaşımından sağlıklarına yönelik alacakları tedbirlere ve motivasyon çalışmalarına kadar acentelerin iş ve özel hayatlarına yönelik birçok alanda destek olmuştur. Aynı zamanda AgeSA çalışanlarına özel olarak hazırlanan Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmeti LEAP de acentelerin kullanımına açılmıştır.

Artan kaygıları gidermek amacıyla, müşterileriyle telefonla birebir temasa geçen AgeSA, sosyal medyada pandemi dönemine özel sağlık, beslenme ve aile gibi konularda içerikler paylaşarak marka iletişiminde de duyarlı ve sorumlu bir tutum sergilemiştir.

COVID-19 dolayısıyla zor durumda kalan ve hayat sigortası poliçelerini ödeyemeyen müşterilerin poliçelerinin iptal edilmemesi sağlanmıştır. Tazminat ve destek süreçlerini aksatmamak adına ıslak imza veya evrak gerektiren süreçler, sesli onay, e-mail ve WhatsApp üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Hayat Sigortası müşterilerinin sağlık, çocuk gelişimi ve eğitim konularında sunulan ek faydalara uzaktan da erişebilmelerinin yanı sıra bunların kullanımında esneklikler sağlanarak verilen desteğin kapsamı genişletilmiştir.

2020 Yılı Performansı

Zorlayıcı ve belirsiz koşullarla dolu bir yılda dayanıklı ve esnek bir duruş sergileyen AgeSA, finansal gücünü koruyarak istikrarlı büyümesini sürdürmüştür. Yıl sonu verilerine göre 30,5 milyar TL ile özel şirketler arasında 2015 yılından bu yana sürdürdüğü Otomatik Katılım dahil BES’te fon büyüklüğü sektör liderliğini koruyan AgeSA’nın, 2020 yılı sonu itibarıyla hayat dışı toplam prim üretimi 66 milyon TL, hayat sigortalarında toplam prim üretimi ise 1.257 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Üretilen hayat dışı poliçe sayısı aktif 2,1 milyon, hayat sigortaları poliçe sayısı ise aktif 1,3 milyona ulaşan AgeSA, 2020 yıl sonu itibarıyla net kârını yıllık %36 oranında büyütmüştür.

İK, Müşteri Memnuniyeti ve Teknoloji Alanlarında Toplam 10 Ödül

Benzersiz uygulamalar ve inovasyonla müşteri ve çalışan deneyimini farklılaştıran AgeSA, 2020 yılında Müşteri Memnuniyeti ve Deneyimi, İnsan Kaynakları ve İş Teknolojileri alanlarında Stevie, Brandon Hall, IDC gibi önde gelen ödül organizasyonlarında toplam 10 ödüle layık görülmüştür.

Bi’Tıkla ile Yaygın Kağıtsız Satış

2019 yılında hayata geçirdiği Bi’Tıkla Online Satış’ın sağladığı teknolojik donanımlar sayesinde müşterilerine, başvuruları biyometrik imza ile onaylama imkânı sunan AgeSA, basılı evraklarla ilerleyen ve ortalama iki günü bulan başvuru-onay sürecini, online satışla 10 dakika gibi bir süreye indirmiştir. AgeSA Bi’Tıkla Online Satış Platformu’yla her 100 bin sözleşme veya poliçe için toplamda 2,6 milyon sayfa daha az kağıt kullanarak yaklaşık 26 bin m3 daha az su harcanmasını ve 313 ağacın kesilmesinin önüne geçmeyi hedeflemektedir. 2019 yılında İyi İhtimallerin Sigortası satışında kullanılmaya başlanan Bi’Tıkla Online Satış Platformu’nu pandemi sürecinde BES içinde kullanıma sunarak uzaktan kağıtsız satış sürecini yaygınlaştırmıştır.

Sektörde Bir İlk: İç Verimlilik Oranı Hesaplama

2020 yılında Stevie Ödülleri’nin “İnovatif İş Uygulamaları” kategorisinde Altın Ödül’e layık görülen AgeSA Mobil Uygulaması’nı müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda sürekli geliştiren AgeSA, sektörde bir ilki gerçekleştirerek uygulamaya “İç Verimlilik Oranı” hesaplamasını eklemiştir. BES katılımcılarının fon getirilerini enflasyon oranına göre karşılaştırabilmelerini sağlayan bu hesaplama ile katılımcıların piyasa koşullarına göre kazançlarını karşılaştırma imkânı elde ederek BES’ten en yüksek verimi elde etmeleri amaçlanmaktadır.

Sigorta Teknolojileri Alanında Girişimcilik Desteği

AgeSA, sigorta sektöründe dijitalleşmeyi desteklemek hedefiyle, Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi olan İTÜ Çekirdek’in Insurtech Programı’na sponsor olmuştur. İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi’ndeki yaklaşık 70 girişimciye Mentörlük desteği veren AgeSA, program kapsamında iki girişime de hibe desteği vermiştir. İnovasyon ve dijitalleşme stratejisi doğrultusunda Türkiye Yapay Zeka Platformu ve BlockChain Türkiye ile iş birliklerini devam ettirmiştir.

İnsan ve Sürdürülebilirlik

Yaşlanma ve Yaşlılık Konusunu Ele Alan İlk Özel Şirket

AgeSA, yaşlanma ve yaş ayrımcılığı çerçevesinde ortaya çıkan sorunları ele alan ve inisiyatif geliştiren ilk özel şirket konumundadır. Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi Her Yaşta kapsamında, pandemi koşullarının getirdiği ihtiyaçları ve gündemi dikkate alıp bu süreçte artan “Yaş Ayrımcılığı” farkındalık çalışmalarını ve yaşlı vatandaşlara yönelik yardım projelerini hayata geçirmiştir.

“Yaşı Yok” söylemli farkındalık kampanyası kapsamında dijital, yazılı ve işitsel bazında iletişim çalışmaları ve içerik ortaklıkları yaparak “hayatta yapabileceklerimizin yaşı yok” mesajını geniş kitlelere ulaştırmıştır.

Çalışanlarına ve iş ortaklarına “yaş ayrımcılığı” konu online eğitimler düzenleyerek yaklaşık

1.000 kişiye erişen AgeSA, Şirket içinde çalıştaylar ve gönüllülük çalışmaları düzenleyerek çalışana ve müşteriye dokunan süreçlerini yaş dostu hale getirmek için çalışmalara başlamıştır.

Kızılay ile iş birliği yapan AgeSA, pandemi kısıtlamaları nedeniyle temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan yaşlı vatandaşların yaşadığı 3.000 haneye ulaşarak 1 aylık gıda giderlerini karşılayacak yardım paketi sunmuştur. Aralık 2020’de İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’da belediyelerle iş birliği yaparak 65 yaş üstü olan 2.300 ihtiyaç sahibine gıda, sağlık ve hijyen paketi yardımında bulunmuştur. Kurulan Psikososyal Destek Hattı kapsamında, bir Geriatri uzmanının liderliğinde genç psikologlar tarafından bu bölgede yaşayan yaşlı vatandaşlar aranarak psikolojik destek sunulmaya başlanmıştır.

2021 Yılı Önceliklerimiz ve Sektörel Strateji

Geleceğe Bakış

AgeSA, 2021 yılında da BES’te özel sektör şirketleri arasında fon büyüklüğü sektör liderliğini korurken Hayat Sigortası’nda sektör ortalamasının üzerinde büyümeyi sürdürmeyi hedeflemektedir. Müşterilerine finansal güvence sağlamanın ve müşteri odaklı hizmetler sunmanın yanı sıra sektörün sürdürülebilir büyümesi için yenilikçi iş modelleri ve projeler geliştirecektir. Dijitalleşmeyi ön planda tutmaya devam ederek ürün, hizmet ve süreçlerinde inovasyonu, teknolojiyi, sadeliği ve hızı esas almayı amaçlamaktadır. Bununla beraber 2017’den beri yatırım yaptığı kültürel gelişim odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam eden AgeSA, çalışan bağlılığını ve memnuniyetini ön planda tutacaktır. Sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda topluluk yatırımlarına önem veren AgeSA, Her Yaşta Kurumsal Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında yaşlılık ve yaş kavramlarına dair toplumda farkındalık ve bilinç oluşturacak projeler geliştirmeye devam edecektir.

Faaliyet alanı

Bireysel emeklilik ve hayat sigortası

Faaliyette bulunduğu ülkeler

Türkiye

Bulunduğu il sayısı

81

Dijital hizmet kanalları

www.agesahayatemeklilik.com.tr ve AgeSA Mobil uygulama (iOS ve Android)

Dağıtım Kanalı

15 ilde bölge ve satış ofisi, 716 Akbank şubesi, 336 acente

Ürünler

BES ve Hayat Sigortası

Müşteri sayısı

2,4 milyon

Fon büyüklüğü

30,5 milyar TL(*)

Pazar payı ve konumu

%18,6 ile BES fon büyüklüğünde lider

Çalışan sayısı

1.386

Sabancı Holding iştirak oranı

%40,0

Web adresi

https://www.agesahayatemeklilik.com.tr

(*) Otomatik katılım dahil. Veriler, 31.12.2020 tarihi itibarıyladır.

Web Sitesine Git